Pokrivanje davčne izgube

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
katarina415
Nov član
Nov član
Prispevkov: 27
Pridružen: 31 Avg 2012, 06:52

Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a katarina415 » 19 Feb 2013, 10:14

Prosim za pomoč.
Vsa leta nazaj smo imeli davčno izgubo na obrazcu Davek od dohodkov pravnih oseb, v kateri smo poročali tudi na Prilogi 5, letos pa imamo nekaj malega dobička, katerega bi pokrivali iz izgub iz prejšnjih let, znesek pod 15,3 obrazca Dobiček od dohodkov pravnih oseb.
Muči pa me Priloga 5, Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube.Kam oziroma v katero kolono priloge 5 napišem znesek, katerega bomo pokrivali in je pod zapor.št. 15.3 ? V prilogi mi je ne vzeme nikjer, razen če dam v kolono 4, vendar pa spremembe lastništva ni bilo in to ni prav.
Res hvala za pomoč ))

anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a anka » 19 Feb 2013, 12:25

Če ste imeli v preteklih letih izgubo (davčno) in imate v letošnjem (oz.l .2012) dobiček se mora obveznosti izpolniti priloga 5. V osnovnem obrazcu 15.3. morate vpisati koliko izgube pokrivate . OZ. mora biti znesek biti enak dobičku. V prilogo 5 pa vpišete v katerem letu izgubo pokrivate. Vpišete datum Od Do pod številko 2 (stolpec 2) koliko je izgube, v stolpec 7 pa enak znesek kot je bil dobiček. in na koncu Vam ostane še nepokrita izguba, ki jo uporabite v naslednjih obdobjih.
Sami morate vpisati koliko izgube pokrivate za določeno obdobje (vendar mislim, da ne več kot največ za 5 let nazaj). To mogoče piše v iksu za koliko let za l.2012 lahko pokrivate izgubo.
Upam, da nisem zakomplicirala.

lp

katarina415
Nov član
Nov član
Prispevkov: 27
Pridružen: 31 Avg 2012, 06:52

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a katarina415 » 19 Feb 2013, 20:24

Hvala za odgovor. Iz prejšnjega leta imamo 850 eur davčne izgube, letos pa bi pokrivali 106 eur dobička, pod zaporedno 13,5. Ko izpolnjujem Prilogo 5 ne smem izpolniti kolone 2, ker je na Obrazcu Davek od dohodkov 14 =0, spremembe lastništva pa ni bilo. V kolono 7 pa mi ne dovoli vpisaovti(je sivo polje) Hvala še enkrat za pomoč.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a slovan » 19 Feb 2013, 21:12

V letu 2011 ste prilogo 5 izpolnili tako (v vprašanu navajate, da ste imeli v preteklih letih davčno izgubo... v tem zadnjem pa pravite, da ste imeli v letu 2011 za 850 davčne izgube... vnadaljevanju bom upoštevala to zadnje..)
obdobje: n (stolpec 1)
nepokrita davčna izguba: 850 (stolpec 2) = zaporedna 14. davčnega obrazca 2011
skupaj nepokrita davčna izguba = 850 (stolpec 6) in enak znesek stolpec 8

Leto 2012:
obdobje: n-1
stolpec 2 = 850
stolpec 6 = 850
stolpec 7 = 106 (zaporedna 15.3 davčnega obrazca za leto 2012)
stolpec 8 = 744 (ostanek nepokrite izgube)

Če imate davčno izgubo v več letih vpisujete zneske v stolpec 2; davčno obdobje pa je: 2011 = n-1; 2010 je n-2; 2009 je n-3 itd. Kritje izgube v višini 106 vpišete v ustrezno obdobje v stolpcu 7, in ostanek v tistem letu v stolpec 8. Za ostala leta pa je izguba v stolpcu 8 enaka znesku iz stolpca 2... (če vam je "zmanjkalo" pozitivne davčne osnove). Skratka teh 106 porazdelite po letih, odvisno od višine davčne izgube.

