vodenje knjig društvo

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
zvonček
Nov član
Nov član
Prispevkov: 17
Pridružen: 30 Jan 2009, 20:47

vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a zvonček » 27 Mar 2015, 12:23

Smo manjše gasilsko društvo in opravljamo nepridobitno dejavnost. Lani smo imeli nekaj čez 10.000 € prihodkov, letos imamo okrog 60.000 €, samo zaradi nabave vozila. Zanima me ali je dovolj, če vodimo samo knjigo prihodkov in odhodkov?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a slovan » 27 Mar 2015, 19:00

zvonček napisal/-a:letos imamo okrog 60.000 €, samo zaradi nabave vozila
Prihodki za nabavo vozila? Gre morda za donacijo za nabavo osnovnih sredstev? Gre za državno podporo za financiranje nabave osnovnih sredstev?
V tem primeru ima prejem denarja naravo rezervacije (966,967), ki se zmanjšuje za amortizacijo osnovnega sredstva, ki je nabavljen iz teh sredstev. Torej ne gre v prihodke.

Merila za vodenje poslovnih knjig po načelu enostavnega knjigovodstva so določena v SRS:

33.11. Društvo, ki izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku SRS 33.10, lahko vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, ki obsega knjigo prihodkov in odhodkov ter knjigo terjatev in obveznosti.
Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce po vrstah prihodkov in odhodkov, kar skupaj z drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča sestavitev izkaza poslovnega izida na koncu obračunskega obdobja.
Knjiga terjatev in obveznosti je razčlenjena po njihovih vrstah. Podatke o terjatvah in obveznostih ter njihovem poravnavanju vpisuje društvo najmanj enkrat mesečno.
Ne glede na prejšnje določbe lahko društvo, katerega prihodki prejšnjega obračunskega obdobja so manjši od 10.000,00 evra, vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

3. odstavek SRS 33.10:
Društvo lahko vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, pojasnjenih v SRS 33.11, če zadošča vsaj dvema izmed tehle sodil:
– povprečno število redno zaposlenih na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja ne presega 2;
– letni prihodki prejšnjega obračunskega obdobja ne presegajo 30.000,00 evra;
– povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku obračunskega obdobja ne presega 50.000,00 evra.


lp

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a maj60 » 28 Mar 2015, 14:34

Ga.Slovan, prosim še za naslednje mnenje. Torej se tudi prostovoljni prispevki (npr. krajanov) razmejijo na prihodke glede na amortizacijsko dobo (v društvu so namreč zbirali sredstva za obnovo kritine na stavbi). Jaz sem sicer te prispevke v celoti dala pod nepridobitno dejavnost, ampak ker imamo tudi nekaj prihodkov od pridobitne dejavnosti in nizke stroške, smo na koncu obračunali kar nekaj dobička. V primeru razmejitve tega ne bi bilo, vsaj ne v tolikšni višini. Strošek obnove kritine sem knjižila kot osnovno sredstvo po stopnji 3%, torej bo doba za amortiziranje 33,34 let. Prav toliko potem razmejim tudi prost. prisp.? Ali imam prav?

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a maj60 » 28 Mar 2015, 15:13

Ali bi lahko amortizac. stopnjo določili 6 % namesto 3 % za obnovo kritine?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a slovan » 28 Mar 2015, 16:12

Med rezervacije sodijo donacija namenjene pridobivanju osnovnih sredstev (967), to so namenska sredstva zbrana na podlagi sklepa npr. občnega zbora društva...
Če ste jih vključili v prihodke za opravljanje nepridobitne dejavnosti in iz tega naslova sedaj izkazujete dobiček (saj bi ga morali najmanj v višini "stroška" obnove oziroma zbranih sredstev zmanjšano za amortizacijo), le-tega razporedite na:
926 – Del čistega presežka prihodkov za določen namen (sklad A)
927 – Del čistega presežka prihodkov za določen namen (sklad B).

Presodite, če ste pravilno opredelili vsebino poslovnega dogodka-zamenjava kritine (glej SRS 33):
Stroški, ki nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, danim v uporabo, so stroški obračunskega obdobja, v katerem nastanejo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka ti stroški povečujejo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, če povečujejo ali izboljšujejo njegovo zmogljivost. Stroški velikih popravil opredmetenega osnovnega sredstva znižujejo popravek nabavne vrednosti tega opredmetenega osnovnega sredstva.

lp

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a maj60 » 28 Mar 2015, 16:56

Najprej hvala za odgovor.
Hja, stvar pa ni tako preprosta kot zgleda na prvi pogled. Najprej naj omenim, da gre za pravno osebo, ki ima na leto maksimalno 10 poslovnih dogodkov, zato vodimo enostavno knjigovodstvo.
Druga stvar je pa ta, da so oni (pravna oseba) na svoje stroške obnovili streho na stavbi cerkve, ki je v lasti občine, zato cerkve nimamo v osnovnih sredstvih. V register OS sem tako zavedla le strošek obnove strehe. Po neuspešnem raziskovanju, da bi pridobila informacijo o tem, ali imajo za to cerkev vsaj kakšno pravico (npr. stavbno, uporabno, najemno...), sem na njihovo željo strošek knjižila v register osn.sredstev.
Pri vsem tem naj še omenim, da ne gre za klasično društvo, ampak za pravno osebo z dejavnostjo verskih organizacij.

