NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
sonja11
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 214
Pridružen: 07 Dec 2004, 12:17
Kraj: Bohinj
Kontakt:

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a sonja11 » 25 Mar 2011, 10:58

Optimistka: tudi jaz se to sprašujem.
Ali za zmanjšanje odbitka DDV velja dogovorjen rok na računu (ki je lahko manjši od 60 dni), ali max. predpisan rok ???

Jaz si predstavljam, da če ima račun rok plačila 30 dni, plačan pa je npr. po 45 dneh, je sicer zamujen, vendar pa to še ni prepozno glede na ZDDV-1D in ni potrebno zmanjševati vstopnega DDV.
Kaj menite?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7900
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Mar 2011, 11:20

Zakon govori o rokih, ki ne smejo biti daljši...
5. člen
(plačilni rok)
(1) Plačilni rok med gospodarskimi subjekti ne sme biti daljši od 60 dni. Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 a ne daljši od 120 dni, če je dolžina roka dogovorjena v pisni obliki in če tak rok ne prestavlja dogovora iz prejšnjega člena.
(2) Če drug zakon ne določa drugače, začne rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem:
– dogovorjenim za prejem blaga ali opravo storitve, če je dan prejema blaga ali oprave storitve dogovorjen in je blago prejeto ali storitev opravljena pred dogovorjenim dnem ali na dogovorjeni dan,
– prejema blaga ali oprave storitve, kadar je dan prejema blaga ali oprave storitve dogovorjen, vendar je blago prejeto ali storitev opravljena z zamudo, ali kadar dan prejema blaga ali oprave storitve ni dogovorjen.

7. člen
(določitev plačilnega roka, če ta ni dogovorjen)
(1) Če rok plačila obveznosti dolžnika ni dogovorjen, mora dolžnik svojo denarno obveznost izpolniti v 30 dneh od dneva, ko je prejel račun.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora dolžnik svojo obveznost izpolniti:
– v 30 dneh od dneva, ko je dolžnik prejel blago ali je bila opravljena storitev, če je dan prejema računa sporen;
– v 30 dneh po prejemu blaga ali opravi storitve, če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila opravljena storitev, ali
– v 30 dneh od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.
(3) Rok, v katerem mora dolžnik opraviti pregled blaga iz tretje alineje prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, če tak rok ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.
(4) Če je dolžnik javni organ, mora biti daljši rok pregleda blaga iz prejšnjega odstavka opredeljen že v razpisni dokumentaciji.

27. člen
(uporaba tega zakona, če rok za izpolnitev ni bil določen)
Če pogodba, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, ne določa roka za izpolnitev denarne obveznosti in je upnik že izpolnil svojo nasprotno pogodbeno obveznost, dolžnik pa še ni v zamudi s plačilom svoje denarne obveznosti, začnejo roki iz 7. člena tega zakona teči z dnem uveljavitve tega zakona.

Iz tega je razbrati, da so roki lahko krajši (kar je razvidno iz računa), ne morejo pa biti daljši od predpisanih. Sem opazila, da sem pri bojči zapisala, da ne sme biti krajši (v njenem primeru 30 dni): je lahko krajši rok, ne more pa biti daljši.
Optimistka napisal/-a:Kaj pomeni v tem primeru dogovorjen rok - valuta na računu npr. 45 dni velja kot dogovorjen rok ali ne velja in mora biti popravljena na 60 dni?
Velja rok 45 dni, če v tem roku obveznost ni poravnana, so jo vključi v prvi obvezni pobot po zamudi, DDV se ne popravlja.
sonja11 napisal/-a:Jaz si predstavljam, da če ima račun rok plačila 30 dni, plačan pa je npr. po 45 dneh, je sicer zamujen, vendar pa to še ni prepozno glede na ZDDV-1D in ni potrebno zmanjševati vstopnega DDV.Kaj menite?
Če je pogodbeno dogovorjen rok plačila 30 dni (to je razvidno iz izdanega/prejetega računa) in ga plačate v 45 dneh ste v zamudi in ga morate vključiti v obvezni pobot, če ne želite popravljati vhodnega DDV-ja.

lp

bojča
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 492
Pridružen: 08 Apr 2008, 14:14
Kraj: Maribor

