Donacija-sponzorstvo


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Forter
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 152
Pridružen: 30 Jan 2006, 08:11
Kraj: Slovenj Gradec

Donacija-sponzorstvo

Odgovor Napisal/-a Forter » 06 Sep 2012, 08:35

Lepo pozdravljeni.
Zanima me, kakšna je razlika med donacijo in sponzorstvom? Kakšna je njuna davčna obravnava (DDPO)?
Hvala.
Forter

lilir
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 52
Pridružen: 30 Jun 2010, 13:22

Re: Donacija-sponzorstvo

Odgovor Napisal/-a lilir » 06 Sep 2012, 09:06

KAJ JE DONACIJA?
Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti.
Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju - samostojnemu podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006) v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji. Ti pa so:
•donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
•donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
•donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.
Dodatna ugodnost
Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2% obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.
Zakaj ne račun?
Izraz račun ni primeren, saj v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah. V tem primeru bi šlo za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe pa se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije.
Kaj pa DDV?
V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV Ur. l. RS, št. 141/2002) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.
Knjiženje
Dane donacije se v skladu z računovodskimi standardi knjiži kot druge odhodke, to je na kontu 757 in protikontu 110 (če gre za donacijo v denarju).


KAJ JE SPONZORSTVO?
Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec – npr. humanitarna ali dobrodelna organizacija) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.)

Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzorja z natančnim popisom načina in obsega izvedbe,ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižujejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.
Prav tako sponzoriranec poleg pogodbe sponzorju izstavi tudi račun.
V kolikor pa sponzorska pogodba oziroma sponzorstvo humanitarne ali dobrodelne organizacije vsebuje vse potrebno, potem je sponzorstvo v celoti davčno priznan odhodek.

lp

Lili

Forter
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 152
Pridružen: 30 Jan 2006, 08:11
Kraj: Slovenj Gradec

Re: Donacija-sponzorstvo

Odgovor Napisal/-a Forter » 06 Sep 2012, 09:26

Hvala, Lili. :)

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11697
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: Donacija-sponzorstvo

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 06 Sep 2012, 12:38

Še na katko. Donacija je nekaj, kar nekdo da brezpogojno. to se pravi, da od prejemnika ne zahteva nobene storitve.Priejemnik donacij mora paziti, aa nikjer ne omeni donatorja. sponzorstvo je pa v bistvu storitev propagande, oziroma, da od prejemnika pričakujemo neko storitev. Velikokrat je to neopazno, na primer ob prireditvi nekdo omeni sponzorje, postavim reklamne panoje, plakate... Prejem sponzorskih sredstev je torej, kot da bi plačali storitev propagande, ki jo opravimo za dajalca sredstev.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Donacija

Odgovor Napisal/-a anka » 23 Jun 2013, 07:13

X podjetje da donacijo v višini 2>000 EUR

Prihodkov ima v letu 2012 za 40.000 EUR
Odhodkov ima v letu 2012 za 33.000 EUr

Osnova za davek: 7.000 EUR

Donacija v višini 0,3 % = 120

Za 120 EUR lahko zmanjšuje davčno osnovo??

Je to pravilno?

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 838
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Donacija v mat.obliki

Odgovor Napisal/-a vesnak » 11 Feb 2014, 09:07

Smo športno društvo.
Fizična oseba bi nam rada donirala umetniško delo.
Umetniška dela se ne amortizirajo.
knjižbe prejetega umetniškega dela je oprema 0/7 prih.od donacij ?
Fizična oseba tukaj nima nobenih obveznosti do države, ker je itak lastnik tega um.dela.

to umetniško delo bomo verjetno kasneje prodali, da pridemo do finančnih virov - kako se obravnava prodaja tega umetniškega dela?
kot pridobitna ali nepridobitna dejavnosti v DDPO ?
kam se knjiži potem prodaja tega umetniškega dela?

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 838
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

donacija v mat.obliki

Odgovor Napisal/-a vesnak » 11 Feb 2014, 10:24

##V zvezi s to določbo je bilo izpostavljeno vprašanje o priznavanju drugih donacij v naravi, ki jih zbirajo društva v akcijah zbiranja donacij v naravi zaradi pridobitve finančnih sredstev za namene, za katera so društva ustanovljena (na primer akcije zbiranja slik in drugih predmetov umetniške ali starinske vrednosti, rabljenih oblačil, obutve in drugih rabljenih predmetov). Vprašanje je bilo, ali bi lahko po prvi alineji prvega odstavka 3. člena Pravilnika donacijo v naravi obravnavali kot nepridobitni prihodek v denarni protivrednosti oziroma v višini izkupička od prodaje donacije v naravi.
Ministrstvo za finance dodatno pojasnjuje, da določba drugega odstavka 3. člena Pravilnika natančno določa, v katerih primerih se uporablja izjema od temeljnega pravila oziroma izhodišča Pravilnika, ki je, da se prodaja blaga in storitev s strani zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 šteje pri tem zavezancu za pridobitni dohodek. Določba drugega odstavka 3. člena določa izjemo tako, da – enostavno povedano, transakciji določene prodaje določi posebno davčno obravnavo, kot jo imajo donacije. To pomeni, da se dohodek izvzame iz osnove, nomotehnično pa je to – z namenom, da je bolj jasno, narejeno tako, da je določeno, kot da so to donacije.
Pravnih podlag za obravnavo dohodkov iz drugih prodaj na opisan način pa ZDDPO-2 in Pravilnik ne dajeta, zato Ministrstvo za finance v zvezi z vprašanji glede drugih donacij v naravi, ki jih društvo proda, da pridobi sredstva – dohodke, poudarja, da se razen opisane izjeme takšni/tako pridobljeni dohodki štejejo za pridobitne (po določbi četrte alineje 4. člena Pravilnika, ki določa, da se za pridobitne dohodke štejejo dohodki od prodaje blaga in storitev).
Dodajamo, da so bili pri oblikovanju določbe drugega odstavka 3. člena Pravilnika upoštevani kriteriji iz četrtega odstavka 9. člena ZDDPO-2, ki jih mora minister upoštevati pri določanju pridobitnih in nepridobitnih dohodkov oziroma dejavnosti, poleg tega pa je v samo določbo vgrajeno določeno pravilo proti izogibanju davkom. Zato so bistvenega pomena tudi določeni dodatni pogoji, in sicer pogoj glede zanemarljivih vrednosti, pogoj glede namena recikliranja in dostavek, da ne gre za izogibanje davkom.##


[b]Našla sem pojasnilo Dursa, pa ne vem, če pravilno razumem, da v takih primerih, ko se npr. umetniško delo proda obravnava v ddpo kot nepridobitna dejavnost in se izloči iz prihodkov - a prav razumem? :?: :?:
ne vem tudi kako določiti vrednost te umetnine, da jo evidentiram v posl.knjige?
[/b]
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... clanarine/

adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1959
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Re: Donacija-sponzorstvo

Odgovor Napisal/-a adut » 15 Feb 2014, 12:31

Jaz pa to pojasnilo razumem, kot da se prodaja doniranih stvari šteje za pridobitno dejavnost, edina izjema je prodaja "sredstev, zbranih v akciji zbiranja odpadkov in materiala, primernega za recikliranje".

Glede vrednosti pa ne vem, mogoče bi jo morali dati oceniti?

Odgovori