Obresti povezane osebe


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Lutama
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 55
Pridružen: 04 Jan 2013, 21:36

Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a Lutama » 13 Mar 2015, 18:14

Berem malo o obračunanih obrestih med povezanimi osebami in mislim, da se narobe razumela način obračuna. Jaz sem sicer obračunavala po predpisani obrestni meri za povezane osebe ampak sem delala mesečni obračun in za obrestno mero vzela vsakokrat veljavno OM na zadnji dan v mesecu. Zdaj pa razumem, da bi morala vzeti obrestno mero veljavno na zadnji dan v mesecu sklenitve pogodbe in stalno obračunavati po tej obrestni meri? Je res tako? Če gre za posojilo brez ročnosti katera ročno za obrestno mero se upošteva? Je prav da sem upoštevala ročnost do 12 mesecev?
Pa še eno mnenje prosim glede obresti. Če lastnik podjetja da posojilo svojemu podjetju ali so davčno priznane obresti samo po POM? Lahko pa obračuna po višji od POM če želi? Kdaj je potrebno oddati REK obrazec in plačati dohodnino - ob obračunu obresti ali ko so izplačane?

Hvala za odgovore!

helianthus
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 100
Pridružen: 20 Sep 2013, 20:48

Re: Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a helianthus » 14 Mar 2015, 11:26

Jaz obračunam obresti po predpisani obrestni meri za povezane osebe za mesec, v katerem je posojilo vrnjeno oziroma, če do konca leta ni vrnjeno, obračunam po predpisani obrestni meri za mesec december, da jih vključim v prihodek ali odhodek (od danega ali prejetega posojila) v leto, ki se zaključuje. Za ročnost upoštevam obdobje od danega oz. prejetega posojila do obračuna obresti, ne glede na to, kaj piše v pogodbi. Rok v pogodbi je lahko tudi krajši, vendar, če posojilo ni vrnjeno v dogovorjenem roku, upoštevam rok dejanskega vračila oz. dan, ko obračunam obresti - kot če bi bilo na dan obračuna obresti posojilo vrnjeno. Ne vem pa, če delam prav, zato bom hvaležna za bolj strokovno pojasnilo, kako je prav.

REK obrazca za izplačilo obresti fizičnim osebam pa ne oddajam. Ali bi ga morala? Najbrž bi ga morala na dan izplačila obresti, in sicer na obrazcu REK 2, vrsta dohodka 1901 - obresti od posojil, dolžniških vrednostnih papirjev, denarnih depozitov itd.

Upam, da se najde kdo, ki bo to zadeva obelodanil. :) Hvala v naprej.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a slovan » 15 Mar 2015, 11:42

Lutama napisal/-a:Berem malo o obračunanih obrestih med povezanimi osebami in mislim, da se narobe razumela način obračuna. Jaz sem sicer obračunavala po predpisani obrestni meri za povezane osebe ampak sem delala mesečni obračun in za obrestno mero vzela vsakokrat veljavno OM na zadnji dan v mesecu. Zdaj
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb določa tri različne načine upoštevanja obrestne mere med povezanimi osebami:
PRVIČ: do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere;

DRUGIČ: do višine zadnje objavljene, ob času obračuna obresti znane priznane obrestne mere, če se obresti obračunavajo mesečno in je dogovorjena fleksibilna obrestna mera;

TRETJIČ: do višine povprečne mesečne priznane obrestne mere, če se te obresti obračunavajo za obdobje, daljše od enega meseca, pri čemer pa to obdobje ne sme biti daljše od enega leta (povprečje pa je: navadna aritmetična sredina priznane obrestne mere prvega in zadnjega meseca obdobja, za katerega se obresti obračunavajo) .