Dobiček izračunavamo tako, da najprej ugotovimo, kolikšen je delež pridob. prihodkov glede na skupne prihodke, in nato tako dobljen odstotek uporabimo še pri izračunu pridobitnih odhodkov. Od tod relativno visok dobiček, ker smo dali vse te prispevke na prihodke (sicer nepridobitne) tekočega leta. Če bi jih razmejili, imamo na koncu izgubo.
Prosim še za dodaten koristen nasvet, ker se sama nikakor ne znam odločit, kako naj postopam v tem primeru.
Hvala.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a slovan » 28 Mar 2015, 17:24

Vaše konkretno vprašanje sodi v tisto vrsto vprašanj, ki lahko zavedejo vsakega klepetalca.
Najprej razčistiva:
Torej ste pravna oseba civilnega/zasebnega prava (in ne društvo) in za vas velja:
- zakon o računovodstvu;
- SRS 36; ??

lp

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a maj60 » 29 Mar 2015, 15:56

Joj, upam, da res nisem koga nehote zavedla. Kakšne vrste pravna oseba smo, vam žal ne bi znala povedati, zato sem spodaj prekopirala podatke iz AJPES-a, če je mogoče iz njih razvidno kaj več. Vem samo, da pri davčnem obračunu označim DA v vrstici, kjer je navedeno: "Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2". Tudi bilanc ne rabimo oddajati, samo obračun davka.

PODATKI O USTANOVITVI:
datum vpisa pri registrskem organu: 20.05.2005
registrski organ: Ministrstvo za kulturo
zaporedna številka vpisa: 08005951
vrsta lastnine: ni podatka o obliki lastnine
ustanovitelji: /
zastopniki: STOJANOVIĆ JELENKO
BUNJEVAC NIKOLA

DRUGI PODATKI:
pravnoorganizacijska oblika: Verska skupnost in podobne verske organizacije
podoblika: /
sektorska pripadnost (SKIS): S.15000 (Nepridobitne inst. stor. gospodinjstvom)
velikost RS: Ni podatka o velikosti
glavna dejavnost: 94.910 (Dej.verskih organizacij)
registrirane dejavnosti: 94.910 Dej.verskih organizacij

Že vnaprej se vam zahvaljujem za preučitev. Lp.

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a maj60 » 08 Apr 2015, 19:54

Prosim, ga. Slovan, če mi lahko morda razjasnite, za kakšno vrsto pravne osebe gre v tem primeru, ki sem ga navedla zgoraj. Za vsak odgovor se vam vnaprej prijazno zahvaljujem.
Lp.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: vodenje knjig društvo

Odgovor Napisal/-a slovan » 12 Apr 2015, 12:05

Gornji podatki, ki ste jih povzeli iz podatkov Ajpes-a, so "povzetek" iz primarnega registra pri MK-urad za verske skupnosti. Omenjeni register je javen: Register cerkva in drugih verskih skupnosti, kar pomeni, da je dostopen vsem zainteresiranim. V njem ni "osebe" katerih podatke ste povzeli iz Ajpes-a (sort po datumu vpisa). Glede na vpis bi sklepala, da je registracija osebe v skladu z zakonom o verski svobodi:
6. člen
(temeljna načela delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti)
(1) Delovanje cerkva in drugih verskih skupnosti je svobodno, ne glede na to, ali se registrirajo ali pa delujejo brez registracije.
(2) Delovanje cerkva in drugih verskih skupnosti mora biti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in javnosti znano. Cerkev ali druga verska skupnost sama v skladu s svojimi avtonomnimi pravili določi način obveščanja javnosti o svojem delovanju. Delovanje cerkve ali druge verske skupnosti ne sme nasprotovati morali in javnemu redu.
(3) Registrirane cerkve in druge verske skupnosti so pravne osebe zasebnega prava. Pravico do pridobitve lastne pravne osebnosti imajo tudi njihovi sestavni deli.


V skladu s katerim zakonom je opravljena registracija konkretne pravne osebe, je potrebno pogledati njihov ustanovni akt. Društva se registrirajo pri Ministrstvu za notranje zadeve in pri MK samo v primeru, če gre za zasebno društvo, ki je v javnem interesu. Tudi v seznamu teh društev (glede na datum vpisa) vas ni. Torej poglejte v akt in ugotovite kakšen status ima omenjena pravna oseba.

Kar se tiče računovodenja v teh pravnih osebah je kar nekaj medsebojnega komuniciranja med Ajpes-om in Vlado/ministrstvom za finance in se nanaša na računovodenje in predlaganje računovodskih izkazov. Gre za to, da sam zakon ni natančno opredelil, katere standarde oziroma zakon upoštevajo zaradi svoje specifičnosti: ali SRS 33: računovodske rešitve v društvih ali SRS 36 Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava. Oba standarda namreč drugače urejata področje, ki ste ga tudi sami izpostavili. Sta pa si enotna, da morajo tudi verske skupnosti predlagati računovodska poročila. Na kakšni podlagi ste vi ugotovili, da vam omenjenih poročil ni potrebno predlagati, pa iz samega vpisa v register ni razvidno, kot tudi ne iz vašega vprašanja.
Povezava (glejte 6. točko): http://www.ajpes.si/faq.asp?id=1#3

lp

Odgovori