Bo sedaj kaj lažje?

lp

katarina415
Nov član
Nov član
Prispevkov: 27
Pridružen: 31 Avg 2012, 06:52

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a katarina415 » 20 Feb 2013, 10:58

Hvala vam za izčrpno pomoč :)) Lep dan še naprej!

uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1760
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a uni » 09 Mar 2013, 18:09

1.Je treba oddati prrilogo 5 tudi v primeru,dapodjetje nima izgub iz preteklih let(in te priloge ni še n ikoli izpolnjevalo), jo ima pa letos v zap.14 ker namreč v tej prilogi ni nikjer stolpca "izguba tekočeda davč.obdobja",ampka le stolpec "Izguba iz pretekloh davčnih odbobij".
2.Ali se v d.o.o. letošnjo poslovvno izgubo prikaže v IPI,BS in v Bilančnem dobičku?
Ali pa se jo prikaže samo v IPI, v Izkazu bilančnega dobička pa se zmanjša za ta znesek prenesene dobičke iz preteklih let in se izgube ne prikaže?
(knjiženje s temeljnico v gk: 930/933):In se tako tudi v BS ta izguba nikoli ne izkaže?(ni nikoli preknjižena iz 933 na 931 in prikazana kot prenesena izguba iz preteklih let.

3.V IKSU 7-8/10 str.370 je primer knjiženja, kjer je poleg vseh ostalih knjižb pri izgubi v d.o.o.tudi :
poračun že plačanih akontacij davka od dohodkov med letom 161/810.?? Sklepam, da to velja LE za primer, ko so bile med letom plačane akontacije (zap.22 DDPO), vendar kljub poslovni izgubi nimamo v zap.14 DDPO davčne izgube(zaradi popravkov prihodkov in odhodkov na raven davčno priznanih), ampak je izkazana davčna osnova v zap.13.Imam prav?
V primeru, da je izkazana davčna izguba v zap.14, pa ostanejo plačane akontacije na kt 161 in so izkazane v BS kot terjatev, je tako?
Lepo se imejte, sotrpini, pa kakšen komentar, mnenje, nasvet prosim.

uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1760
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a uni » 12 Mar 2013, 10:18

Nihče več ne sodeluje na teh forumih?:))

JasminaM
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 59
Pridružen: 27 Feb 2011, 19:02

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a JasminaM » 12 Mar 2013, 11:27

Pozdravljeni!

Za koliko let za nazaj je d.o.o. upravičen do pokrivanja izgube?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a slovan » 12 Mar 2013, 17:33

uni napisal/-a:1.Je treba oddati prrilogo 5 tudi v primeru,dapodjetje nima izgub iz preteklih let(in te priloge ni še n ikoli izpolnjevalo), jo ima pa letos v zap.14 ker namreč v tej prilogi ni nikjer stolpca "izguba tekočeda davč.obdobja",ampka le stolpec "Izguba iz pretekloh davčnih odbobij".
Če izkazujete davčno izgubo v letu 2012 boste morali izpolniti prilogo 5. V vrstico n, stolpec 2 se vpiše davčna izguba z zap. 14 davčnega obrazca; isti znesek v stolpec 6 in 8.
uni napisal/-a:2.Ali se v d.o.o. letošnjo poslovvno izgubo prikaže v IPI,BS in v Bilančnem dobičku?
Ali pa se jo prikaže samo v IPI, v Izkazu bilančnega dobička pa se zmanjša za ta znesek prenesene dobičke iz preteklih let in se izgube ne prikaže?
(knjiženje s temeljnico v gk: 930/933):In se tako tudi v BS ta izguba nikoli ne izkaže?(ni nikoli preknjižena iz 933 na 931 in prikazana kot prenesena izguba iz preteklih let.
Poslovna izguba je ugotovljena v IPI-ju, v BS pa je ni več, ker jo "krijete" iz dobičkov preteklih let že ob sestavi računovodskih izkazov. Podatki iz bilančnega dobička/izgube pa vsebujejo podatke o čisti izgubi poslovnega leta, dobičkih preteklega obdobja in na koncu le bilančni dobiček ali bilančno izgubo (ta je rezultat pobotanih zneskov).
Če je že izguba pokrita že pri sestavi računovodskih izkazov ta ne postane izguba iz preteklih obdobij.

