Iskalnik je našel 7829 ujemanj

Napisal/-a slovan
25 Maj 2019, 08:22
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Prikazana minimalna placa, preostanek na popoldanski s.p.
Odgovori: 2
Ogledi: 562

Re: Prikazana minimalna placa, preostanek na popoldanski s.p.

O tem je bilo že veliko napisanega. Tudi o posledicah takšnega ravnanja. Na kratko: način ni pravilen in ko bodo na obisku dacarji, boste kratko potegnili vi sami.
lp
Napisal/-a slovan
25 Maj 2019, 08:19
Forum: Zasebniki
Tema: Napake v bilanci
Odgovori: 1
Ogledi: 1203

Re: Napake v bilanci

Odgovornost za pravilnost računovodskih izkazov opredelimo v medsebojni pogodbi. Kolikor lahko dokažete, da je za nastalo situacijo res kriv računovodski servis, potem ga lahko tožite za nastale dodatne stroške, ki izvirajo iz popravka bilanc: npr. zamudne obresti in druge stroške postopka. Če pa po...
Napisal/-a slovan
23 Maj 2019, 10:48
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Najem stroja - novi SRS
Odgovori: 5
Ogledi: 1294

Re: Najem stroja - novi SRS

Poslovni najem se je, kar se vsebine tiče, izenačil s finančnim najemom (po SRS) in ker se le-ta sme upoštevati kot vlaganja v osnovna sredstva (tudi v DDV obrazcu se vpiše kot nabava osnovnih sredstev), menim, da ni nobene razlike med njima. Res pa je, da je v Zakonu o davku od dohodkov pravnih ose...
Napisal/-a slovan
23 Maj 2019, 09:22
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Najem stroja - novi SRS
Odgovori: 5
Ogledi: 1294

Re: Najem stroja - novi SRS

Ob pričetku poslovnega najema izkažete pravico do uporabe: osnovna sredstva in obveznosti iz poslovnega najema (350.000€).
Strošek je amortizacija (stopnja AM se izračuna glede na trajanje najema) in obresti. Plačilo najemnine le zmanjšuje obveznosti iz tega najema.

lp
Napisal/-a slovan
14 Maj 2019, 09:30
Forum: Zasebniki
Tema: Preoblikovanje s.p.
Odgovori: 1
Ogledi: 1362

Re: Preoblikovanje s.p.

Copy s spletne strani AJPES: Obvestila samostojnih podjetnikov o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti se objavijo na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah ter obvestila o nameravanem prenosu podjetja podjetnika, na podlagi petega odstavka 72. a člena Zakona o gosp...
Napisal/-a slovan
14 Maj 2019, 09:24
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Aneks k pogodbi - prehrana
Odgovori: 3
Ogledi: 783

Re: Aneks k pogodbi - prehrana

Menim, da rešitev ni povsem v skladu z zakonom/pravilnikom. Za neobdavčen del povračila stroška za prehrano se šteje povračilo do zneska 6,12€ na dan Kolikor delavec uporabi drugačno rešitev - v vašem primeru se je odločil za prehrano v restavraciji - je za delodajalca to znesek do katerega je delav...
Napisal/-a slovan
14 Maj 2019, 09:10
Forum: Zasebniki
Tema: Obrazec ER 28
Odgovori: 4
Ogledi: 11228

Re: Obrazec ER 28

Obrazec se imenuje: Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku.
Poskusite v Državni založbi (DZS) - Obr. 8,256.

Nina ni reklama!! : :oops:

lp
Napisal/-a slovan
04 Maj 2019, 15:05
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: Nagrada za delovno uspešnost
Odgovori: 4
Ogledi: 919

Re: Nagrada za delovno uspešnost

Iz priloženega obračuna je razvidno: - da ste v istem mesecu prejeli dva dohodka (redno plačo in poračun delovne uspešnosti konec leta) - davčna osnova je tako sestavljena iz obeh dohodkov (če so v istem mesecu obračunana/izplačana dva dohodka) - če pogledate obračun davka: imate odšteto dohodnino 6...
Napisal/-a slovan
15 Apr 2019, 17:50
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Knjiženje predplačila
Odgovori: 4
Ogledi: 826

Re: Knjiženje predplačila

Knjiženje te poslovnih dogodkov, ki se jih navedli, je enako tako za poslovne dogodke, ki so nastali v okviru povezav v EU kot izven EU. V okviru kontnega načrta si lahko odprete analitične konte npr. dobaviteljev v EU in dobaviteljev izven EU. Podobno je za dana in prejeta predplačila. 1. Prejem pr...
Napisal/-a slovan
09 Apr 2019, 17:09
Forum: Gospodarske družbe
Tema: Izvršbe - regres
Odgovori: 2
Ogledi: 1179

Re: Izvršbe - regres

Če je regres izplačan v istem mesecu gre celoten znesek v poplačilo izvršb. Popolnoma enako bi bilo, če je regres izplačan hkrati s plačo: ostane mu 673,84€.

lp
Napisal/-a slovan
09 Apr 2019, 16:56
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: IZPLAČILO ODŠKODNINE S STRANI ZAVAROVALNICE
Odgovori: 1
Ogledi: 1020

Re: IZPLAČILO ODŠKODNINE S STRANI ZAVAROVALNICE

V vsakem primeru so to prihodki: vprašanje je le prihodki katerega leta. Če gre za bistveno napako (kaj je bistvena napaka je zapisano v vaših računovodskih usmeritvah) potem se napaka popravi preko poslovnega izida leta 2018 (110/93) in se vključi v davčni obračun kot popravek napake. Kolikor pa "n...
Napisal/-a slovan
05 Apr 2019, 13:37
Forum: Razno
Tema: prenos s.p.-ja na s.p., brez priznane nevtralne davčne obravnave
Odgovori: 1
Ogledi: 741

Re: prenos s.p.-ja na s.p., brez priznane nevtralne davčne obravnave

Ker je bilo prenehanje opravljanja dejavnosti (s.p.) in prenos na drugega zavezanca (s.p) brez davčno nevtralne obravnave, upoštevajte 51. člen Zakona o dohodnini v delu: (2) Kot pridobitev sredstev se pri ugotavljanju davčne osnove po tem poglavju šteje tudi pridobitev sredstev ob prevzemu nadaljev...