Tečajne- odloženi stroški


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
marina4
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 122
Pridružen: 29 Apr 2010, 11:27

Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a marina4 » 05 Mar 2013, 15:10

Pozdravljeni

Pojavlja se mi vprašanje glede tečajnih razlik. Na kontu 190000 imam odložene stroške in sicer za račun, ki je bil prejet v letu 2012 v GBP (angleških funtih). Na računu je bila zaračunana pristojbina za sejem, ki je bil v januarju 2013. Račun smo plačali v januarju. Na obveznostih smo naredili na dan 31.12.2012 tečajne razlike. Sedaj se mi pojavlja vprašanje ali bi morala narediti tečajno razliko tudi na kontu 190000? V stoške ga bom prenesla v januarju, ko bo potekal sejem. Kaj menite?

Hvala za odgovor

meurs
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 862
Pridružen: 13 Jun 2011, 13:03

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a meurs » 05 Mar 2013, 16:19

ne ni potrebno

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7833
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Mar 2013, 16:38

V bistvu je "protikonto" tečajni razliki, ki izvira iz obveznosti, na kontu 190 in ne odhodkih financiranja ali prihodkih financiranja - odvisno od tečaja nastale obveznosti in tečaja na dan bilanciranja.

lp

marina4
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 122
Pridružen: 29 Apr 2010, 11:27

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a marina4 » 05 Mar 2013, 22:55

Slovan, tole ne razumem :oops: . Prosim za mal bolj "kmečko" razlago.
Hvala

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7833
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a slovan » 06 Mar 2013, 07:04

Prejet račun ste evidentirali: 190/221...toliko in toliko funtov.
Preračun obveznosti na zadnji dan obdobja (31.12.): 190/221..na ta način ste tudi odhodke za tečajne razlike razmejili, saj spadajo v leto na katero se nanašajo.

lp

meurs
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 862
Pridružen: 13 Jun 2011, 13:03

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a meurs » 06 Mar 2013, 12:14

Pa mislite, da je to res potrebno?

Kaj če bi šlo to za blago, ki je nabavljeno v decembru, plačano v januarju, prodano pa npr. čez eno leto?

marina4
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 122
Pridružen: 29 Apr 2010, 11:27

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a marina4 » 07 Mar 2013, 12:55

Hvala, sem že vse razumela in sedaj me "meurs" spet postavlja pod vprašanje.

Kaj menite slovan je to potrebno?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7833
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Tečajne- odloženi stroški

Odgovor Napisal/-a slovan » 07 Mar 2013, 17:29

Moje mnenje je, da se tudi aktivne časovne razmejitve - stroški v tuji valuti, ki še niso nastali, preračunajo enako kot se ustrezne obveznosti. Na ta način preračun ne bo imel vpliva na poslovni izid tekočega obdobja, ampak šele v naslednjem obdobju.

V primeru nabave zalog je sredstvo ovrednoteno glede na fakturno vrednost in drugih stroškov v trenutku nabave (če je iz tujine je to protivrednost tuje valute in tečaja) in skladiščenja. Časovne razmejitve pa po pravilu morajo biti enake "dejanskemu strošku" v prihodnosti.

Odločitev ali boste tudi časovne razmejitve preračunali na zadnji tečaj enako kot ste obveznosti, pa prepuščam vam.

lp

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: Tečajne- odloženi prihodki

Odgovor Napisal/-a vesnak » 14 Feb 2019, 10:09

Pozdravljeni! Sicer sem se "obesila" na neko zelo staro temo, upam, da ni problem :)

Smo d.o.o. in smo dali posojilo za dve leti (dolgoročno posojilo kto 07) drugemu xy neodvisnemu podjetju, ki ima sedež v Srbiji v ameriških dolarjih.

Na dan 31.12.2018 se je ta kredit preračunal po ref.tečaju ECB 1,145 $/€;

Pri tem so nastale zelo velike tečajne razlike.

SRS 3.20-3.22 3.22. Dokazani dobiček ali dokazana izguba iz spremembe poštene vrednosti finančnega sredstva, ki ni del razmerja pri varovanju vrednosti, se pripozna takole: a) dokazani dobiček ali dokazana izguba pri finančnem sredstvu, izmerjenem po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, se pripozna v poslovnem izidu prek finančnih prihodkov in odhodkov; torej je knjiženje 07/77 oz. 74/07 in posledično temu zmanjšuje ali povečuje dobiček. Razmišljam prav? Ali je možno na kakšrenkoli drug način razmejiti to prevrednotenje tega posojila (19 ali 29 ) ?

Bega me tudi priznavanje odhodka/prihodka na račun prevrednotenja/oslabitev tega posojila?-berem ZDDPO okoli tega:

4.odst.21.člen ZDDPO

4) Ne glede na prvi odstavek tega člena , se odhodki, nastali zaradi prevrednotenja oziroma preračuna terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja, priznajo kot odhodek v celoti.

22. člen zddpo
(prevrednotenje finančnih naložb)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se odhodki zaradi prevrednotenja kot posledica oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb oziroma finančnih inštrumentov ne priznajo.

(2) Odprava oslabitve iz prvega odstavka tega člena se upošteva na način, da se prihodki iz odprave oslabitve, ki ni bila priznana kot odhodek, izvzemajo iz davčne osnove.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se odhodki zaradi prevrednotenja finančnih naložb oziroma finančnih inštrumentov, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida priznajo kot odhodek v obračunanih zneskih v skladu z 12. členom tega zakona .


Posojilo bodo vrnili nazaj konec decembra v USD.

Odgovori