Hramba poslovnih knjig

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
max52
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 17 Jan 2018, 09:49

Hramba poslovnih knjig

Odgovor Napisal/-a max52 » 03 Nov 2018, 10:19

Kako dolgo se hranijo poslovne knjige, računi (prejeti, izdani), plače zaposlenih...še po zaprtju s.p.?

Hvala za odgovor.

max52
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 17 Jan 2018, 09:49

Re: Hramba poslovnih knjig

Odgovor Napisal/-a max52 » 04 Nov 2018, 09:31

To še drži?

1) zakon o gospodarskih družbah določa v 54. členu, da se trajno hranijo: poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik kot temeljni knjigi); bilance stanja, poslovnega izida oziroma letna poročila vključno s poslovnim poročilom;
2) SRS 22.19: podjetje določi v svojem splošnem aktu način hrambe poslovnih knjig in le pisni odtis glavne knjige in dnevnika se praviloma hranita trajno. Ker pa že 54. člen ZGD-ja določa trajno hrambo poslovnih knjig, pomeni, da pri določanju v skladu s SRS nimamo več izbire;
3) Zakon o evidencah na področju dela:14. člen: vodenje evidenc o zaposlenih delavcih= trajno; 17. člen: vodenje evidenc o stroških dela = trajno; 19. člen: vodenje evidenc o izrabi delovnega časa = trajno. Iz tega sledi, da med trajno hrambo spadajo najmanj končni obračuni plač zaposlencev ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač zaposlencev; podatki povezani s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovane (M-4) in kontrolni podatki za dohodnino;
4) Zakon o davku na dodano vrednost: 86. člen: 5. odstavek: računi, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev..najmanj 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo in 6. odstavek:....hramba računov, ki se nanašajo na nepremičnine najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nanašajo. = prejeti in izdani računi s prilogami (dobavnice, prevzemni dokumenti) = 10 let z izjemo prejetih računov za nepremičnine, kjer je 20 let....;
5) Zakon o davčnem postopku: upoštevamo absolutni zastaralni rok = 4. odstavek 126. člena v povezavi s 32. členom = Ne glede na določbe o zastaranju pravice do odmere in izterjave, davčna obveznost preneha, ko poteče deset let o dneva, ko je prvič začelo teči = sem spadajo obračuni davka na dodano vrednost; obračuni davka od dohodkov pravnih oseb in davka iz dejavnosti... In ker je večina knjigovodskih listin tako ali drugače povezana z ugotavljanjem davčne osnove in višino obveznosti za davek od odhodka pravnih oseb/dejavnosti bomo hranili tudi te listine najmanj 10 let od dneva, ko bi morala biti davčna obveznost poravnana za določeno davčno leto: prejete in izdane fakture so vključene že v točko 4 - hkrati pa tudi analitične evidence zalog; potni nalogi; obračuni/temeljnice za knjiženje amortizacije osnovnih sredstev in s tem tudi analitična evidenca osnovnih sredstev; obračuni davčnih odtegljajev (REK obrazci)
6) Zakon o davčnem postopku, ki se nanaša na povezane osebe - transferne cene: 6. odstavek 382. člena: davčni zavezanec mora dokumentacijo hraniti še deset let po zaključku leta, na katerega se nanaša;
7) Preostale knjigovodske listine: blagajniško poslovanje; izpiske denarnih sredstev, depozitne in kreditne pogodbe; druge pomožne poslovne knjige; temeljnice za knjiženje ---- oblikujemo novo skupino listin, ki ji določimo razumni rok hrambe: npr. 5 let po poteku poslovnega leta na katero se nanašajo.

Odgovori