Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
tadejabozic
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 108
Pridružen: 15 Dec 2009, 11:02

Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a tadejabozic » 07 Jan 2011, 08:27

Pozdravljeni

Zanima me kako je z amortizacijo za sredstva (vozila, oprema,...) pri prostovoljnih gasilskih društvih. Nekje sem zasledila, da se v bistvu ne obračunava? A kdo ve ali je to res, kako zakaj?

Prostovoljno društvo nas je prosilo, da bi za njih oddali letna poročila, ko smo prešli na prevzem dokumentacije in informaciji so rekli, da amortizacije nikoli niso obračunavali, ker se to pri njih naj nebi delalo, ne vejo pa zakaj,... Mi lahko kdo to pojasni

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a slovan » 07 Jan 2011, 16:17

Poglejte SRS 36, ki velja za društva. V vsakem primeru se obračunava amortizacija, vendar boste morali poznati njih primer v celoti. Do 01.01.2007 je predstavljala nabava osnovnih sredstev hkrati tudi strošek naložbenja, za isto vrednost se je oblikoval sklad osnovnih sredstev. Ta sklad se je nato zmanjševal z obračunom amortizacije (90 društveni sklad/02 popravek vrednosti opreme).
S prehodom na nov standard SRS 36/2007 se je sklad osnovnih sredstev ukinil, stanje pa se je preneslo na dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Te se zmanjšujejo za obračunano amortizacijo tistih osnovnih sredstev, ki so oblikovale sklad osnovnih sredstev.

lp

tiptip
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 46
Pridružen: 25 Okt 2007, 14:17

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a tiptip » 10 Jan 2011, 13:28

Pozdravljeni!

Prosil bi za pomoč glede naslednjega primera. Društvo je v letu 2010 kupilo nov kombi v vrednosti 30.000 EUR. Nakup je bil financiran takole. Društvo je dobilo sredstva od občine v višini 20.000 EUR (namenska za nakup kombija), 5.000 EUR je financiralo društvo iz sredstev, ki jih dobijo od občine za opravljanje redne dejavnosti in 5.000 EUR je bilo sredstev, ki jih je društvo zaslužilo z opravljanjem lastne dejavnosti (prevozi vode, ki so pridobitni prihodki društva). Zanima me kako je z obračunom amortizacije. Sredstva, ki jih je društvo prejelo namensko od občine za nakup vozila bi knjižil na devetico dolgoročne pasivne časovne razmejitve in jih nato z obračunom amortizacije prenašal v prihodke. Zanima me kako je s sredstvi za redno delovanje, ki jih društvu prav tako nakaže občina in s sredstvi, ki jih društvo ustvari z opravljanjem lastne dejavnosti (prevozi vode so pridobitna dejavnost društva) ?

LP! Jernej

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a slovan » 10 Jan 2011, 14:14

Dotacija občine za nabavo osnovnih sredstev evidentirate v razredu 9 (npr. 936 - prejete donacije namenjene pridobivanju osnovnih sredstev), ki jih boste nato zmanjševali s sorazmernim delom obračunane amortizacije sredstva, ki je financirano iz teh sredstev.

Dotacija/sredstva za redno opravljanje dejavnosti društva in prihodki iz svoje dejavnosti so po zmanjšanju za odhodke sestavni del presežka prihodkov/odhodkov. Ti so vir iz katerega ste financirali nabavo osnovnega sredstva. Ustrezni del amortizacije osnovnega sredstva bo "bremenil" prihodke naslednjih obračunskih obdobjih do dokončnega amortiziranja osnovnega sredstva.

lp

tiptip
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 46
Pridružen: 25 Okt 2007, 14:17

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a tiptip » 10 Jan 2011, 15:30

Če prav razumem poknjižim tako:
nabava kombija 0200/
prejem namenskih sredstev od občine /936

obračun amortizacije za del sredstva pridobljen z namenskimi sredstvi občine
442-amort.opr. / 0260-pop vr. opreme
936-pčr/704-donacije pravnih oseb

na razumem pa dobro drugega dela
ali bi bilo prav takole
nakazilo sredstev od občine za delovanje /703-dotacije iz prorač.javnih sredstev
prihodki lastne dejavnosti /706-prih. iz prodaje

obračun amortizacije
442-amort. opreme/0260-popr. vr. opreme

Ali bi bilo prav tako?

