Odloženi stroški razvijanja


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
silvam
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 324
Pridružen: 11 Okt 2005, 07:20

Odloženi stroški razvijanja

Odgovor Napisal/-a silvam » 12 Nov 2018, 08:00

Smo računalniško podjetje. Razvijamo računalniške programe za naše stranke. Trenutno pa razvijamo nov program, za katerega trenutno še nimamo kupca in predstavlja naš razvojni projekt. Glede na to, da je kar nekaj stroškov iz tega naslova, bi radi te stroške knjižili kot dolgoročno odložene stroške razvijanja. Projekt se bo nadaljeval tudi še v naslednjem letu. Glavni strošek pri tem so plače zaposlenih.

Ali lahko to prenesemo na odložene stroške razvijanja v letu 2018?

Kako je z amortizacijo, glede na to, da bodo stroški iztega naslova nastajali še prihodnje leto? Amortizacija se najbrž obračuna, ko je znan končni znesek?

Ali se ti stroški prenesejo na konto 002 odloženih stroškov razvijanja preko konta 790-Usredstveni lastni proizvodi in storitve ?

Hvala za vsako pomoč.

Leo dan želim.

drfig
Novinec
Novinec
Prispevkov: 1
Pridružen: 17 Feb 2014, 12:51

Re: Odloženi stroški razvijanja

Odgovor Napisal/-a drfig » 20 Dec 2018, 10:54

Pozdravljeni,

Najprej morajo biti izpolnjeni pogoji, da lahko usredstvite stroške razvoja. Ti so navedeni v SRS 2.12:
V organizaciji nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, če se lahko dokažejo:
a) izvedljivost strokovnega dokončanja projekta, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo;
b) namen dokončati projekt in ga uporabljati ali prodati;
c) zmožnost uporabljati ali prodati projekt;
č) verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim obstoj trga za učinke projekta ali za sam projekt, ali če se bo projekt uporabljal v organizaciji, njegova koristnost;
d) razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta;
e) sposobnost zanesljivo izmeriti stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem.

Poznamo dve fazi in sicer fazo raziskovanja in fazo razvijanja.
Poudarjam, da se stroški nastali v fazi raziskovanja ne smejo usredstviti, saj se v tej fazi še ne ve ali bo nastalo novo neopredmeteno sredstvo.

Ravno tako je potrebno sam projekt razdeliti v več opravil: npr analiza, ocenjevanje, izobraževanje, meeting, testing, potovalni čas,....Vsa opravila se ne usredstvijo.
To določite s pravilnikom.

Predvidevam, da evidentirate čas porabljen po tem projektu (nov program) po posameznem zaposlencu, ki je delal na tem projektu. To potrebujete za izračun samih stroškov, ki se usredstvijo. Ti stroški so potem po posameznem zaposlencu izračunani na način, da se vzame njegovo urno postavko za tisti mesec x število ur dela na tem projektu. Poleg tega verjetno uporabljate računalniško opremo na kateri razvijate ta program, in ta oprema se amortizira. Za to opremo določite urni strošek uporabe npr. računalnika (lahko določite povprečje nabavne vrednosti za vse računalnike in s pomočjo stopnje amortizacije določite meseči strošek in iz tega tudi urno postavko), isto za monitorje. Vključite tudi morebitne najemnine prostorov (število m2, kateri pripadajo delavcu) skupaj s stroški vzdrževanja (komunalije, varovanja...). Vse to pomnožite z urami dela zaposlenca in usredstvite.
Amortizacija bo obračunana prvi dan naslednjega meseca, ko bo sredstvo pripravljeno za uporabo. Se pravi, dokler se sredstvo razvija ni obračuna amortizacije.

Če vodite po SRS se stroški prenesejo preko konta 790, na dolgoročno odložene stroške razvijanja, ampak PAZITE, znesek na kontu dolgoročno odloženih stroškov razvijanja ZMANJŠUJE bilančni dobiček in to velja tudi za osnovno sredstvo, katero boste razvili tudi, ko bo že v uporabi.
Se pravi skupni znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja + nabavna vrednost OS v uporabi zmanjšano za amortizacijo OS je znesek, ki zmanjšuje bilančni dobiček.

Lahko odprete več kontov 790, npr za zneske I. bruto plač, II bruto plač, amortizacije IT, najemnin, komunalnih stroškov, študentskih storitev,...

Za več info poglejte tudi MRS 38, ter revijo IKS 12/2015 in 06/2018.

Lep pozdrav

Odgovori