Način, ki ste ga uporabili pri obračunu obresti je mogoč, če je v pogodbi določena fleksibilna (spreminjajoča) obrestna mera (drugi primer upoštevanja obrestne mere) in mesečni obračun obresti.
Lutama napisal/-a:Če gre za posojilo brez ročnosti katera ročno za obrestno mero se upošteva? Je prav da sem upoštevala ročnost do 12 mesecev?
Medsebojne pogodbe med lastniki in podjetjem v večini primerov sploh ne določijo roka vračila posojila, čeravno je ročnost posojila eden izmed faktorjev za izračun skupne POM. Vendar to pomeni, da je "odpoklic" posojila mogoč vsak trenutek, pravilnik o določanju višine obrestne mere pa ima pribitek na ročnost do 12 mesecev NIČ. V primeru, da posojilo ni vrnjeno v 12 mesecih, pa lahko nastane težava zaradi neupoštevanja pribitka na ročnost.
Lutama napisal/-a:Pa še eno mnenje prosim glede obresti. Če lastnik podjetja da posojilo svojemu podjetju ali so davčno priznane obresti samo po POM? Lahko pa obračuna po višji od POM če želi? Kdaj je potrebno oddati REK obrazec in plačati dohodnino - ob obračunu obresti ali ko so izplačane?
Poglejte 32. člen Zakona o davku od odhodkov pravnih oseb, ki določa davčno priznavanje/nepriznavanje odhodkov, če nastopi presežek posojil. Če imate takšen primer (presežek posojil) potem niso davčno priznane nobene obresti (tudi obresti obračunane v višini POM ne).
REK obrazec predložite davčnemu organu, ko so obresti izplačane.

32. člen
(obresti od presežka posojil)
(1) Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca (v nadaljnjem besedilu: presežek posojil), ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju, razen če zavezanec dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba.
(2) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi. Za družinskega člana po tem členu se šteje družinski član iz drugega odstavka 16. člena tega zakona.
(3) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi posojila tretjih oseb, vključno s posojili bank, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki.
(4) Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se določi za davčno obdobje kot povprečje na podlagi stanja kapitala na začetku in koncu davčnega obdobja, pri čemer se za kapital upoštevajo vse sestavine kapitala na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi razen čistega poslovnega izida poslovnega leta.


lp

Lutama
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 55
Pridružen: 04 Jan 2013, 21:36

Re: Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a Lutama » 15 Mar 2015, 17:05

Slovan najlepša hvala za odgovor ampak kaj mi lahko še malo pomagate, ker ne razumem dobro tega člena o presežku posojil. Ali morata biti izpolnjena oba pogoja - torej lastnik najmanj 25% deleža v podjetju in znesek posojila več kot štirikratnik zneska deleža. Kaj lahko na konrektnem primeru pogledamo? Osnovni kapital podjetja je 7.500 EUR. Prvi lastnik ima 50% delež in je dal posojilo v znesku 6.000 EUR, drugi pa ima 25% delež in je dal posojilo 2.000 EUR. Ali so lahko v tem primeru obresti obračunane po priznani OM davčno priznan strošek?

NAjlepša hvala še enkrat za vaš trud!

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a slovan » 16 Mar 2015, 16:25

Pod višino kapitala razumemo ves kapital: osnovni kapital, dobičke iz preteklih let; izgube iz preteklih let. Vse to seštejete in nato glede na odstotek lastništva izračunate "pripadajoči kapital". Le-te nato pomnožite s 4 in tako ugotovite ali je preseganje ali ne.
Prvi lastnik ima 50%-ni delež; njegov pripadajoči del kapitala je npr. 5000 (celotni kapital je 10.000)....dano posojilo je 6.000...to pomeni, da posojilo presega kapital, zato del obresti na davčno priznanih.

lp

Lutama
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 55
Pridružen: 04 Jan 2013, 21:36

Re: Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a Lutama » 16 Mar 2015, 19:31

Hvala Slovan! Samo da boom pravilno razumela: iz zgornjega hipotetičnega primera kjer je kapital 10.000 EUR, torej vrednost lastnika 5.000 EUR, bi morali ta znesek pomnožiti še z 4 in dobimo 20.000 EUR. Potem posojilo v znesku 6.000 EUR ne predstavlja presežka posojil in so vse obresti davčno priznane?

Hvala še enkrat za potrditev.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Obresti povezane osebe

Odgovor Napisal/-a slovan » 16 Mar 2015, 20:02

Lutama napisal/-a:Hvala Slovan! Samo da boom pravilno razumela: iz zgornjega hipotetičnega primera kjer je kapital 10.000 EUR, torej vrednost lastnika 5.000 EUR, bi morali ta znesek pomnožiti še z 4 in dobimo 20.000 EUR. Potem posojilo v znesku 6.000 EUR ne predstavlja presežka posojil in so vse obresti davčno priznane?
Očitno sem pozabila "računati" oziroma izračunati mnogokratnik njegovega kapitala. Imate prav. V tem hipotetičnem primeru bi bile vse obresti davčno priznane.
Hvala!
lp

Odgovori