Zaloge ob zaprtju podjetja

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 01 Okt 2010, 14:01

Ostale zaloge - obračuna se ddv. Da se znebiš zalog, ki so tako ali tako samo na papirju ali jih prodaš kot pri neodpisanih os?
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11524
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 01 Okt 2010, 14:52

Učinek je isti, le da pri prodaji zaloge spremeniš v bolj likvidna sredstva. Zaradi manjšeg plačila DDV-ja pri razprodaji tudi v ta namen ni smileno preveč spustiti cene (saj veste, zaloge so tudi vrednot).

Če zaprete zaloge, morate poračunati DDV. Zaloge so nato vaša last.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 01 Okt 2010, 16:29

A potem lahko ostane saldo na zalogah??

Da ne spada to tudi v osnovo za obračun davčnega otegljaja??
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

franca
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 670
Pridružen: 07 Dec 2009, 17:18
Kraj: Mengeš

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a franca » 01 Okt 2010, 18:29

Če zalog ne prodaste, ostanejo lastniku. Plačate DDV, vrednost zalog je vključena v osnovo za obračun odtegljaja.
Če zalog ne morete prodati, ker niso kurantne, razmišljajte o izločitvi.

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 02 Okt 2010, 11:09

Hvala vama, verjetno bo tukaj kar izločitev, ker gre v glavnem za sadje in so zaloge samo na "dokumentih".

Saj ne vem, če danes kdo dela, ker je sobota-da bi mi še kaj predlagal...potrdil...

1. NAJPREJ VSE NESEM V DAVČNO KNJIGO in obračunam ddv, 2. potem ob prenosu v glavno knjigo knjižim vse na izločitev.

A bodo v redu konti: /kredit 663 in tudi kredit 1601 in 1602 ter protikonto debet 711??

Veste nekajkrat sem že delala ZR ob zaključku poslovanja, vendar nikoli ni bilo nobenih zalog ipd. zato toliko sprašujem. Literaturo imam na to temo, nima pa nobene veze z dejanskimi praktičnimi primeri.
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7771
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a slovan » 02 Okt 2010, 15:27

Najprej bi morali opraviti inventuro in ugotoviti kakšno je dejansko stanje zaloge blaga in nato nadaljevati s:
- izračunom obsega običajnega odpisa blaga, ki velja za trgovino na drobno s sadjem oziroma zelenjavo (pravite, da gre pri vas za sadje). Običajni odpis se izračuna od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju, če pa v tem obdobju ni bilo nabav se vrednost izračuna iz začetnega stanja. V obeh primerih je stopnja priznanega kala, od katerega ne obračunate DDV-ja 6%. Priznan kalo je davčno priznan odhodek.
- po izračunu obsega dovoljenega kala, odpisa pa bi morali ugotoviti (kolikor vam še ostane kaj vrednosti) ali je zaloga še prodavljiva in kolika je tista vrednost, ki bi jo še lahko iztržili - iztržljiva vrednost. Če je ta nižja od knjigovodske vrednosti, boste zaloge oslabili. Slabitev zaloge je davčno priznan odhodek.
Po opravljenih predhodnih postopkih vam ostane določena vrednost zaloge in ta je predmet vaših nadaljnjih ukrepov:
- ali jo boste prodali in od prodajne vrednosti obračunali in plačali DDV
- ali pa bo predmet "poplačila" lastnikov, ko si bodo izplačali delež v kapitalu ob prenehanju gospodarske družbe. Ker ste si od tega blaga odbijali vhodni DDV, je jasno da morate obračunati in plačati DDV (na isti način kot da bi blago porabili za neposlovne namene..).
Iz končne bilance bo razviden način poplačila lastnikov - ali boste imeli dovolj likvidnih sredstev ali pa boste hkrati uporabili tako likvidna sredstva kot tudi druge vrste sredstev (seveda zmanjšane za izkazane obveznosti). Kolikor gre za izplačilo kapitala ob prenehanju družbe fizičnim osebam, se pri izplačilu ne obračuna/odtegne davčni odtegljaj. Vračate delež v kapitalu ne pa dobiček in osnovni kapital. Fizična oseba predloži davčnemu organu napoved dobička od kapitala in sama poravna dohodnino na podlagi odločbe davčnega organa.
Kolikor pa je lastnik pravna oseba pa s prejetimi "sredstvi" zapira svojo finačno naložbo.

Napisala sem svoje mnenje. Mogoče vam lahko pomaga pri vašem primeru.

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 02 Okt 2010, 16:44

Vaše mnenje mi veliko pomaga. Precej zakomplicirano stvar ste mi napisali zelo jasno in jedrnato.

