Iskalnik je našel 7868 ujemanj

Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 19:41
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: olajšave pri dohodnini
Odgovori: 1
Ogledi: 529

Nikamor. Včasih si jih lahko uvrstila v 3%-no olajšavo, v novem zakonu o dohodnini pa se varčni izdelki več ne uvrščajo med 2%-no olajšavo za različne namene.
LP
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 18:35
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: izračun dohodnine - študent in zaposlen
Odgovori: 5
Ogledi: 1289

Pozdravljen! Najprej odgovori na dodatna vprašanja: 1. si imel status študenta od 01.01. do 31.12.2005; 2. kaj ti predstavlja pogodbeno razmerje: podjemna pogodba, avtorska pogodba ali si bil v "delovnem razmerju" (mislim, da v delovnem razmerju nisi bil, če si imel status študenta); 3. če se imel s...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 16:59
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Neizkoriščeni del olajšave za investicije pri s.p.
Odgovori: 2
Ogledi: 643

Neizkoriščena davčna olajšava iz naslova investiranja v osnovna sredstva (30% od vlaganj v letu 2005) se sme prenašati v naslednjih pet zaporednih davčnih let. To ne velja za morebitne neizkoriščene olajšave iz preteklih let, ker zakon tega nikjer posebej ne navaja. Zakon o dohodnini omorogača zaseb...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 16:30
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: dohodnina-študentsko delo
Odgovori: 20
Ogledi: 3245

Študentje, ki so delali preko študentskega servisa oddajo napoved za dohodnino, če so: 1. presegli znesek splošne olajšave 564.400 SIT 2. niso presegli tega zneseka, vendar so starši uveljavljali olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. V vašem primeru, če želite vi uveljavljati olajšavo za vzdrž...
Napisal/-a slovan
12 Feb 2006, 16:11
Forum: Plače, honorarji, pogodbe o delu, delovna razmerja, dohodnina
Tema: 1211 - Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času statusa
Odgovori: 3
Ogledi: 671

Pozdravljen! Ko ti je banka poslala izpisek/obvestilo o obrestih za lansko leto, ti je ta tvoj prejemek tudi šifrirala. Če se smatra rentno zavarovanje pri banki kot depozit pri banki, potem vpišeš te obresti pod šifro 4301- Obresti za katere velja neobdavčeni del 300.000 SIT. Vpišeš v celoti znesek...
Napisal/-a slovan
11 Feb 2006, 21:32
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: dohodnina za študenta
Odgovori: 2
Ogledi: 599

dohodnina za študenta

Prvo vprašanje? Kakšne delnice je prodala? Če so delnice, ki so nastale iz certifikatov oziroma je to prva prodaja delnic pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, te delnice po 89. členu zakona o dohodnini niso obdavčene. Ker niso obdavčene, pri tej prodaji ne ugotavljamo dobička...
Napisal/-a slovan
11 Feb 2006, 18:41
Forum: Knjiženje, računovodski standardi, zaključni račun
Tema: IZGUBA PA VENDAR DOBIČEK
Odgovori: 5
Ogledi: 897

Pozdravljeni! 1. Davek iz" davčnega dobička" knjižite: 81/26 . Razliko iz razreda 7, ki je v vašem primeru izguba, (prihodki minus odhodki) prenesete na debet v breme) konta 8000: Ugotovitev rezultata. 2. Ugotovljeno izgubo povečano za davek iz dobička prenesete: 89/800 in 81 za davek: 3. Prenos izg...
Napisal/-a slovan
11 Feb 2006, 18:21
Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
Tema: Obračun akontacije davka za s.p.
Odgovori: 32
Ogledi: 5160

Zasebnik(s.p.) izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz opravljanja dejavnosti za leto 2005 v davčnem obračunu, MF-DURS št. 11. kjer upošteva tudi vse morebitne davčne olajšave, ki jih ima kot zasebnik (za investiranje - 30% olajšava za investirani znesek v opredmetena in neopredmetena sredstva; ...