CENITEV NEPREMIČNINE

Moderator: Mirko Zbačnik

ELA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 266
Pridružen: 08 Dec 2005, 13:05

Re: CENITEV NEPREMIČNINE

Odgovor Napisal/-a ELA » 05 Mar 2016, 10:18

Skušam narediti temeljnico prenosa stroškov lastne režije na nepremičnino v gradnji, pa
imam višek prihodkov.
Stroške v višini 146.000 sem knjižila na 027/790, naprej pa nikakor ne gre.
Ti stroški so bili prej knjiženi na konto 40, 41, 47. Ne vem, če na teh kontih stroški ostanejo, ali se
stornirajo.

Lepo prosim za pomoč-knjižbe!

Hvala in LP!
ELA

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: CENITEV NEPREMIČNINE

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Mar 2016, 15:54

ELA napisal/-a:Skušam narediti temeljnico prenosa stroškov lastne režije na nepremičnino v gradnji, pa imam višek prihodkov.
Ne vem od kod vam višek prihodkov, če je ugotovljena "nabavna vrednost" nepremičnine izdelana v lastni režiji v višini stroškov: v vašem primeru 146.000€.: 027/790. To bi se lahko zgodilo le v primeru, da so nastali stroški že v letu 2014, ki pa jih niste usredstvili - izkazali tudi v prihodkih (027/790.....)

Znesek ste dobili iz kontov izvirnih vrst stroškov (skupina 40,41,47). Sedaj prenesete stroške v odhodke preko kontov skupine 49: 701/490... ali pa uporabite "vmesni konto" proizvodnje storitev: 601/490 in ob prenosu na osnovna sredstva: 701/601. Na koncu leta medsebojno zaprete konte razreda 4: 490/40,41,47. Iz naslova nepremične imate tako na prihodkih 146.000 in na stroških v razredu 4 prav tako 146.000, kar pomeni, da nima vpliva na poslovni izid.

Druge vrste stroškov, ki niso sestavljali nabavne vrednosti nepremičnine pa na koncu leta prav tako prenesete v odhodke: 703/491 in zopet medsebojno zapirate posamezne konte razreda 4: 491/4.....
ELA napisal/-a: Ne vem, če na teh kontih stroški ostanejo, ali se stornirajo.
Kot vidite iz primera ostanejo stroški tam, kjer so bili prvotno (se ne stornirajo.

Sedaj morate sprejeti računovodsko usmeritev: merjenje po modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja oziroma od 01.01.2016 se temu reče po modelu revalorizacije (poštena vrednost v skladu s SRS). Pri uporabi modela prevrednotenja se ugotovi poštena vrednost na podlagi cenitve (leto 2015). Razlika povečuje nabavno vrednost in hkrati prevrednotovalni popravek kapitala (od 01.01.2016 so to revalorizacijske rezerve). Tukaj pa bi vas želela opomniti na spremembe Zakona o gospodarskih družbah, ki predpostavlja obvezno revizijo oziroma preiskavo računovodskih izkazov v primeru, ko uporabljate model poštene vrednosti.

57. člen/revidiranje:
(7) Revizor opravi preiskavo letnih računovodskih izkazov in izrazi mnenje v skladu z
mednarodnimi revizijskimi standardi pri tistih majhnih kapitalskih družbah, ki po pripoznanju
merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti
ali vrednotijo finančne
instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi
instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti. Preiskava letnih računovodskih
izkazov mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.


lp

ELA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 266
Pridružen: 08 Dec 2005, 13:05

Re: CENITEV NEPREMIČNINE

Odgovor Napisal/-a ELA » 07 Mar 2016, 11:04

Slovan, najlepša hvala za odgovore. Prejšnijč mi je bil sprva vse jasno, potem pa se mi je
zataknilo, sedaj pa mi je končno uspelo
Res še enkrat najlepša hvala za pomoč in potrpljenje.

Lep pozdrav!
ELA

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: CENITEV NEPREMIČNINE

Odgovor Napisal/-a maj60 » 08 Mar 2016, 14:38

Tudi mi smo imeli primer gradnje nepremičnine v lastni režiji, vendar smo si stvar malce poenostavili. Šlo je namreč za montažni prizidek k obstoječi delavnici. Računovodsko smo naredili tako, da smo vse račune za material in za storitve zunanjih izvajalcev knjižili direktno na konto 027/220, ko pa se je nepremič. dejansko začela uporabljati, pa smo vrednost prenesli iz konta 027 na konto 021, da se je potem obračunavala amortizacija po predpisani stopnji. Čeprav je podjetnik tudi sam porabil nekaj časa za gradnjo, pa tega nismo upoštevali, torej nismo knjižili ne prihodka niti stroška.
Ali je takšna poenostavitev zelo sporna? In kakšne posledice ima lahko takšna obravnava?

Hvala in lep pozdrav!

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: CENITEV NEPREMIČNINE

Odgovor Napisal/-a slovan » 08 Mar 2016, 20:10

Ni "katastrofa", ni pa čisto prav, če uporabljate Različico I izkaza poslovnega izida SRS 25.1.. Res je, da z davčnega vidika vaš način knjiženja nima nobenega vpliva na rezultat (niso izkazani stroški in v isti višini tudi ne prihodki), vendar pa je potrebno upoštevati tudi računovodske standarde.
Nabava materiala je zaloga materiala, njegova poraba je strošek porabljenega materiala. Enako velja tudi za storitve.
Če bi za izkazovanje poslovnega izida uporabljali Različico II izkaza poslovnega izida: v tej različici sploh ni prihodkov iz usredstvenih lastnih učinkov (skupina 79), zato bi vaš način "knjiženja" bil seveda ustreznejši, predvsem kar se tiče zunanjih storitev (027/220). Poraba materiala je v obeh različicah enaka (400/310) ...obračun izdelave v lastni režiji pa nato 027/491. Zato vaš način prikazovanja nima nobenih posledic, če je vse drugo pravilno prikazano.

Skratka, možna sta dva načina knjiženja/prikazovanja in oba sta pravilna.

lp

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: CENITEV NEPREMIČNINE

Odgovor Napisal/-a maj60 » 10 Mar 2016, 12:43

Najlepša hvala za hiter odgovor!
Včasih je dobro stvari malo poenostaviti, kajti v nasprotnem primeru se lahko kaj hitro zapletemo in naredimo kakšno neumnost.

Lp...

Odgovori