LP!

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a slovan » 10 Jan 2011, 16:10

Ker ne vem kateri kontni načrt uporabljaze, bo pri vsakem kontu navedli njegovo vsebino:
a) nabava osnovnega sredstva-opre,a: 020 oprema vrednotena po modelu nabavne vrednosti/220 kratk. obveznosti do dobaviteljev = 30.000

b) prejem donacije občine za nabavo osnovnega sredstva: 110 TRR/936 Prejete donacije, namenjene pridobivanju osnov. sredstev = 20.000

c) obračun amortizacije:442 AM opreme/026 popravek vrednosti opreme - celotna amortizacija ne glede na vir financiranja nabave (predpostavimo stopnjo 20% in obračun amortizacije za 6 mesecev = 3.000)

d) del amortizacije "financiran iz donacije": 936/709 drugi prihodki od dejavnosti = delež financiran iz donacije = 20.000/30.000= 66,67% X 3.000 = 1.999,80...)

Iz gornjih primerov je razvidno, da se le za del amortizacije oblikujejo prihodki, pa še ti iz naslova "odprave dolgoročnih časovnih razmejitev), medtem ko je "ostala" amortizacija sestavni del odhodkov/stroškovi in kot takšna posredno vpliva na rezultat: presežek prihodkov/odhodkov, kjer so evidentirani tudi prihodki iz dotacij za redno delovanje in prihodki iz lastne dejavnosti.

lp

tiptip
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 46
Pridružen: 25 Okt 2007, 14:17

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a tiptip » 10 Jan 2011, 18:42

Hvala!

To sedaj to razumem. Pa še nekaj. Ali ta prihodek v davku od dohodkov pravnih oseb upoštevam kot pridobiten ali nepridobiten?

Še eno vprašanje. Društvo vsako leto prejme od občine poleg sredstev za delovanje tudi sredstva požarnega sklada. Ta so namenjena izključno za nakup gasilske opreme. Ali tudi ta sredstva knjižim na 936-prejete donacije, namenjene pridobivanju osn. sr.. Velikokrat se zgodi, da društvo iz tega naslova kupuje cevi, škornje in drugo opremo, v vrednosti po nekaj 100,00 EUR. To opremo knjižim kot drobni inventar. Ali je prav, da jih knjižim preko razreda 9 ali bi bilo bolje preko razreda 7?

LP! Jernej

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a slovan » 11 Jan 2011, 20:13

Menm, da se omenjeni prihodki uvrščajo med nepridobitne dohodke, saj "prvenstveno" izvirajo iz dotacije občine za nabavo osnovnih sredstev.

Tudi prejeta sredstva požarnega sklada (iz zakona o varstvu pred požari) so namenjena le nakupu vozil, gasilske opreme in bi se lahko obravnavala enako kot je dotacija za nabavo avtomobila. Vendar pa je evidentiranje med dolgoročne pasivne časovne razmejitve umestno le za tisti del, ko gre za nabavo sredstev z dobo koristnosti daljše od enega leta. Preostala sredstva - za nabavo drobnega inventarja z dobo koristnosti do enega leta, pa bi lahko izkazali kot kratkoročne časovne razmejitve.

lp

tiptip
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 46
Pridružen: 25 Okt 2007, 14:17

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a tiptip » 12 Jan 2011, 21:41

Mi je prišlo zelo prav. Najlepša hvala za pomoč.

Lep pozdrav! Jernej

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: Amortizacija in prostovoljna gasilska društva

Odgovor Napisal/-a maj60 » 29 Mar 2015, 18:10

Bom kar pod to temo vprašala.
Gasilsko društvo je nabavilo svečane uniforme. Izstavljen je račun za cca. 60 kosov obleke, posamičen kos ne presega 100,00 eur. Ali lahko račun knjižim kot strošek obdobja, ali pa bi bilo bolj pravilno knjižiti kot osn.sredstvo ( sicer vsak kos posebej :( ), saj je doba uporabnosti več kot eno leto? Kaj predlagate?
Hvala. Lep pozdrav.

Odgovori