Iskalnik je našel 7797 ujemanj

Napisal/-a slovan
15 Apr 2019, 17:50
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Knjiženje predplačila
Odgovori: 4
Ogledi: 678

Re: Knjiženje predplačila

Knjiženje te poslovnih dogodkov, ki se jih navedli, je enako tako za poslovne dogodke, ki so nastali v okviru povezav v EU kot izven EU. V okviru kontnega načrta si lahko odprete analitične konte npr. dobaviteljev v EU in dobaviteljev izven EU. Podobno je za dana in prejeta predplačila. 1. Prejem pr...
Napisal/-a slovan
09 Apr 2019, 17:09
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Izvršbe - regres
Odgovori: 2
Ogledi: 874

Re: Izvršbe - regres

Če je regres izplačan v istem mesecu gre celoten znesek v poplačilo izvršb. Popolnoma enako bi bilo, če je regres izplačan hkrati s plačo: ostane mu 673,84€.

lp
Napisal/-a slovan
09 Apr 2019, 16:56
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: IZPLAČILO ODŠKODNINE S STRANI ZAVAROVALNICE
Odgovori: 1
Ogledi: 797

Re: IZPLAČILO ODŠKODNINE S STRANI ZAVAROVALNICE

V vsakem primeru so to prihodki: vprašanje je le prihodki katerega leta. Če gre za bistveno napako (kaj je bistvena napaka je zapisano v vaših računovodskih usmeritvah) potem se napaka popravi preko poslovnega izida leta 2018 (110/93) in se vključi v davčni obračun kot popravek napake. Kolikor pa "n...
Napisal/-a slovan
05 Apr 2019, 13:37
Forum: Razno
Tema: prenos s.p.-ja na s.p., brez priznane nevtralne davčne obravnave
Odgovori: 1
Ogledi: 683

Re: prenos s.p.-ja na s.p., brez priznane nevtralne davčne obravnave

Ker je bilo prenehanje opravljanja dejavnosti (s.p.) in prenos na drugega zavezanca (s.p) brez davčno nevtralne obravnave, upoštevajte 51. člen Zakona o dohodnini v delu: (2) Kot pridobitev sredstev se pri ugotavljanju davčne osnove po tem poglavju šteje tudi pridobitev sredstev ob prevzemu nadaljev...
Napisal/-a slovan
05 Apr 2019, 09:03
Forum: Zasebniki
Tema: Knjiženje trgovskega blaga
Odgovori: 4
Ogledi: 1574

Re: Knjiženje trgovskega blaga

@ROSANA napisal/-a:
04 Apr 2019, 17:55
Katere zneske naj knjižim na 7021 / 6500
Sem knjižite nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga: to je vrednost blaga, ki ste ga nabavili, v vašem primeru je to 1.000€.
Sicer tudi v primeru, ko blago ne skladiščite, so knjižbe povsem enake.

lp
Napisal/-a slovan
30 Mar 2019, 08:09
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Davčni obračun za 2018 - normiranec
Odgovori: 1
Ogledi: 485

Re: Davčni obračun za 2018 - normiranec

Izpolni se le 5N: 5N: Metodogija za izpolnjevanje obrazca: Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se vpiše znesek normiranih odhodkov v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, v skladu s prvim odstavkom 67.e člena ZDDPO-2 (zap. št. 4 x 0,80), vendar ne več kot 40.000 eurov...
Napisal/-a slovan
30 Mar 2019, 07:54
Forum: Gospodarske družbe
Tema: OLAJŠAVA po 66. čl.
Odgovori: 1
Ogledi: 775

Re: OLAJŠAVA po 66. čl.

Beremo, beremo 66a. člen Zakona o dohodnini, kjer piše v 5. odstavku tole:
(5) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.

lp
Napisal/-a slovan
28 Mar 2019, 20:43
Forum: Razno
Tema: letno poročilo - upoštevanje zamudnih obresti?
Odgovori: 3
Ogledi: 561

Re: letno poročilo - upoštevanje zamudnih obresti?

Velja enako. Prispevki so prispevki, zamudne obresti pa so pač zamudne obresti za nepravočasno plačilo.
lp
Napisal/-a slovan
28 Mar 2019, 07:52
Forum: Razno
Tema: Pogodba o posloveodenju DA ali NE?
Odgovori: 2
Ogledi: 447

Re: Pogodba o posloveodenju DA ali NE?

Poslovodna oseba v enoosebni družbi, ki je hkrati lastnik je zavarovana na podlagi 040.....Če so lahko zavarovani na tej podlagi, tudi ni nobenega problema za sklenitev poslovodne pogodbe. ZGD: 525. člen (veljavnost pravnih poslov) (1) Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s sam...
Napisal/-a slovan
27 Mar 2019, 21:43
Forum: Razno
Tema: letno poročilo - upoštevanje zamudnih obresti?
Odgovori: 3
Ogledi: 561

Re: letno poročilo - upoštevanje zamudnih obresti?

žižo napisal/-a:
27 Mar 2019, 15:34
Predvidena akontacija za leto 2018 je bila 12x130 eur, kar pomeni 1560 eur
Obračunano akontacijo, ki je 1.560€.

lp
Napisal/-a slovan
27 Mar 2019, 13:50
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 2923

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

v Bilanci stanja mi te akontacije zmanjšujejo kratkoročne druge obveznosti, drži? Konto ima kreditni saldo kar pomeni, da vam povečuje kratkoročne obveznosti v BS. Vsi konto obveznosti (R-2,9) morajo imeti kreditni saldo saj tvorijo PASIVO v bilanci stanja. Konti, ki imajo debetni saldo (R-0 razen ...
Napisal/-a slovan
27 Mar 2019, 11:26
Forum: Zasebniki
Tema: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA
Odgovori: 13
Ogledi: 2923

Re: KNJIŽENJE AKONTACIJ DAVKA

Drži. Na kontu 264 po stanju 31.12.2018 je akontacija december 2018 (plačilo januar 2019) in obveznost za doplačilo davka po končnem obračunu.

lp