Naredila bom vse po svojijh močeh, edino trgovina je že zaprta 3 mesece tako da bo za nazaj dejansko stanje težko ugotoviti. Približno se bo pa dalo, in še zneski nisto tako hudo veliki.
Dolgo se je vleklo do prejema zadnjega sklepa o zaprtju d.o.o.


:)
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 04 Okt 2010, 13:37

POZDRAVLJENI.

A LAHKO ŠE ENO VPRAŠANJE NA TO TEMO?

Pred zaključkom moram narediti še davčni odtegljaj za posojilo, imam saldo na 182-debet.

REK 2 bom oddala te dni in me zanima ali moram ta rek tudi poknjižiti ali ostane saldo debet na tem kontu kot dokončna vknjižba? Plačilo bo potem izvedla fizična oseba z gotovino/poslovnega računa ni več/ in se ne bo moglo več zapirati obveznosti za davčni odtegljaj,ker bo tudi zaključni račun že oddan.

Hvala vam za mnenja.
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 04 Okt 2010, 14:39

Še podvprašanje.

Na 150 saldo debet os tudi obresti od tega posojila, ali se tudi od tega plača d. odtegljaj??
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7771
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a slovan » 04 Okt 2010, 15:40

Moje vprašanje? Zakaj davčni odtegljaj? Ali gre v tem primeru za prikrito izplačilo dobička: odpust dolga brez plačila/enako velja tudi za obresti na kontu 150??? Odpust dolga pa pomeni vključitev med odhodke obdobja.
Sicer pa bo tako posojilo kot tudi obresti poplačane z "izplačilom" kapitala ob prenehanju. Kolikor bi obračunali davčni odtegljaj pa gre za "odpis terjatve za posojilo in obresti!

Praviloma morate vse davčne obveznosti obračunati na isti datum in jih izkazati v obračunih - to pomeni, ko oddate davčni obračun z vsemi prilogami.!

369. člen
(davčni obračun pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku)
(1) Davčni zavezanec sestavi davčni obračun na dan pred izbrisom zavezanca iz
ustreznega registra.
(2) Davčni zavezanec predloži davčni obračun iz prvega odstavka tega člena
davčnemu organu v 30 dneh od dneva izbrisa iz ustreznega registra. Sestavni del davčnega obračuna so v tem primeru tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
(3) Plačilo davka se opravi hkrati s predložitvijo davčnega obračuna. Zahtevek za vračilo davka se predloži skupaj z davčnim obračunom. V zahtevku mora davčni zavezanec navesti razmerje oziroma deleže, na podlagi katerih davčni organ opravi vračilo davka delničarjem oziroma družbenikom, v primeru, ko na dan vračila davka predlagatelj davčnega obračuna nima več statusa davčnega zavezanca. Če razmerje oziroma deleži niso navedeni, davčni organ razdeli znesek vračila davka med vse delničarje oziroma družbenike v enakih delih.
(4) V rokih iz prvega odstavka tega člena davčni zavezanec sestavi in predloži tudi obračun davčnega odtegljaja, v katerega vključi skrite rezerve po ZDDPO-2, ki so predmet za obračun davčnega odtegljaja v skladu s 70. členom in 74. členomZDDPO-2.
(5) Davčni zavezanec mora za zavarovanje plačila davka po obračunu iz prvega in četrtega odstavka tega člena predložiti ustrezno bančno garancijo pri davčnem organu na dan pred sprejetjem sklepa o prenehanju. Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna garancija v višini, ki bo zagotovila plačilo davka po obračunu iz prvega in četrtega odstavka tega člena. Način predložitve bančne garancije iz tega člena, kriterije za določitev njene višine in način sprostitve oziroma unovčitve določi minister, pristojen za finance.

lp

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1762
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 04 Okt 2010, 16:07

Ga slovan, pozdravljeni.

Če sem vas prav razumela lahko ostanejo saldi na terjatvah-debet.

Ravno glede na člen 369 sem si razlagala, da moram narediti d. odtegljaj, ker je fizična oseba-edini lastnik, ostal dolžen d.o.o.-ju določen znesek.

Vi menite, da se le-to poravna s kapitalom in da davčni odteglaj ni potrebno obračunati z REK 2??

V naprej hvala za vašo pomoč.
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7771
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Zaloge ob zaprtju podjetja

Odgovor Napisal/-a slovan » 04 Okt 2010, 16:24

Moje pojmovanje:
- dividendam podoben dohodek oziroma v vašem primeru prikrito izplačilo dobička se nanaša na odpust dolga. Če govorimo o odpustu dolga ga v poslovnih knjigah tudi ne izkazujemo več (posledično tudi ne v bilanci stanja na dan pred izbrisom). Pomeni, da odpišemo njegovo vrednost v breme odhodov...kar je tudi izkazano v izkazu poslovnega izida in upoštevano v davčnem obračunu, ki ga sestavite na dan pred izbrisom iz registra.

lp

Odgovori