Iskalnik je našel 7859 ujemanj

Napisal/-a slovan
14 Feb 2006, 08:26
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: izračun dohodnine - študent in zaposlen
Odgovori: 5
Ogledi: 1200

Mircibro! Kar se tiče izgube statusa študenta razmišljaš pravilno, Ko si sklenil delovno razmerje, si tega izgubil. Pri ugotavljanju zneska, za upoštevanje osebne olajšave, zdaj ni pomembno ali si bil v delovnem razmerju ali si delal po podjemni ali kakšni koli drugi podlagi. Glede presežka dohodkov...
Napisal/-a slovan
14 Feb 2006, 08:14
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: dohodnina-študentsko delo
Odgovori: 20
Ogledi: 2980

Orionka! Odgovor na tvoje vprašanje boš našla na straneh DURS-a na tej strani: http://www.gov.si/durs/index.php?lg=sl&f=status.html. Sicer pa so ti najbolj pravilno odgovorila na davčni. Kot pavzer lahko delaš preko študentske napotnice, vendar ti ne pripadajo osebne olajšave, in akontacijo dohodnin...
Napisal/-a slovan
14 Feb 2006, 08:07
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: dohodnina-študentsko delo
Odgovori: 20
Ogledi: 2980

Korita, situacija se spremeni, če hči ni imela celo leto statusa študenta, ampak je bila delno tudi pavzer. Dovoljeni znesek dohodka in osebna olajšava se sorazmerno znižata: napr. recimo, da ima status študenta 9 mesecev, nato je pavzer: 1,600.000 je dovoljen znesek, da obdrži osebno olajšavo :12 X...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 19:41
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: olajšave pri dohodnini
Odgovori: 1
Ogledi: 502

Nikamor. Včasih si jih lahko uvrstila v 3%-no olajšavo, v novem zakonu o dohodnini pa se varčni izdelki več ne uvrščajo med 2%-no olajšavo za različne namene.
LP
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 18:35
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: izračun dohodnine - študent in zaposlen
Odgovori: 5
Ogledi: 1200

Pozdravljen! Najprej odgovori na dodatna vprašanja: 1. si imel status študenta od 01.01. do 31.12.2005; 2. kaj ti predstavlja pogodbeno razmerje: podjemna pogodba, avtorska pogodba ali si bil v "delovnem razmerju" (mislim, da v delovnem razmerju nisi bil, če si imel status študenta); 3. če se imel s...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 16:59
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Neizkoriščeni del olajšave za investicije pri s.p.
Odgovori: 2
Ogledi: 592

Neizkoriščena davčna olajšava iz naslova investiranja v osnovna sredstva (30% od vlaganj v letu 2005) se sme prenašati v naslednjih pet zaporednih davčnih let. To ne velja za morebitne neizkoriščene olajšave iz preteklih let, ker zakon tega nikjer posebej ne navaja. Zakon o dohodnini omorogača zaseb...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 16:30
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: dohodnina-študentsko delo
Odgovori: 20
Ogledi: 2980

Študentje, ki so delali preko študentskega servisa oddajo napoved za dohodnino, če so: 1. presegli znesek splošne olajšave 564.400 SIT 2. niso presegli tega zneseka, vendar so starši uveljavljali olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. V vašem primeru, če želite vi uveljavljati olajšavo za vzdrž...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 16:11
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: 1211 - Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času statusa
Odgovori: 3
Ogledi: 622

Pozdravljen! Ko ti je banka poslala izpisek/obvestilo o obrestih za lansko leto, ti je ta tvoj prejemek tudi šifrirala. Če se smatra rentno zavarovanje pri banki kot depozit pri banki, potem vpišeš te obresti pod šifro 4301- Obresti za katere velja neobdavčeni del 300.000 SIT. Vpišeš v celoti znesek...
Napisal/-a slovan
11 Feb 2006, 21:32
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: dohodnina za študenta
Odgovori: 2
Ogledi: 551

dohodnina za študenta

Prvo vprašanje? Kakšne delnice je prodala? Če so delnice, ki so nastale iz certifikatov oziroma je to prva prodaja delnic pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, te delnice po 89. členu zakona o dohodnini niso obdavčene. Ker niso obdavčene, pri tej prodaji ne ugotavljamo dobička...
Napisal/-a slovan
11 Feb 2006, 18:41
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: IZGUBA PA VENDAR DOBIČEK
Odgovori: 5
Ogledi: 800

Pozdravljeni! 1. Davek iz" davčnega dobička" knjižite: 81/26 . Razliko iz razreda 7, ki je v vašem primeru izguba, (prihodki minus odhodki) prenesete na debet v breme) konta 8000: Ugotovitev rezultata. 2. Ugotovljeno izgubo povečano za davek iz dobička prenesete: 89/800 in 81 za davek: 3. Prenos izg...
Napisal/-a slovan
11 Feb 2006, 18:21
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Obračun akontacije davka za s.p.
Odgovori: 32
Ogledi: 4945

Zasebnik(s.p.) izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz opravljanja dejavnosti za leto 2005 v davčnem obračunu, MF-DURS št. 11. kjer upošteva tudi vse morebitne davčne olajšave, ki jih ima kot zasebnik (za investiranje - 30% olajšava za investirani znesek v opredmetena in neopredmetena sredstva; ...