Nagrada za preseganje kvote

Moderator: Mirko Zbačnik

ajnosju
Novinec
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 01 Feb 2016, 18:38

Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a ajnosju » 01 Feb 2016, 18:57

Pozdravljeni,

Registriran imam s.p - nominiranec s statusom invalida. Opravičen sem do nagrade za preseganje kvote in priznane oprostitve plačila prispevkov za PIZ. Sam skrbim za oddajo obračuna in plačila prispevkov.
Do konca marca moram oddati obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zanima me ali moram med prihodke prikazati in upoštevati tudi prejeto nagrado v letu 2015 ali samo prihodke na podlagi izdanih računov in prihodke od obresti na poslovnem računu.

Hvala za odgovor.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a slovan » 02 Feb 2016, 07:39

Med prihodki upoštevate tudi nagrado za preseganje kvote.
Prav tako pa upoštevate med prihodki tudi oproščeni del prispevkov, ki pa jih v davčni bilanci izvzamete v zap. 2.6. obrazca davka.

lp

ajnosju
Novinec
Novinec
Prispevkov: 6
Pridružen: 01 Feb 2016, 18:38

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a ajnosju » 02 Feb 2016, 08:18

Hvala za odgovor.

Me pa zanima še nekaj glede na zgornjo temo. Ali kot prijeto nagrado upoštevam vsoto, ki sem jo dejansko dobil nakazano do 31.12. (za mesec novemer je bila izplačana 5.1., za december pa v februarju) ali moram upoštevat glede na oddane zahtevke (ali upoštevam tudi nagrado za november).

Že v naprej hvala. lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a slovan » 02 Feb 2016, 09:51

Glede na navodilo Javnega jamstvenega sklada.......:
Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo denarna sredstva iz naslova vzpodbud porabiti po pravilu "de minimis" v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Člen 3: Pomoč de minimis (Uredba komisije..)
4. Pomoč de minimis ne glede na datum plačila pomoči de minimis podjetju velja za dodeljeno takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom.

Dodelitev pomoči:
Upravičenec odda zahtevek za nagrado po prejemu odločbe sklada. To pomeni, da nastane "terjatev" do sklada z dnem prejema odločbe, ne glede na to, kdaj upravičenec dejansko vloži zahtevek za izplačilo. Pri pomoči de minimis niso določene vrste upravičenih stroškov, kot merilo porabe vzpodbud, kar pomeni, da je nagrada v celoti vključena v prihodke in "porabljena" za kritje vseh stroškov s.p.-ja.
Ker pri s.p.-ju nastanejo prihodki po načelu "fakturiranih prihodkov" - (ne pa plačanih prihodkov), boste upoštevali prihodke v mesecu, ko ste pravočasno oddali zahtevek oziroma ste prejeli odločbo sklada o pravici do nagrade.

lp

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a vesnak » 03 Feb 2016, 08:33

samostojni podjetnik, obdavčen po normiranih stroških ima zaposlenega delavca, invalida III.kategorije; zaposleni je oproščen plačevanja prispevkov PIZ in dobiva tudi nagrado iz sklada.

Jasno mi je ,da med prihodke upošteva s.p. v obračunu dohdeja tudi nagrado. Glede prispevkov pa nisem prepričana ali je možno upoštevati, da se izločijo iz prihodkov (rav tako pa upoštevate med prihodki tudi oproščeni del prispevkov, ki pa jih v davčni bilanci izvzamete v zap. 2.6. obrazca davka) ? Nekako sem razumela, da se izvzamejo iz dohdeja le prispevki PIZ, ki jih je oproščen plačila novoustanovljeni samostojni podjetnik ?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a slovan » 04 Feb 2016, 09:09

Zakon o dohodnini:
20. člen Zakona o dohodnini
(pomoči in subvencije)
Dohodnine se ne plača od:
9. obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec.