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a bojča » 25 Mar 2011, 12:53

slovan napisal/-a:Prvič, je ta račun izdan v nasprotju z zakonom, saj je rok plačila krajši do 60 dni, le v primeru, če na računu ni določena valuta plačila, jo morate poravnati v 30 dneh. Vendar ne glede na to, račun "zapade" v nov način obravnavanja odbitka DDV-ja. Če ga ne boste poravnali do 15.4., ga pa boste vključili v prvi obvezni pobot, ki bo po urniku po 15.4., potem si boste DDV odbijali in ne opravite popravka DDV-ja. To velja tudi v primeru, če v tem krogu ne bo obveznost poravnana. Jo boste pa vključili v naslednji krog.
Če pa plačate v valuti 15.4. (tako ste navedli), pa tako ni nobenega problema. Vključite dokument normalno v obračun DDV-ja za mesec marec.
To pomeni da če mi računa z valuto 15.4. ne bomo poravnali na ta dan ga moramo prijaviti v pobot ki bo dne 13.5. (ker v pobot 15.4. gredo samo neplačani računi do 14.4.). In potem si bomo lahko odbijali DDV v marcu ker smo v marcu ta račun prejeli. Ali ne?
Torej kdaj si mi lahko odbijamo DDV od računa prejetega 18.3., ki ima valuto 15.4.? Če ga plačamo 15.4. si lahko odbijamo DDV v marcu?
Mogoče sem malo zabluzila ampak resnično sem že zmedena.

aeroxo2
Novinec
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 24 Mar 2011, 07:26

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a aeroxo2 » 25 Mar 2011, 12:57

strinjam se s Slovanom, imel bi le pripombo oziroma naše tolmačenje za 60 ali več dni valutnega roka ni edini pogoj sklenjena pogodba, v zakonu je formulacija PISNA OBLIKA. Kaj naj bi to točno bilo je bilo postavljeno tudi državni sekretarki ga. Mateji Vraničar na okrogli mizi GZS, ki je odgovorila da je to vsak pismen dokument, kjer se vidi volja obeh strank - mi tolmačimo to tako da je PISNI dokument tudi naročilnica, kjer imamo potrditev naročila oziroma izstavljen račun v skladu z naročilom. Nemogoče je urediti pogodbena razmerja z vsemi strankami.

Vsebinsko je največje vprašanje kako je z uvozom, lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7900
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Mar 2011, 13:23

aeroxo2 napisal/-a:Vsebinsko je največje vprašanje kako je z uvozom, lp
Če zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in posledično 66.a. člen (ki je izključno za realizacijo prejšnjega člena) velja le za Slovenijo (ker na našem področju urejamo nedisciplino...), so iz teh zamud izločene vse obveznosti do tujine. Obveznosti iz naslova pridobitev znotraj "skupnosti" niso predmet (tako jaz razumem zakon) obveznega pobota - saj jih ne morete predložiti v pobot... in ker se sam 66.a člen ne nanaša na samoobdavčitve (skupnostne) in tudi ne more posegati v pravni red drugih držav skupnosti (tako si razlagam!!)
Pri uvozu (pravem uvozu iz tretjih držav), kjer je DDV obračunan na EUL-u (pa je račun bodisi od MF ali pa špediterja), deli enako usodo kot "navadne fakture" - vendar le za obveznost izkazano na tej listini, ne pa obveznost, ki je sicer osnova za obračun teh davščin/obveznost do tujega dobavitelja, če sledim 3. členu zakona:
3. člen
(denarna obveznost)
Denarna obveznost je sestavljena iz glavnice v višini, ki je bila dogovorjena in bi morala biti plačana v pogodbenem ali zakonsko določenem roku, in vseh davkov in drugih obveznih dajatev, navedenih v računu ali drugi enakovredni listini, ki v skladu s poslovno prakso pomeni zahtevek za plačilo (v nadaljnjem besedilu: račun).
Samo plačilo davščin MF je specifično, saj v primeru, da sami opravljate "špediterske posle", morate predložiti Carinski upravi garancijo za pravočasno plačilo carinskih obveznosti (vključno z DDV-jem), če pa gredo transakcije preko špediterja pa je on dolžan predložiti instrument zavarovanja plačila. Potem pa je poslovni odnos med vami in špediterjem in takrat velja vse, kar velja druge obveznosti. V primeru nepravočasnega plačila carinska uprava tako vnovči garancijo.