3) knjižba: 161/810 je v primeru, ko bi mesečne akontacije knjižili: 810/264 in po davčnem obračunu ne ugotavljate obveznosti, temveč preplačilo. Iz vašega vprašanja je razvidno, da knjižite mesečne akontacije 161/110..., kar pomeni, da boste preplačilo pustili na tem kontu in ga izkazali v BS kot terjatev.
JasminaM napisal/-a:Za koliko let za nazaj je d.o.o. upravičen do pokrivanja izgube?
Pokrivanje izgub ni časovno omejeno, kar izhaja iz 36. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (delni copy), edina omejitev, ki pa velja od 2013 dalje je, da boste lahko uporabili le 50% davčne osnove za kritje izgub iz preteklih let.
36. člen ZDDPO:
(1) Davčna izguba po tem zakonu je presežek odhodkov nad prihodki, ki so določeni s
tem zakonom.
(2) Davčno izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem
davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih, če zakon ne določa drugače. Pravica po tem
odstavku ne preneha s prehodom na ugotavljanje davčne osnove v skladu s 67.a členom tega
zakona.
(3) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij
se davčna osnova najprej zmanjša za davčno izgubo starejšega datuma.

Po 01.01.2013 pa velja:

(4) Zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij je
dovoljeno največ v višini 50 % davčne osnove davčnega obdobja.

lp

uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1760
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a uni » 13 Mar 2013, 14:14

Hvala, Slovan.
Moti me,ker ima v prilogi 5 stolpec 2 naziv "izguba iz preteklih davčnih obdobij-torej se v vrstico n stolpca 2 vpisuje izgubo tekočega obdobja,čeprav je naziv stolpca drugačen?
Pri AOP iz bil.dobička/izgube nisem še sigurna:
Primer: izgubo 2012 v višini 1000 eur bi pokrivali 600 eur iz drugih rezerv iz dobička (923/890), 400 eur iz prenese .dobička iz preteklih let(930/890):
V izkaz bilančnega dobička/izgube se vpiše v AOP 201 celotno izgubo 2012(pred pokrivanjem,torej 1000 eur)-kaj potem pri opisu pomeni,kar je v obrazcu v oklepaju:ČIsta izguba poslov.leta(zmanjšana za pokritje čiste izgube iz kapitalskih rezerv)?
AOP 202 pa se vpiše ves prenešen dobiček iz preteklih let(če ni bilo izplačil v 2012), pred gornjim pokrivanjem izgube, preden ga zmanjšamo za izgubo 400 eur.AOP 209 pa 600eur.
Če je tako, sepri drugih rezervah iz dob.že prikaže zmanjšanje zardi pokrivanja izgube, tisti del, ki se pokriva iz prenešenih dob.pa je"razviden " le iz razlike med AOP 215 za leto 2012 in AOP za 2011(če ni bilo med letom nobenih sprememb v prenesenem dobičku ptreteklih let(izplačil,povečanj kapitala...)Drži?

uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1760
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a uni » 14 Mar 2013, 13:59

Zelo bi bila hvaležna za kakšen nasvet-če je lanski AOP 215 10.000(toliko je tudi konto 930 na 1.1.2013-med letom ni sprememb,kt 923-druge rezerve iz dob.je 600).Izgubo 2012 v višini 1000 eur bi pokrivali 600 eur iz drugih rezerv iz dobička (923/890), 400 eur iz prenese .dobička iz preteklih let(930/890):
Kako je potemp prav Izkaz bilančnega dobika za 2012: AOP 200 =O, AOP 201 =1.000,AOP 202 =10.000, AOP 209=600?
Ali pa se v AOP 202 prikaže že zmanjšan prenesen dobiček-za delno pokrivanje izgube in AOP 209 podatek ali nič?
Hvala.

uni
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1760
Pridružen: 12 Mar 2004, 20:29

Re: Pokrivanje davčne izgube

Odgovor Napisal/-a uni » 15 Mar 2013, 21:33

Se ni še nihče srečal s tem?
Će imma kdo že izkušnje s tem, prosim če jih je pripravljen deliti:))

Odgovori