Govori o posebnih predpisih. Ti pa so:
- zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:
145. člen ZPIZ
(14) Zavarovanci iz 15. člena tega zakona so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena

- zakon o zaposlovanju invalidov.....
74. člen Zakon o zaposlovanju invalidov…
(oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
(1) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi odločbe Sklada oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene invalide.
(3) O pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(4) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazuje delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in osme alinee 61. člena tega zakona.
(5) Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pokriva prispevke iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija iz proračuna

S.p,. za zaposlene invalide le drugače prikazuje "prihodke" iz tega naslova (oprostitev plačila prispevkov + nagrada za preseganje kvote), saj mora porabiti ta sredstva v skladu s 4. odstavkom 74. člena.

lp

manjag
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 33
Pridružen: 14 Avg 2013, 10:24

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a manjag » 04 Feb 2016, 09:47

Pozdravljeni,

tudi jaz imam enak primer:mož ima SP in je invalid ter ne plačuje PIZ in prejema denarno nagrado. Če sem prav razumela, PIZ in denarna nagrada povečujejo prihodek, vendar se prispevki PIZ, ki jih nismo plačali, izvzamejo iz davčnega obračuna v koloni 2.6.
Zanima pa me še nekaj: na MF so mi lani povedali, da SP, ki ne prejema plače, lahko porabo teh sredstev "opravičuje " z višino osnove za plačilo prispevkov , ki naj bi bila njegova plača. Ali to drži?

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a vesnak » 04 Feb 2016, 10:06

Slovan hvala za obrazložitev.
Mene moti predvsem to, da prikazujemo v knjigovodstvu prihodke na račun prejetih nagrad in oproščenih plačil prispevkov, po drugi strani pa moramo SVZI poročati kako porabljamo ta sredstva.


sama knjižim prejete nagrade na 110/29 in potem zapiranje 29/768
neplačane prispevke 252/785

torej moram v dohdeju prikazati upoševati prihodke iz naslova neplačanih prispevkov PIZ in prejetih nagrad ter potem izločiti neplačane prispevke PIZ v dohdeju v zaporedni številki 2,6 , medtem , ko od nagrade pa se plača davek?
to je zelo pomembno, saj je ta s.p. obdavčen po normiranih stroških in ne more uveljavljati nobenih olajšav za tega zaposlenega invalida;

status invalida ima zaposleni delavec

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Feb 2016, 07:49

manjag napisal/-a:Če sem prav razumela, PIZ in denarna nagrada povečujejo prihodek, vendar se prispevki PIZ, ki jih nismo plačali, izvzamejo iz davčnega obračuna v koloni 2.6.
Zanima pa me še nekaj: na MF so mi lani povedali, da SP, ki ne prejema plače, lahko porabo teh sredstev "opravičuje " z višino osnove za plačilo prispevkov , ki naj bi bila njegova plača. Ali to drži?
1) Prav ste razumeli.
2) Pri pomoči de minimis niso določene vrste upravičenih stroškov, kot merilo porabe vzpodbud, kar pomeni, da je nagrada v celoti vključena v prihodke in "porabljena" za kritje vseh stroškov s.p.-ja. Zato pri poročanju o porabi sredstev poročate le prejemu vzpodbud: copy iz navodila MZDS: Novost je, da morate o prejetih sredstvih poročati tudi vsi samozaposleni invalidi, ki pomoč prejemate po načelu de minimis in sicer poročate le o prejetih sredstvih, ne pa o njihovi porabi.

In še nekaj o poročanju zbrano s strani Ministrstva:
Skladno z 2. odstavkom 61. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, so prejemniki državnih pomoči dolžni Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo) mesečno poročati o porabi sredstev, ki so jih prejeli zaradi zaposlenih invalidov.
(2) Delodajalci so dolžni ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, mesečno posredovati podatke o pridobljenih in porabljenih sredstvih iz prejšnjega odstavka, preko sistema elektronskega poslovanja Sklada.
Oddaja se poročilo za pretekli mesec, pri čemer se poroča po sistemu denarnega toka. Poročilo za pretekli mesec je na voljo za izpolnjevanje med 1. in 20. dnem v mesecu
Izponjevanje poročila po preteku roka ni mogoče: po izteku roka sistem bazo podatkov zaklene, jo izvozi in posreduje Ministrstvu za finance, ki podatke uporabi za poročanje Komisiji EU. Kasnejše popravljanje podatkov bi povzročilo neskladje med podatkovnimi bazami različnih inštitucij, zato popravljanje podatkov ni predvideno, razen v primerih, če uporabnik iz razloga, ki je na strani sistema za poročanje SVZI.Net (nedelovanje strežnikov) ne bi mogel dostopati do obrazcev za poročanje

