ZAVAROVALNA PODLAGA 40


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a slovan » 03 Nov 2011, 13:25

Če je sklenjena pogodba o zaposlitvi pred 01.01.2003 in je prijava v zavarovanje tudi sledila pogodbi in so vas na ZZZSZ/SPIZ sprejeli v zavarovanje pod šifro zavarovanja 001 ostane tako kot je bilo doslej..takšna je stališće ZPIZ-a. Šifra 001 pa je: plača, REK-1 itd. Torej pomembna je šifra zavarovanja ob vstopu v zavarovanje (v letu 1999)
KANARČEK napisal/-a:Kako pa je z zasebnimi zavodi? Nobenega ni zaposlenega? Dosedaj si je lastnik izplačeval "nagrado" za opravljanje dela preko
poslovodne pogodbe - zaposlen je drugje.... Kako bo sedaj s tem, mogoče kdo že ve?
Za njih velja enako. Glede na to, da je zavarovan na drugi podlagi, ni vstopa v zavarovanje kot poslovodna oseba. Ob izplačilu dohodka po pogodbi o poslovodenju se obračuna/plača pavšalni prispevek za PIZ za nesreče pri delu-6%; ne upošteva se splošna olajšava....

lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a slovan » 03 Nov 2011, 13:38

MAR73 napisal/-a:poslovodja oz. direktor enoosebne družbem in njen edini lastnik, je hkrati popoldanski s.p.
Njegova glavna zaposlitev je v d.o.o. kjer si obračunava plačo. To je njegov glavni vir dohodka. S.p. ima samo zato, ker je s.p. lastnik osnovnega sredstva, ki ga daje d.o.o.-ju v najem.
Predpostavljam, da je prvi vstop v zavarovanje kot poslovodna oseba/lastnik s polnim delovnim časom. Opravljanje dejavnosti kot s.p. je brez vstopa v zavarovanje pod šifro zavarovanja 005, ker je zavarovanec že zavarovan na drugi podlagi (niste navedli podlage-ker govorite o prednostnem vrstnem redu je to podlaga 040)- zato je ta s.p. kot "popoldanski" s.p.
Res je, da je opravljanje dejavnosti kot. sp. pred podlago poslovodje, vendar se oba smatrata kot samozaposlena in je lastnik/poslovodja že zavarovan za polni delovni čas. Menim, da ostane podlaga takšna kot je - poslovodna oseba.
Problematično je le izplačevanje plače in glede na stališče/navodila DURS-a boste morali najkasneje do 01.01.2012 preiti na predlaganje obrazca OPSVL (podlaga zavarovanja 040) za prispevke in izplačilo dohodka po pogodbi za poslovodenje.

lp

MAR73
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 35
Pridružen: 16 Avg 2011, 15:38

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a MAR73 » 03 Nov 2011, 15:09

Hvala slovan.
Direktor enoosebne družbe je sedaj zavarovan na osnovi 040 in hkrati popoldanski s.p., kjer plačuje pavšalne prispevke. Do sedaj ni bilo nobenih problemov, kljub temu, da nekateri tega načina ne odobravajo, češ, da gre za prenašanje sem ter tja...ampak tu ne gre za to. Ves posel se odvija na d.o.o.
Ali menite, da lahko tako tudi ostane(040 in 112): Torej zavarovan kot poslovodna oseba, s tem da si bo, da, moral sam obračunavati prispevke(OPSVL) in namesto plače iz d.o.o. dobil plačilo po pogodbi o poslovodenju?
Kljub temu, da je tudi s.p. ? kljub temu da je po ZPIZ-1 s.p. pred poslovodno osebo v d.o.o.?
Lep dan in še enkrat hvala.

kompotelka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 283
Pridružen: 18 Mar 2011, 10:47

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a kompotelka » 07 Nov 2011, 09:51

Direktor duržbe je 100 % lastnik družbe. Jaz pa razmišljam tako, da družba imenuje novega direktorja, ki sploh nima deleža v družbi, le ta pa zaposli sedanjega direktorja-lastnika na drugem delovnem mestu napr. voznik tovornjaka , s tem lasnik ni poslovodna oseba in je lahko še naprej zavarovan na podlagi 001, novoimenovani direktor pa je tudi lahko zavarovan na podlagi 001, ker nima deleža v podjetju.
Če prav razumem je nastala težava, ko lastnik ne more sam s seboj skleniti delovnega razmerja.
Ali je torej res možno, da lastnik zaposli direktorja - poslovodjo, nato pa direktor sklene z lastnikom delovno razmerje v imenu družbe?

