OLAJŠAVA - 40 % OS

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
KANARČEK
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 885
Pridružen: 08 Sep 2010, 13:32

OLAJŠAVA - 40 % OS

Odgovor Napisal/-a KANARČEK » 06 Nov 2019, 09:57

Pozdravljeni, forumovci,

podjetnik (d.o.o.) razmišlja o tem, da bi nabavil skladiščni šotor kot osnovno sredstvo, pa me zanima, če bi se lahko upoštevala 40 % olajšava pri nabavi OS - pri obračunu davka iz dobička?

Ker se pri nakupu poslov. prostorov, zgradb, pohištva... ne sme olajšavo upoštevati, sem mnenja, da tudi pri skladiščnem šotoru ne - nikoli pa ne veš....

Kaj menite? :?

Hvala vam že vnaprej za odgovore, mnenja...

mansu1
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1480
Pridružen: 24 Dec 2007, 11:26
Kraj: Ptuj

Re: OLAJŠAVA - 40 % OS

Odgovor Napisal/-a mansu1 » 06 Nov 2019, 12:05

Jaz mislim, da ne... Glede na to pojasnilo, kjer je jasno tak skladiščni šotor opredeljen.. Kopiram del, v celoti pa ga imate v pojasnilu Furs, 2.izdaja. marec 2019

Šotori in podobni pokriti prostori

V praksi se zastavljajo vprašanja ali zavezanci lahko uveljavljajo olajšavo za investiranje po določbah 55.a člena ZDDPO-2 oziroma 66.a člena ZDoh-2 za nakup šotora (»plastenjaka«), ki je namenjen začasnemu skladiščenju strojev in druge opreme za opravljanje dejavnosti zavezanca. Šotor je postavljen oziroma pritrjen na že obstoječo betonsko ploščo. Gre za šotor, ki je izdelan v skladu s standardom SIST EN 13782, z dimenzijami dolžine 20 m, širine 10 m in višine 5,8 m. Vprašanje je, ali se navedeni šotor za namene uveljavljanja investicijske olajšave obravnava kot objekt ali kot oprema.

Glede na izključenost objektov iz olajšave za investiranje je pri presoji vlaganj v poslovne objekte oziroma opremo treba izhajati iz narave sredstva, njegove funkcionalnosti in namena uporabe. Olajšave za investiranje ni možno uveljavljati za objekte in druga vlaganja, ki že po naravi stvari in namenu uporabe pomenijo vlaganja v širitev prostorskih kapacitet zavezanca, in to ne glede na njihovo različno poimenovanje v praksi. Navedeno velja tudi v obravnavanem primeru nakupa šotora (plastenjaka), ki glede na opisano funkcionalnost in namen uporabe predstavlja vrsto objekta – skladišče oziroma prostor za shranjevanje delovnih orodij in naprav, materiala oziroma blaga.

Poleg tega iz opisa tehničnih značilnosti montažnega šotora, ki je namenjen skladiščenju, izhaja, da gre za objekt, v skladu z GZ in Uredbo o razvrščanju objektov. Objekti se po zahtevnosti in dimenzijah uvrščajo med zahtevne, nezahtevne, enostavne in manj zahtevne objekte. V skladu s 7. členom Uredbe o razvrščanju objektov je nezahteven tudi objekt, ki ne izpolnjuje meril za enostaven objekt, če je kot celota dan na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi. Dodatna obrazložitev v zvezi s tem je v točki 2.4 Tehnične smernice za razvrščanje objektov. ki se v skladu z ZGO-1 in Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje šteje za enostavni objekt. ZGO-1 v 2. členu določa pomen izrazov ter vrste objektov. Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. V skladu z drugim odstavkom 6. člena navedene uredbe se poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te uredbe za enostaven objekt šteje tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.

Montažni šotor, ki ga zavezanec uporablja kot prostor za potrebe opravljanja dejavnosti, se torej šteje za objekt, zato zanj investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati.
Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je
takih, ki jih lahko rešimo sami. (Lyndon B. Johnson)

KANARČEK
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 885
Pridružen: 08 Sep 2010, 13:32

Re: OLAJŠAVA - 40 % OS

Odgovor Napisal/-a KANARČEK » 06 Nov 2019, 13:08

Mansu1, hvala za izčrpen odgovor.

Odgovori