Iskalnik je našel 46 ujemanj

Napisal/-a Medvedova
04 Jul 2018, 10:08
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Regres
Odgovori: 6
Ogledi: 1321

Re: Regres

Sorazmerni del regresa mora vrniti, saj do celotnega ni upravičen. Lahko se dogovorite za poračun ob zadnji plači.
Napisal/-a Medvedova
14 Jun 2018, 14:13
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: SPORAZUMNA ODPOVED DELAVCA
Odgovori: 9
Ogledi: 7029

Re: SPORAZUMNA ODPOVED DELAVCA

kar kopiram iz sodne prakse: V odpovednem roku delavec in delodajalec ohranjata pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi, razen če zakon izrecno ne določa drugače. Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi tekom odpovednega roka, če obstajajo razlogi za izredno odpoved ...
Napisal/-a Medvedova
29 Maj 2018, 09:08
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: SORAZMERNI DEL REGRESA
Odgovori: 1
Ogledi: 806

Re: SORAZMERNI DEL REGRESA

po ZDR-1 ima delavec pravico do 1/12 dopusta za vsak mesec zaposlitve, regres pa je vezan na to. torej za vsak dopolnjen mesec zaposlitve. 161. člen ZDR-1. če delavec sklene PZ z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta, glede na trajanje zaposli...
Napisal/-a Medvedova
29 Maj 2018, 08:49
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Minimalna bruto plača
Odgovori: 3
Ogledi: 874

Re: Minimalna bruto plača

delodajalec vam bo obračunal razliko do minimalne plače.

bolniška pa se vam bo računala od osnove, ki je določena v pogodbi o zaposlitvi (kar je v primeru dolgotrajne bolniške kar neugodno)...
Napisal/-a Medvedova
29 Maj 2018, 08:40
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: SPORAZUMNA ODPOVED DELAVCA
Odgovori: 9
Ogledi: 7029

Re: SPORAZUMNA ODPOVED DELAVCA

če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, zanj velja odpovedni rok, kot je določen v pogodbi. npr. odpove pogodbo dne 01.05.2018 in če je odpovedni rok 1 mesec, bo do 02.06.2018 še v delovnem razmerju (odpovedni rok začne teči naslednji dan po podaji odpovedi) in mu seveda pripada plača za ta čas (ali...
Napisal/-a Medvedova
18 Maj 2018, 08:15
Forum: Razno
Tema: ASIGNACIJA - FIZIČNA OSEBA
Odgovori: 4
Ogledi: 1220

Re: ASIGNACIJA - FIZIČNA OSEBA

Obligacijski zakonik nikjer ne prepoveduje ali omejuje sklenitve asignacije s fizično osebo (če bi, potem bi veljalo, da je asignacija s fizično osebo neveljavna, kar pa bi po nepotrebnem oviralo pravni promet, saj so dolžniki seveda tudi fizične osebe)...
Napisal/-a Medvedova
18 Maj 2018, 08:06
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Sorazmerni del dopusta
Odgovori: 1
Ogledi: 648

Re: Sorazmerni del dopusta

letni dopust pripada delavcu sorazmerno glede na trajanje delovnega razmerja v posameznem letu. vašemu delavcu delovno razmerje traja še ves čas odpovednega roka, torej mu pripada 6/12 letnega dopusta (odvisno kdaj v juniju mu bo delovno razmerje prenehalo - ZDR-1 določa 1/12 za vsak mesec zaposlitv...
Napisal/-a Medvedova
30 Apr 2018, 11:11
Forum: Zasebniki
Tema: odpoved pogodbe za nedoločen čas
Odgovori: 23
Ogledi: 28203

Re: odpoved pogodbe za nedoločen čas

Delavec pisne odpovedi, ki jo je podal delodajalcu, ne more preklicati na način, da bi preklic delodajalec bil dolžan upoštevati. Lahko pa se z delodajalcem dogovori, da ga vzame nazaj na delo (torej je stvar delodajalčeve dobre volje).
Napisal/-a Medvedova
09 Apr 2018, 15:10
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Starejši delavec
Odgovori: 3
Ogledi: 2090

Re: Starejši delavec

Dodatni 3 dnevi vam kot starejšemu delavcu pripadajo na podlagi Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1 (159. člen , drugi odstavek). Vaša kolektivna pogodba tega ne določa - določa dodatne dneve dopusta za druge primere (delovna doba, pogoji dela) in določa tudi to, da se sprememba upošteva v TEKOČEM l...
Napisal/-a Medvedova
09 Apr 2018, 15:02
Forum: Gospodarske družbe
Tema: PREVOZ NA IN IZ DELA
Odgovori: 4
Ogledi: 3097

Re: PREVOZ NA IN IZ DELA

V Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine je glede povračila potnih stroškov določeno v 72. členu, in sicer: 72. člen Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od kraja bivališča določenega v...
Napisal/-a Medvedova
29 Mar 2018, 15:46
Forum: Gospodarske družbe
Tema: IZREDNA ODPOVED
Odgovori: 2
Ogledi: 2822

Re: IZREDNA ODPOVED

Odpoved mora biti vročena OSEBNO delavcu, kar pomeni, da zgolj pošiljanje s povratnico ne pride v poštev. Ko delavca ni na delovnem mestu, da bi mu delodajalec lahko odpoved (ali drugo pisanje) vročil osebno, naj mu pisanje vroči preko pooblaščenega vročevalca (detektiv, kurirska služba, ...). Sicer...
Napisal/-a Medvedova
29 Mar 2018, 15:37
Forum: Gospodarske družbe
Tema: OBRAČUN DELA NA SOBOTO
Odgovori: 3
Ogledi: 3006

Re: OBRAČUN DELA NA SOBOTO

Sobota je tako kot vsak delovni dan od pon-pet. Posebej so tretirane le nedelje in prazniki. Ne razumem, za kakšno uganko naj bi šlo... Uganka bi bila potem tudi ponedeljek, ko dela 12 ur - kako pa v tem primeru obračunate 30% dodatek za nadure? Nadurno delo je delo preko polnega delovnega časa, pol...