Če je to možno in skladno z zakonodajo, se bo res počelo masivno... :lol:

Jasna
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 46
Pridružen: 24 Feb 2003, 13:44
Kraj: Slovenija

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a Jasna » 09 Nov 2011, 09:14

Slovan, ker tako razumljivo odgovarjate, bi vas tudi jaz prosila za pojasnilo.

Direktor, poslovodja in lastnik d.o.o. je od leta 1999 ista oseba. Zavarovan je bil po 040, vendar smo mu plačo izplačevali po REK-1 obrazcu (kot redno zaposlenemu). Sedaj je kot edini lastnik pripravljen 1% lastništva prepisati na zaposlenega v podjetju.
1. Kakšna pooblastila mora imeti novi lastnik, da lahko zaposli direktorja in s tem pristane direktor na 001?
2. Ali so kakšne "prepreke", glede na to, da bi bila nova pogodba sklenjena v letošnjem letu in ne pred 2003?
3. Ker se s kapitalom še nisem dosti ukvarjala, me zanima ali je zadosti samo prenos pri notarju in vpis v vse registre, AJPES ... ali je postopek bolj zakompliciran? Ali bi mi to uspelo urediti v tem letu?

Lep pozdrav!
Jasna

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a slovan » 09 Nov 2011, 11:33

Težko vam "stoodstotno" odgovorim. Kolikor berete pojasnila na strani ZPIZ-a, potem ste seznanjeni, da je v primeru večosebne družbe, mogoče skleniti delovno razmerje. Vendar pa je praksa v večini primerov drugačna. Četudi je v družbi več lastnikov, zavarujejo lastnika/poslovodja kar s podlago 040.
Postopek spremembe lastništva v sodnem registru - notarsko overjena sprememba družbene pogodbe in vpis v register - vse je odvisno od števila "vlog". Menim, da bi to lahko uredili do konca leta, kolikor bi vam ZPIZ potrdil spremembo podlage zavarovanja (verjetno vam bo zagrenil življenje, saj je iz morebitnega prenosa deleža na kapitalu razvidno, da je sprememba lastništva zgolj zaradi zavarovanja????).
Lastnik lahko proda svoj delež v družbi (govorite o 1%), za kar s kupcem sklene pogodbo. Ustvarjen dobiček pri prodaji je obdavčljiv (prodajna vrednost minus nabavna vrednost = dobiček pri prodaji kapitala). Podaritev kapitala pa je obdavčljiva na strani prejemnika darila (če ni prvi dedni red: otroci, zakonec, pastorek...) - poglejte zakon o davkih občanov, kjer je naveden znesek in stopnje davka pri darilih.

Najboljša je sprememba: za direktorja družbe se imenuje druga oseba, ki nima lastnštva v družbi.. lastnika pa se imenuje za prokurista (prokura se vpiše v register) s šifro zavarovanja 001-delovno razmerje.

lp

Jasna
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 46
Pridružen: 24 Feb 2003, 13:44
Kraj: Slovenija

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a Jasna » 09 Nov 2011, 11:45

Hvala za prijaznost! Mislim, da "prenos" direktorja na drugo osebo, ne bo šel skozi, saj se s samim nazivom prenesejo tudi odgovornosti in obveznosti.
Jasna

novi
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 175
Pridružen: 01 Feb 2011, 13:09

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a novi » 09 Nov 2011, 20:46

Pisali smo na SPIZ in dobili naslednje dopis (konkretnega odgovora na konkretno vprašanje pa ne):
"Z uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010), se spreminja status poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih v obveznem socialnem zavarovanju. ZUTD med obveznimi zavarovanci za primer brezposelnosti v šesti alineji 54. člena opredeljuje le poslovodne osebe v osebni družbi in enosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za primer brezposelnosti po 1. 1. 2011 tako ni več možno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v več osebnih kapitalskih družbah. Edini družbenik je sicer lahko zavarovan na podlagi delovnega razmerja, če je poslovodna oseba nekdo drug, ki bo z edinim družbenikom - 100% lastnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi za kako drugo delovno mesto in ne za delovno mesto direktorja oz. poslovodne osebe. Prav tako je v svoji družbi lahko prokurist.
Družbenik dvo ali več osebne družbe je lahko v delovnem razmerju (vključen v obvezna socialna zavarovanja z zavarovalno podlago 001) in to tudi za opravljanje poslovodne funkcije, pa četudi je lastnik 99% deleža. Prijava z zavarovalno podlago 001 na podlagi 1. odstavka 13. člena ZPIZ-1, za osebe, ki so v delovnem razmerju v RS, pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, vključuje vsa obvezna socialna zavarovanja. Osnova za obračun prispevka - za vse štiri vrste zavarovanja je bruto plača oz. bruto nadomestilo plače, drugi prejemki iz delovnega razmerja in druge osnove, če je z zakonom tako določeno."