Sicer pa bo praksa pokazala ali je moje razmišljanje pravilno ali ne.

lp

Optimistka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 429
Pridružen: 01 Sep 2004, 09:08

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a Optimistka » 25 Mar 2011, 13:31

aeroxo2 napisal/-a:strinjam se s Slovanom, imel bi le pripombo oziroma naše tolmačenje za 60 ali več dni valutnega roka ni edini pogoj sklenjena pogodba, v zakonu je formulacija PISNA OBLIKA. Kaj naj bi to točno bilo je bilo postavljeno tudi državni sekretarki ga. Mateji Vraničar na okrogli mizi GZS, ki je odgovorila da je to vsak pismen dokument, kjer se vidi volja obeh strank - mi tolmačimo to tako da je PISNI dokument tudi naročilnica, kjer imamo potrditev naročila oziroma izstavljen račun v skladu z naročilom. Nemogoče je urediti pogodbena razmerja z vsemi strankami.

lp
Torej je valuta npr.45 dni, ki je že do 15.3. bila ustaljena (večletna) praksa med dvema podjetjema, lahko merodajna, čeprav ni sklenjenega nobenega drugega pisnega sporazuma?

lp,

hm
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 257
Pridružen: 23 Jun 2005, 14:16
Kraj: ljubljana

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a hm » 25 Mar 2011, 13:33

Glejte 5. člen ZPreZP, kjer je zapisano, da plačilni rok med gospodarskimi subjekti ne sme biti daljši od 60 dni. Izjemoma je rok za plačilo lahko daljši od 60 a ne daljši od 120 dni, če je dolžina roka dogovorjena v pisni obliki.
Življenje se ne meri s številom vdihov, temveč s trenutki, ki dih vzamejo.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7900
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Mar 2011, 13:37

Optimistka napisal/-a:Torej je valuta npr.45 dni, ki je že do 15.3. bila ustaljena (večletna) praksa med dvema podjetjema, lahko merodajna, čeprav ni sklenjenega nobenega drugega pisnega sporazuma?
Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 a ne daljši od 120 dni, če je dolžina roka dogovorjena v pisni obliki in če tak rok ne prestavlja dogovora iz prejšnjega člena.

Saj morate imeti PISNO obliko dogovora le v primeru, če je ta daljši od 60 a ne daljši od 120 dni. 45-dnevni rok plačila ne posega v določila tega zakona.

lp

Optimistka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 429
Pridružen: 01 Sep 2004, 09:08

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a Optimistka » 25 Mar 2011, 13:38

Hvala, člen imam pred seboj, ampak resnično nisem bila prepričana, če je potrebno tudi za valuto npr. 60 dni sklepati kakršenkoli sporazum, če ne obstaja medsebojna pogodba.

Hvala, lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7900
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Mar 2011, 13:44

Bojča!
Še malo pa bomo imeli celoten zakon v tej temi!!

16. člen
(dolžnost prijave denarne obveznosti v večstranski pobot)
(1) Po nastanku zamude mora dolžnik denarno obveznost elektronsko prijaviti v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu sistema obveznega večstranskega pobota (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki sledi datumu nastanka zamude. Prijava se šteje za opravljeno, če je sprejeta v sistem v trenutku, ko upravljavec zapre vnos za posamezni krog pobota.
(5) Preostanek dospele denarne obveznosti, ki ga dolžniku ni uspelo pobotati v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko dolžnik poravna na druge načine, vključno s ponovno prijavo denarne obveznosti v večstranski pobot pri upravljavcih sistema večstranskega pobota.

Zopet, če berem zakon to pomeni: da je obveznost iz računa sicer zapadla 15.4. in ni plačana, ker pa po zamudi ni nobenega obveznega pobota (ta je samo enkrat na mesec po urniku), bo konkretna obveznost prijavljena v pobot pač v mesecu maju. S tem sem zadostila zakonu o DDV-ju, da mi ni potrebno popravljati vhodnega DDV-ja, ki sem ga že upoštevala v marcu.

lp

primoz_b
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 32
Pridružen: 02 Dec 2003, 10:18
Kraj: Nova Gorica
Kontakt:

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a primoz_b » 25 Mar 2011, 14:07

Nova Objava DURS 23.3.!!

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... bitek_ddv/


Zakon NE VELJA ZA EU IN TUJE DRŽAVE!

Zaenkrat se odbitek popravlja v DDV O- polja 41,42

Lp

sonja11
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 214
Pridružen: 07 Dec 2004, 12:17
Kraj: Bohinj
Kontakt:

Re: NOVE SPREMEMBE DDV - ZDDV-1D

Odgovor Napisal/-a sonja11 » 25 Mar 2011, 14:54

Krasno.. očitno bo spremenjen obrazec DDV-O.. :roll:
Me prav zanima, kdaj ob objavljen nov pravilnik.

Odgovori