pokrivanje davčne izgube


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a vesnak » 13 Mar 2020, 11:02

V podjetju se je sredi leta 2019 zamenjal lastnik (100%).

Podjetje je imelo v letih od 2003 do 2013 vsako leto davčno izgubo. Šele od leta 2014 dalje je imelo podjetje vsako leto dobiček.
Od leta 2014 si je podjetje davčno osnovo zniževalo s pokrivanjem davčne izgube.

Sedaj s spremembo lastništva me zanima kako je okoli zniževanja davčne osnove v tem primeru?
Dejavnost je ostala popolnoma enaka, le lastnik se je zamenjal.

[b]Ali lahko tudi v letu 2019 znižamo davčno osnovo s pokrivanjem davčne izgube[/b], saj dejavnost ostaja v celoti ista ?

spodaj citirani členi mi niso čisto jasni:
(4) Zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ v višini 50 % davčne osnove davčnega obdobja.

(5) Če se v davčnem obdobju lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev ali glasovalnih pravic zavezanca neposredno ali posredno spremeni za več kot 50% glede na stanje lastništva na začetku davčnega obdobja, in zavezanec:

1. že dve leti pred spremembo lastništva ne opravlja dejavnosti; ali

2. dve leti pred ali po spremembi lastništva bistveno spremeni dejavnost,

(6)drugi odstavek tega člena 2. odstavek (36. člen: Davčna izguba in pokrivanje davčne izgube)
(2) Davčno izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih, če zakon ne določa drugače. Pravica po tem odstavku ne preneha s prehodom na ugotavljanje davčne osnove v skladu s 67.a členom tega zakona 67.a člen: posebna ureditev(1)To poglavje določa posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (v nadaljnjem besedilu: ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov). (2)Za vsa vprašanja glede ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso urejena v tem poglavju, in glede obračunavanja in plačevanja davka od davčne osnove, ugotovljene po tem poglavju, se uporabljajo druge določbe tega zakona, zakona, ki ureja davčni postopek, in zakona, ki ureja davčno službo..ne velja za izgube, ki so nastale v letu spremembe lastništva ali v preteklih davčnih obdobjih.

(6) Če zavezanec bistveno spremeni dejavnost v dveh letih po spremembi lastništva po petem odstavku tega člena 5. odstavek (36. člen: Davčna izguba in pokrivanje davčne izgube)(5) Če se v davčnem obdobju lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev ali glasovalnih pravic zavezanca neposredno ali posredno spremeni za več kot 50% glede na stanje lastništva na začetku davčnega obdobja, in zavezanec: 1. že dve leti pred spremembo lastništva ne opravlja dejavnosti; ali 2. dve leti pred ali po spremembi lastništva bistveno spremeni dejavnost,, se davčna osnova poveča za že uveljavljene davčne izgube, ki so nastale v letu spremembe lastništva ali v preteklih davčnih obdobjih.

Odgovori