posojilo


Moderator: Mirko Zbačnik

faraday
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 29 Mar 2003, 20:39

Odgovor Napisal/-a faraday » 24 Jan 2007, 14:28

Ali se od obrest na dano posojilo obračuna tudi DDV in če ne, morda še po katerem členu.

Hvala že v naprej !

marijan
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 17 Feb 2003, 14:46
Kraj: Slovenia

Posojilo, davčni odtegljaj

Odgovor Napisal/-a marijan » 24 Jan 2007, 18:07

Ali je pri posojilih, ki jih podjetje prejme od fizičnih oseb, ob obračunu obresti in obračunu davčnega odtegljaja potrebno tega tudi plačati ?

Tukaj mislim predvsem na situacijo, ko obresti pripišemo glavnici, oziroma jih ne izplačamo in ne pripišemo glavnici, ampak vodimo, kot obveznost do kreditodajalca ?

ZDavP pravi, da je odtegljaj potrebno plačati na dan izplačila dohodka.

Kaj pravite ? Hvala.

lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Jan 2007, 08:53

Pri obračunu obresti ne obračunamo davčnega odtegljaja (ni pa "prepovedano": obračun obresti 74/280; obračun davčnega odtegljaja: 280/265. Vendar glede na to, da ob obračunu ne vemo kdaj bodo obresti izplačane, stopnja davka in s tem davčni odtegljaj ni najbolj pravilen. Zakaj: v letu 2007 je davek/dohodnina 15%, od leta 2008 dalje pa je davek/dohodnina že 20%.).
Davčni odtegljaj se obračuna in plača na dan izplačila dohodka.

LP

marijan
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 17 Feb 2003, 14:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a marijan » 25 Jan 2007, 09:10

slovan napisal/-a:Pri obračunu obresti ne obračunamo davčnega odtegljaja (ni pa "prepovedano": obračun obresti 74/280; obračun davčnega odtegljaja: 280/265. Vendar glede na to, da ob obračunu ne vemo kdaj bodo obresti izplačane, stopnja davka in s tem davčni odtegljaj ni najbolj pravilen. Zakaj: v letu 2007 je davek/dohodnina 15%, od leta 2008 dalje pa je davek/dohodnina že 20%.).
Davčni odtegljaj se obračuna in plača na dan izplačila dohodka.

LP
Ne bi se strinjal. Pa ne zato, ker ne bi bilo logično in ustrezno, ampak zato, ker mislim, da je s predpisi določeno tako, kot sem povedal. Tudi razlage uglednih :? strokovnjakov se ujemajo. Glejte recimo razlago Barbare Guzina na straneh GZS.

lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Jan 2007, 09:16

Marijan v enem delu se strinjam z vami, saj sem odgovarjala zgolj za tisti del, ko v pogodbi ni dogovorjen pripis k glavnici kredita. V tem primeru to pomeni, da se je kreditodajalec "odpovedal" izplačilu, ker je to izplačilo spremenil v nov kredit (pobot izplačila obresti z nakazilom novega dela kredita). Takrat pa je od tega dela potrebno obračunati in plačati davčni odtegljaj.

In tudi: v primeru, ko se vrača kredit in obstaja še obveznost za neizplačene obresti in v pogodbi ni vnaprej natančno določeno, kolikšen del posameznega plačila predstavlja vračilo glavnice in kolikšen del plačilo obresti, se za namene zakona o dohodnini šteje, da se najprej plačujejo obresti (davčni odtegljaj)

Torej v vseh primerih pa gre za pojem izplačila (dejansko izplačilo, sprememba obresti v kredit-izplačilo s kompenzacijo; in vračilo "glavnice"pred obrestmi)
LP

marijan
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 17 Feb 2003, 14:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a marijan » 25 Jan 2007, 10:07

Slovan, se strinjate da ( govrimo o tem kako je s predpisi določeno in ne, kaj mislimo, da bi bilo prav ):

1. odtegljaj obračunamo in knjižimo vsakič, ko računamo obresti. Pod računanjem mislim izračun, katerega posledica je tudi nekakšno knjiženje, ne pa izračun kar tako, zaradi testiranja novega programa :)

2. takojšnje izplačilo obresti in plačilo davčnega odtegljaja ne rabi komentarja

3. pripis obresti glavnici štejemo, kot izplačilo. Zato davčni odtegljaj tudi plačamo in poročamo na REK obrazcu.

4. če obresti ne izplačamo in ne pripišemo, če jih samo knjižimo, kot obveznost do kreditodajalca nam odtegljaja ni treba plačati; le izračunamo ga in knjižimo. Izplačali ga bomo ob dejanskem izplačilu obresti.

lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Jan 2007, 10:51

Točki 1 in 2. vašega komentarja: stopnja davka na izplačane obresti so odvisne od stopnje, ki velja na dan izplačila (če boste testirali zgolj program to seveda ni pomembno, pomembno je le, da vam prav izračuna) in so lahko (ni nujno) drugačne kot veljajo v času obračuna. V takih primerih je v poslovnih knjigah potrebno "popravljati" stanja obveznosti za davčni odteglaj (to bo potrebno že ob prehodu iz leta 2007 v leto 2008, kolikor obračunane obresti iz let 2006, 2007 ne bodo izplačane).

