Iskalnik je našel 72 ujemanj

Napisal/-a luvi
21 Mar 2014, 10:02
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: SPORNE (dvomljive) TERJATVE
Odgovori: 3
Ogledi: 1074

Re: SPORNE (dvomljive) TERJATVE

še en o na temo dvomljivih terjatev: kupec, je šel v stečaj januarja 2014, pred tem pa je enako "slabo" posloval že vrsto let, torej v letu 2013 ni bilo zaznati dodatnega "poslabšanja".Ali lahko terjatve do tega podjetja (iz stečajne mase verjetno ne bo prišlo nič) preknjižimo na slabe že v letu 2013?
Napisal/-a luvi
21 Mar 2014, 09:53
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Splošni prevretovalni popravek kapitala
Odgovori: 3
Ogledi: 862

Splošni prevretovalni popravek kapitala

V letu 2002 je podjetje (d.o.o.) preneslo del dobička na konto 916 - Splošni prevretovalni popravek kapitala in sicer je porazdeljen na analitične konte za vsakega solastnika (kto, /961-1,/961-2 ...). V letošnjem letu ima podjetje izgubo, na nerazporejenem dobičku prejšnjih let (kto /930) pa je znes...
Napisal/-a luvi
18 Mar 2014, 13:30
Forum: Gospodarske družbe
Tema: KNJIŽENJE
Odgovori: 3
Ogledi: 728

Re: KNJIŽENJE

ja gledamo in se čudimo.
Saj kar tako pa se s podjetja na podjetje ne more prebnašat denarja. Na osnovi katerih poslovnih dogodkov, pogodb... ste ta sredstva prenesli iz A na B.
Napisal/-a luvi
05 Feb 2014, 13:00
Forum: Gospodarske družbe
Tema: delavec in poslovodja
Odgovori: 3
Ogledi: 665

Re: delavec in poslovodja

Meni pa se ne zdi to tako zelo trapasto. Npr, če majo v podjetju sistemizirana delovna mesta in je nek delavec razporejen na takšno delovno mesto, za to delo za polni delovni čas prejema svojo plačo (npr. računovodkinja). Ta ista oseba je lahko tudi poslovodja, saj opravlja tudi delo poslovodje: npr...
Napisal/-a luvi
09 Dec 2013, 12:12
Forum: Razno
Tema: izdani račun v tujem jeziku
Odgovori: 4
Ogledi: 1090

Re: izdani račun v tujem jeziku

Oh ja, lastni "ksiht". Siti od tega našega "ksihta" pa ne bomo. Od nekdaj je praksa (vsaj malo večjih) podjetij pač takšna, da izstavljajo račune večinoma v jeziku kupca ali v angleškem oz,. nemškem jeziku, pravzaprav v jeziku, v katerem s kupcem komunicirajo. Enako je s prejetimi računi iz tujine; ...
Napisal/-a luvi
09 Okt 2013, 11:14
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Slabitev,izločitev dolg.fin.naložb - stečaj, likvidacija
Odgovori: 5
Ogledi: 2438

Re: Slabitev,izločitev dolg.fin.naložb - stečaj, likvidacija

Slovan, še enkrat hvala. V prvem primeru je, kot ste predvidevali - po sklepu stečajnega upravitelja lastniki nimajo možnosti za vnovčitev svojega lastniškega deleža - torej knjižba 749/066 (brez predhodne oslabitve). Znesek naložbe pa je le dobrih 500 €. Pri drugem primeru (kjer je sicer znesek nal...
Napisal/-a luvi
08 Okt 2013, 14:55
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Slabitev,izločitev dolg.fin.naložb - stečaj, likvidacija
Odgovori: 5
Ogledi: 2438

Re: Slabitev,izločitev dolg.fin.naložb - stečaj, likvidacija

Hvala Slovan, a nisem prepričan ali prav razumem... 1. davčno priznana bo oslabitev (naložbe v delnice podjetja, ki je v stečaju) šele, ko bo stečaj zaključen, ne glede na to, da so delnice pred uvedbo stečajnega postopka kotirale na borzi in so z borze umaknjene, saj obveznosti družbe v stečaju nek...
Napisal/-a luvi
07 Okt 2013, 11:30
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Slabitev,izločitev dolg.fin.naložb - stečaj, likvidacija
Odgovori: 5
Ogledi: 2438

Slabitev,izločitev dolg.fin.naložb - stečaj, likvidacija

Eno podjetje, v katerem ima naš d.o.o. delnice (dolgoročne finančne naložbe) je v stečajnem postopku že od leta 2009, in drugo, kjer smo soustanovitelji, je v likvidacijskem postopku. Ker od nobenega podjetja ne bomo prejeli ničesar, bi te naložbe morali oslabit oz. popravit "na 0". Naložbe imamo kn...
Napisal/-a luvi
01 Okt 2013, 12:02
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Zaloga storitev?
Odgovori: 3
Ogledi: 706

Re: Zaloga storitev?

Glede na postavljeno vprašanje predpostavljam, da sestavljate proizvod na kupčevem materialu/delih in mu izstavite račun le za svoje delo. Vaša storitev je vrednotena glede na kalkulacijo lastne cene storitvene ure in kot taka je lahko tudi na "zalogi" bodisi nedokončanih storitev ali pa dokončanih...
Napisal/-a luvi
12 Sep 2013, 16:00
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Šifrant vrst prejemkov in izdatkov
Odgovori: 1
Ogledi: 321

Šifrant vrst prejemkov in izdatkov

Ali je še vedno veljavno: "Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov" oz. ali se še kje (in če kje) uporabljajo: 1. Šifrant vrste poslov v plačilnem prometu (npr.: A 30 00 Izdatki za nakup mat...
Napisal/-a luvi
07 Avg 2013, 14:44
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Izstop družbenika iz d.o.o.
Odgovori: 2
Ogledi: 936

Izstop družbenika iz d.o.o.

Družbenik ima v d.o.o. (po družbeniški pogodbi) 35% . Na kontu 902 (delež v kapitalu) je to 3000 €, medtem ko imamo še knjižbo na 916 (splošni prevrednotovalni popravek kapitala) kjer je knjižen znesek 2060 €. Družba nima osnovnih sredstev, nima terjatev, nima obveznosti in že leto dni ne posluje. D...
Napisal/-a luvi
07 Avg 2013, 14:10
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Odpravnina po 4 letih
Odgovori: 1
Ogledi: 352

Odpravnina po 4 letih

Delavec, kateremu smo (na njegovo željo) dali pred 4 leti odpoved (z skoraj ničnim odpovednim rokom; tudi na njegovo željo) je po 4 letih poslal zahtevek za izplačilo višje odpravnine, kot mu je bila izplačana (izplačana je bila dogovorjena ustno, brez pisnih dokazil). Poslal nam je dopis, da če mu ...