Novost je, da morate o prejetih sredstvih poročati tudi vsi samozaposleni invalidi, ki pomoč prejemate po načelu de minimis in sicer poročate le o prejetih sredstvih, ne pa o njihovi porabi.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz ... vodila.pdf


lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Feb 2016, 07:59

vesnak napisal/-a:torej moram v dohdeju prikazati upoševati prihodke iz naslova neplačanih prispevkov PIZ in prejetih nagrad ter potem izločiti neplačane prispevke PIZ v dohdeju v zaporedni številki 2,6 , medtem , ko od nagrade pa se plača davek?
Tako je, po ZDoh ni z dohodnino obdavčen le tisti del, ki se nanaša na prispevke, ki jih plačuje država.
vesnak napisal/-a:Mene moti predvsem to, da prikazujemo v knjigovodstvu prihodke na račun prejetih nagrad in oproščenih plačil prispevkov, po drugi strani pa moramo SVZI poročati kako porabljamo ta sredstva.
Saj prenašate v prihodke iz razmejitev tisti del prispevkov+nagrade, ki ste jo porabili za namene oziroma skladno z Uredbo/zakonom. Zato je ta znesek enak debetnemu prometu konta razmejitev (29). Na ta kontu sodijo tudi prispevki.

Poraba pa izhaja iz uredbe:
»61. člen
(način porabe sredstev iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov)
(1) Sredstva iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov, ki jih pridobijo delodajalci zaradi zaposlovanja invalidov, morajo delodajalci prikazovati na posebnem kontu in jih lahko uporabljajo za namene iz 41. in 42. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

Člen 41
Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače
1. Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 2 do 5 tega člena.
2. Intenzivnost pomoči ne presega 75 % upravičenih stroškov.
3. Upravičeni stroški so stroški plač za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen.
4. Kadar zaposlovanje ne pomeni neto povečanja števila zaposlenih v zadevnem podjetju v primerjavi s povprečjem v preteklih dvanajstih mesecih, so delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti opravljanja dela, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile.
5. Razen v primeru zakonite odpovedi zaradi kršitve obveznosti, imajo delavci pravico do neprekinjene zaposlitve za najmanj obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo ali katerokoli kolektivno pogodbo, ki ureja pogodbe o zaposlitvah.
Če je trajanje zaposlitve krajše od 12 mesecev, se pomoč ustrezno sorazmerno zmanjša.

Člen 42
Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov
1. Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz obveznosti priglasitve po členu 88(3) Pogodbe, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3 tega člena.
2. Intenzivnost pomoči ne presega 100 % upravičenih stroškov.
3. Upravičeni stroški so tisti stroški, z izjemo stroškov plač iz člena 41, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi v podjetju nastali, če bi zaposlovalo neinvalidne delavce, za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen.

Upravičeni stroški so naslednji:
(a) stroški prilagoditve prostorov;
(b) stroški zaposlitve osebja za čas, ki ga porabijo samo za pomoč invalidom;
(c) stroški prilagoditve ali nakupa opreme oziroma pridobitve in validiranja programske opreme, zato da jo bodo lahko uporabljali invalidi, vključno s prilagojeno in pomožno tehnološko opremo, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi jih imel upravičenec, če bi zaposloval neinvalidne delavce;
(d) stroški gradnje, širitve zadevne poslovne enote ali namestitve opreme v tej poslovni enoti ter vsi stroški upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidov, kadar upravičenec zagotavlja zaščitno zaposlitev.


lp

vmartina
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 31
Pridružen: 09 Jun 2008, 10:38

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a vmartina » 10 Feb 2016, 12:18

Sem manjši s. p. invalid III. kat. skrajšan 4. urni del. čas, 4 ure nadomestilo ZPIZ. Od 1.10.2015 dalje sem upravičen do nagrade in oproščen prispevkov za PIZ. Vodim enostavno knjigovodstvo. Nagrade in oproščene prispevke sem prikazoval v koloni drugi poslovni prihodki ( za X.XI. in XII.) V koloni prispevki za s. p. sem prikazoval vse prispevke (tudi neplačane, za X.XI. in XII.). Zdaj pa vprašanje ali je prav, da sem vključil tudi december? Oproščene prispevke potem v DOHDEJ izločim pod 2.6. V B.S. izkažem terjatev za neizplačane nagrade. Ali je to vse? Prosim za pomoč!

vmartina
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 31
Pridružen: 09 Jun 2008, 10:38

Re: Nagrada za preseganje kvote

Odgovor Napisal/-a vmartina » 12 Feb 2016, 20:05

ali mi lahko kdo potrdi ali delam pravilno!

Odgovori