In samo še nekaj: kdaj nastane obveza za evidentiranje (knjiženje) obveznosti za davčni odtegljaj (pri 2. in 3. točki je trenutek knjiženja znan); a) Obveza je tisto, kar se po določenih normah, predpisih mora storiti, opraviti; kot takšna ni nujno predmet računovodskega obravnavanja ali vključevanja v bilanco stanja (del SRS 11)- obveznost za davčni odteglaj bo nastala, ko bomo obresti izplačali, v trenutku obračuna obresti nam iz kakršnih koli vzrokov ni znan čas izplačila. V trenutku obračuna je izkazana le obveznost za obresti v celotnem znesku.
b) Obveznost je pravno razmerje, na podlagi katerega je ena od strank upravičena zahtevati od druge določeno dajatev, storitev; kot takšna je predmet računovodskega obravnavanja in vključevanja v bilanco stanja, vendar ni istovetna z dolgom (del SRS 11.). - davčni organ je upravičen zahtevati dohodnino, ker so obresti izplačane in zato tudi izkažemo obveznost za davčni odteglaj, ko izplačujemo obresti

Marijan, takšno je moje mnenje.
LP

marijan
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 17 Feb 2003, 14:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a marijan » 25 Jan 2007, 11:17

Že,že...samo nisem prepričan, če vas prav razumem. Jaz sem podal praktičen aspekt tega problema, vi pa sekate v glavnem s teorijo.

Kje se ne strinjate z mano in kakšen scenarij predlagate ? V točkah, ki so problematične, jasno.

lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Jan 2007, 13:35

Moje mnenje sloni na upoštevanju zakonodaje/računovodskih standardov v praksi. Ne strinjava se v vaši 4. točki oziroma v prvem stavku 1. točke:

Zame nastane obveznost evidentiranja davčnega odtegljaja v poslovnih knjigah takrat, ko je dohodek izplačan oziroma ko se poslovna sprememba, ki se nanaša na obresti, smatra kot izplačilo (pripis obresti k glavnici kredita, kar povzroči spremembo obresti v novo glavnico). V primeru zgolj obračuna obresti (npr. na koncu leta) izkazujem v poslovnih knjigah (in tudi v bilanci stanja) le obveznost za obresti v celotnem znesku, saj na ta dan še nikakršne obveznosti za davčni odtegljaj.

Pa lepo se imejte!

marijan
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 17 Feb 2003, 14:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a marijan » 25 Jan 2007, 14:25

slovan napisal/-a:Moje mnenje sloni na upoštevanju zakonodaje/računovodskih standardov v praksi. Ne strinjava se v vaši 4. točki oziroma v prvem stavku 1. točke:

Zame nastane obveznost evidentiranja davčnega odtegljaja v poslovnih knjigah takrat, ko je dohodek izplačan oziroma ko se poslovna sprememba, ki se nanaša na obresti, smatra kot izplačilo (pripis obresti k glavnici kredita, kar povzroči spremembo obresti v novo glavnico). V primeru zgolj obračuna obresti (npr. na koncu leta) izkazujem v poslovnih knjigah (in tudi v bilanci stanja) le obveznost za obresti v celotnem znesku, saj na ta dan še nikakršne obveznosti za davčni odtegljaj.

Pa lepo se imejte!
Tudi meni se to zdi razumno. Kaj pravite na ZDavP:

7. podpoglavje
Plačevanje dohodnine od obresti, dividend in dobička iz kapitala

311. člen
(izračun)

(1) Dohodnino od obresti in dividend izračuna:
1. plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja,
davčni organ v odločbi, izdani na podlagi napovedi zavezanca.

(2) Dohodnina iz prvega odstavka tega člena se izračuna in plača od davčnih osnov in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja dohodnino.

(3) Obrazec obračuna davčnega odtegljaja in davčne napovedi iz prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance. Obrazec mora vsebovati podatke, potrebne za določanje davčne osnove oziroma izračun dohodnine, in podatke, potrebne za nadzor in identifikacijo zavezanca za davek.

(4) Dohodnino od obresti in dohodnino od dividend izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom obresti ali dividend.

(5) Če obresti ali dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka, dohodnino od obresti ali dividend ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.

(6) Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zavezanca.

(7) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena dohodnino od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU, ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.???

Lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Jan 2007, 14:48

Kaj menim: 2. stavek 4. odstavka je povsem v skladu z vašim stališčem in tudi vašo prakso. Kar se dividend tiče, mi je povsem logično, saj nastane pojem dividende (deleža na dobičku) z razporeditvijo bilančnega dobička in knjiženjem na obveznosti za izplačilo in dohodnino od dividend.

Lepo je bilo z vami pokramljati!

marijan
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 17 Feb 2003, 14:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a marijan » 25 Jan 2007, 15:05

slovan napisal/-a:Kaj menim: 2. stavek 4. odstavka je povsem v skladu z vašim stališčem in tudi vašo prakso. Kar se dividend tiče, mi je povsem logično, saj nastane pojem dividende (deleža na dobičku) z razporeditvijo bilančnega dobička in knjiženjem na obveznosti za izplačilo in dohodnino od dividend.

Lepo je bilo z vami pokramljati!


To ni moje stališče, le ne povsem dokončna ugotovitev, da predpisi kažejo v to smer; še vedno iščem prave odgovore.

To tudi ni v skladu z mojo prakso, le dvom v dosedanjo prakso :oops: me žene v raziskovanje. Kakšno je vaša praksa na tem področju ?

Mene zelo veseli, da sva se srečala.

lp

Odgovori