Osnovni kapital v eur

helena
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 856
Pridružen: 13 Dec 2002, 08:17
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a helena » 21 Dec 2006, 07:27

Če pogledate in preberete ZGD člene od 694 do 699 vam bo vse jasno in sploh ni tako težko, da bi vam to morali delati drugi. Skupščina sprejme sklep o preračunu osnovnega kapitala in deležev družbenikov v evre, kot je to v teh členih opisano (osnovni kapital : 239,64 : 100 na štiri decimalke, nato sledi zaokrožitev na dve. Iz tega rezultata se potem izračuna vsak posamezni % delež družbenikov).

V sklepu se opiše ,da po preračunu v € znaša osnovni kapital družbe ..., deleži družbenikov ..... Direktorja družbe se pooblasti, da z dnem uvedbe evra to vpiše v sodni register.

Marjeta
Administratorka
Administratorka
Prispevkov: 398
Pridružen: 01 Jan 1998, 18:02
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Marjeta » 21 Dec 2006, 08:30

V pripravi so spremembe Zakona o sodnem registru http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1401

k 33. členu
Po sedanjem prvem odstavku 698. člena ZGD-1 morajo delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo uskladiti svoj statut ali družbeno pogodbo s prehodom na euro v dveh letih po dnevu uvedbe eura, to je do 1. 1. 2009.

Namen 33. člena predloga zakona je zagotoviti, da družbam z omejeno odgovornostjo. do 1. 1. 2009 zaradi izvedbe prehoda na euro ne bodo nastali dodatni stroški, temveč se jim naloži, da morajo uskladitev družbene pogodbe (po 696. in 697. členu ZGD-1) s prehodom na euro opraviti samo, če kadar koli do 1. 1. 2009 spreminjajo družbeno pogodbo tudi v drugih sestavinah (prvi odstavek 33. člena predloga zakona). Zaradi tega družbam ne bodo nastali dodati stroški, saj je notarska tarifa za ta opravila določena »na ključ«. To pomeni, da je notarsko nadomestilo za pripravo ustreznih sklepov o spremembi družbene pogodbe, potrditve zapisnika skupščine, ki sprejme te sklepe, in izdelave čistopisa družbene pogodbe (pri majhnih d.o.o je to 24.000 tolarjev) enako, ne glede na obseg (število členov) družbene pogodbe, ki se spreminja.

Drugi odstavek 33. člena predloga zakona ureja položaj, ko družba opravi samo spremembo akta o ustanovitvi zaradi izvedbe prehoda na euro. Zaradi take spremembe družbam ne bodo nastali stroški notarske potrditve sklepa skupščine, saj ta v teh priemrih ni potrebna.

Ureditev v 33. členu predloga zakona pa omogoča, da družbam, ki do 1. 1. 2009 ne bodo same opravile uskladitve s prehodom na euro, te uskladitve tudi po 1. 1. 2009 ne bo treba opraviti, ker se bo izvedla avtomatično. Z ureditvijo v 33. členu predloga zakona se za družbe z omejeno odgovornostjo neha uporabljati prvi odstavek 698. člena ZGD-1, ki jim je nalagal, da morajo same opraviti uskladitev, to pomeni sprejeti ustrezno spremembo akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe in predlagati vpis te spremembe v sodni register (glej tudi 7. točko 35. člena predloga zakona). Tretji odstavek 33. člena namreč za te družbe določa domnevo, da so s 1. 1. 2009 ustrezno spremenile družbeno pogodbo po poenostavljenem algoritmu. Tako spremembo družbene pogodbe bodo po tretjem odstavku morale te družbe upoštevati šele pri pripravi čistopisa družbene pogodbe pri njeni naslednji spremembi, ki jo bodo (same) opravile po 1. 1. 2009.

Pri teh družbah bo agencija po petem odstavku 33. člena predloga zakona po uradni dolžnosti (brez posebnega sklepa − odločanja sodišča) vpisala zneske osnovnih vložkov in osnovnega kapitala v eurih, preračune po poenostavljenem algoritmu, po katerem je te vpise mogoče izvesti avtomatično (sistemsko).

Povedano drugače, družbe, ki bodo želele uskladiti razmerja med družbeniki tako, kot to ureja 696. člen ZGD-1 (po metodi od spodaj navzgor, ki zagotavlja, da se odstotki poslovnih deležev zaradi zaokroževanja ne spremenijo), bodo morale to storiti do 1. 1. 2009 (kot jim sedaj že nalaga prvi odstavek 699. člena ZGD-1).

Pri družbah, ki tega do 1. 1. 2009 ne bodo opravile, se po neposredno po zakonu (ex lege) štelo, da so spremenile družbeno pogodbo z vsebino, določeno v tretjem odstavku 33. člena predloga zakona. Zato tem družbam zaradi izvedbe prehoda na euro ne bodo nastali nikakršni stroški. Tako zlasti enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (ki jih je približno 60 odstotkov vseh družb z omejeno odgovornostjo, torej približno 25.000), pri katerih deleži družbenikov niso pomembni, zaradi prehoda na euro ne bo treba opraviti ničesar, saj avtomatična sprememba pojmovno ne more spremeniti tega deleža (ki je pri enoosebni družbi vedno 100 odstotkov).

Sedmi odstavek 33. člena predloga zakona družbam omogoča, da že pred vpisom zneska osnovnega kapitala v eurih v sodni register (po izvedbi prehoda na euro v skladu s 696. členom ZGD-1), na svojih sporočil iz 45. člena ZGD-1 navedejo (poleg tolarskega zneska osnovnega kapitala, ki je vpisan v sodni register) tudi znesek izražen v eurih.

SOUNDB
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 276
Pridružen: 16 Dec 2003, 20:44
Kraj: Slovenia
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a SOUNDB » 23 Dec 2006, 16:12

torej, če povzamemo:

v reviji IKS je vzorec sklepa skupščine, ki ga pač prilagodimo svojemu stanju in ta sklep do 31.12.2006 odnesemo na sodišče in ne rabimo plačati sodne takse.
Kaj pa tisti predlog spremembe vpisa v sodni register, je tudi potrebno izpolniti????

???????? :oops:

Odgovori