Vrednotenje nepremičnine


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
*sandra
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 18 Nov 2009, 08:14

Vrednotenje nepremičnine

Odgovor Napisal/-a *sandra » 05 Sep 2018, 08:51

V sodnem postopku smo kupili nepremičnino, katero bomo začasno oddajali v najem, kasneje jo bomo prodali.

Kako vrednotiti to nepremičnino? Uradna cenitev te nepremičnine je 77.000,00 EUR, za nepremičnino smo plačali 78.500,00EUR. Kateri znesek knjižimo kot nabavno vrednost nepremičnine: uradno cenitev 77.000,00EUR ali 78.500,00 EUR kot smo dejansko plačali zanjo? 1.500,00 EUR so znašali DPN (davek na promet nepremičnin), sodni stroški…

Torej: Kam knjižimo dodatne stroške pri nabavi nepremičnine? Ali s tem povečamo nabavno vrednost nepremičnine ali jih knjižimo direktno na stroške?
Hvala za odgovor.

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11563
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: Vrednotenje nepremičnine

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 06 Sep 2018, 10:45

Po mojem razmišljanju je to odvisno od vaše izbire vrednotenja osnovnih sredstev, gradbenih objektov. Oba načina sta možna. Po izvirni vrednosti in model prevrednotenja, uporabljate zapisnik cenilca. Model vrednotenja morate nato uporabljati za vsa istovrstna osnovna sredstva, v vašem primeru zgradb neko daljše obdobje.

Dodtni stroški, povezani z nabavo nepremičnine povečujejo njeno nabavno vrednost.. Vse knjižite in če se odločite za model prevrednotenja, knjižite skladno s tem pravilom.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7803
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Vrednotenje nepremičnine

Odgovor Napisal/-a slovan » 07 Sep 2018, 08:04

Opredmetena osnovna sredstva: način vrednotenja je model nabavne vrednosti in model prevrednotenja. Ob nabavi se vedno upošteva nakupna vrednost (nabavna vrednost), kasneje pa se "uporabnik" lahko odločili za en ali drug model vrednotenja. Vendar pa je pri modelu prevrednotenja potrebno upoštevati tudi določila Zakona o gospodarskih družbah, saj je podjetje v tem primeru zavezano opraviti preiskavo računovodskih izkazov.
Copy SRS 2016 in ZGD:

SRS 1/2016
c) Začetno računovodsko merjenje in amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev
1.10. Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.
Sestavljajo jo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.
č) Prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev
1.32. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe modela revaloriziranja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.

57. člen Zakona o gospodarskih družbah
(revidiranje)

(7) Revizor opravi preiskavo letnih računovodskih izkazov in izrazi mnenje v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi pri tistih majhnih kapitalskih družbah, ki po pripoznanju merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti. Preiskava letnih računovodskih izkazov mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.


Iz tega sledi, da je tudi DPN sestavni del nabavne/nakupne vrednosti (toliko kot ste plačali).

lp

Odgovori