Iskalnik je našel 382 ujemanj

Napisal/-a Marjeta
30 Apr 2019, 16:00
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Regres v gradbeništvu 2019
Odgovori: 14
Ogledi: 1703

Re: Regres v gradbeništvu 2019

Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019 v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno. https://www.racunovodja.com/clanki.as...
Napisal/-a Marjeta
26 Apr 2019, 10:57
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Regres v gradbeništvu 2019
Odgovori: 14
Ogledi: 1703

Re: Regres v gradbeništvu 2019

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10681/Drzavni_zbor_sprejel_vladna_predloga_novel_za_razbremenitev_regresa_-_25_april__ Do uveljavitve obeh novel, kar bo dan po objavi v Uradnem listu, je pri izplačilu regresa treba akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost obračunati in pla...
Napisal/-a Marjeta
20 Mar 2019, 12:57
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Povezane osebe
Odgovori: 4
Ogledi: 386

Re: Povezane osebe

Je še novejša verzija tega e-gradiva https://www.racunovodja.com/E-seminar/F ... ZBAMI-2018

O posojilih pa še posebno gradivo https://www.racunovodja.com/E-seminar/P ... ruzbenikom
Napisal/-a Marjeta
25 Jan 2018, 14:17
Forum: Razno
Tema: Nakup nepreimčnine z gotovino.
Odgovori: 12
Ogledi: 2669

Re: Nakup nepreimčnine z gotovino.

Poudariti velja, da vse navedene omejitve, tako kot jih nameravamo uveljaviti v Sloveniji, ne veljajo za promet med fizičnimi osebami, t.j. občani, ampak se omejitve nanašajo izključno na plačilo blaga in storitev v pravnem prometu med samimi pravnimi osebami ter med pravnimi osebami in fizičnimi os...
Napisal/-a Marjeta
25 Jan 2018, 14:12
Forum: Razno
Tema: Nakup nepreimčnine z gotovino.
Odgovori: 12
Ogledi: 2669

Re: Nakup nepreimčnine z gotovino.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7132 67. člen (omejitev gotovinskega poslovanja) (1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaj...
Napisal/-a Marjeta
18 Jan 2018, 11:51
Forum: Razno
Tema: VPIS V REGISTER DEJANSKUH LASTNIKOV
Odgovori: 4
Ogledi: 763

Re: VPIS V REGISTER DEJANSKUH LASTNIKOV

Navedene obveznosti veljajo za poslovne subjekte iz 35., 36. in 37. člena ZPPDFT-1: - gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge) - subjekti, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti,..) - tuji skladi, tuje ustanove in podobni prav...
Napisal/-a Marjeta
12 Jan 2018, 13:24
Forum: Razno
Tema: vpis v register dejanskih lastnikov!
Odgovori: 9
Ogledi: 1350

Re: vpis v register dejanskih lastnikov!

Tukaj je nekaj vprašanj in odgovorov http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.g ... 8.1.18.pdf
Napisal/-a Marjeta
12 Jan 2018, 10:20
Forum: Razno
Tema: vpis v register dejanskih lastnikov!
Odgovori: 9
Ogledi: 1350

Re: vpis v register dejanskih lastnikov!

Kaj v register dejanskih lastnikov vpišejo društva? Odgovor Urada RS za preprečevanje pranja denarja na vprašanje, s katerim se bo srečalo vsako društvo Vprašanje: Po ZPPDFT-1 moramo do 19. 11. 2017 v Register dejanskih lastnikov vpisati podatke o dejanskih lastnikih. Glede na to, da smo društvo, ki...
Napisal/-a Marjeta
11 Jan 2018, 14:19
Forum: Razno
Tema: vpis v register dejanskih lastnikov!
Odgovori: 9
Ogledi: 1350

Re: vpis v register dejanskih lastnikov!

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslov...
Napisal/-a Marjeta
31 Jan 2017, 18:45
Forum: Razno
Tema: aplikacija za vodenje poslovnih knjig
Odgovori: 3
Ogledi: 593

Re: aplikacija za vodenje poslovnih knjig

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06, 52/07, 21/13 in 101/15) določa: Pri vpisovanju v evidenco se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva: - vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, p...