Kako je torej lahko zavarovan solastnik v d.o.o., če je v sodnem registru zapisan kot zakoniti zastopnik in če velja, da so
osebne družbe so: družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditna družba (k.d.) in tiha družba (t.d.) in
kapitalske družbe so: družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), delniška družba (d.d.), komanditna delniška družba (k.d.d.)?
V registru pravnih oseb se v pod zakonitega zastopnika lahko vpiše direktor ali prokurist, pri čemer mora imeti vsaka družba vsaj enega zakonitega zastopnika, ki je direktor. Ali je v tem primeru prokurist poslovodna oseba ali ne?
Kako si glede na zgornji dopis vi razlagate, da so lahko zavarovani družbeniki več osebne kapitalske družbe???

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a slovan » 10 Nov 2011, 09:31

Najprej je potrebno ločiti pojme poslovodja/direktor od prokurista:
10. člen zakona o gospodarskih družbah (poslovodstvo): Za poslovodstvo se štejejo organi ali osebe, ki so po tem zakonu ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo njene posle. Za poslovodstvo..... se pri družbi z omejeno odgovornostjo šteje en ali več poslovodij.515. člen (poslovodja): družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo..... Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogodba določa, ali delujejo skupaj ali kot posamični poslovodje.

32. člen zastopanje družbe: Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik)
33. člen: prokura: družba lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi.
34. člen: (3. odstavek) akt o ustanovitvi lahko določi, da prokurist zastopa družbo skupaj z enim ali več zakonitimi zastopniki.
35. člen: obseg prokure: prokura opravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.


Zakoniti zastopnik je po zakonu direktor/poslovodja družbe in samo on lahko vodi posle (glejte 10. člen zakona) in je tako tudi vpisan v register. Prokuristi pa samo zastopajo družbo v pravnih poslih samostojno in so kot prokuristi tudi vpisani v register in torej ne vodijo posle družbe.

Odgovor ZPIZ-a je takšen kot je njihovo stališče bilo že doslej. V večosebnih družbah je poslovodja lahko obvezno zavarovan s podlago 001 (pri enoosebnih družbah le tisti, ki so stopili v zaarovanje pred 01.01.2003), prokuristi pa so v vsakem primeru zavarovani z 001-delovno razmerje. In to zato, ker ne vodijo družbe (15. člen se nanaša na lastnike zasebnih družb in zavodov, ki so hkrati direktorji/poslovodje - tukaj prokura sploh ni omenjena kot zahteva). Pogodbo o zaposlitvi sklene z njimi direktor/poslovodja, enako pa lahko podpišejo pogodbo o zaposlitvi direktorja prokuristi oziroma drugi lastniki/družbeniki.

Torej: družbeniki, ki so hkrati poslovodje v večosebnih družbah so lahko obvezno zavarovani s podlago 001 - delovno razmerje. Vendar (glede na prakso) ZPIZ velikokrat ravna drugače. So primeri, ko so lastniki večosebnih družb, ki so poslovodje, prejeli od njih novo odločbo uvrstitve v zavarovalno podlago (sami so spremenili iz 001 v 040). Seveda je možna pritožba (kar je tudi priporočljivo) in dokazovanje na njihova lastna pisan pojasnila.

lp

laan76
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 22 Okt 2008, 11:00

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a laan76 » 10 Nov 2011, 10:58

Odgovor ZPIZ-a je takšen kot je njihovo stališče bilo že doslej. V večosebnih družbah je poslovodja lahko obvezno zavarovan s podlago 001 (pri enoosebnih družbah le tisti, ki so stopili v zavarovanje pred 01.01.2003), ....
Spoštovani,

prebiram prispevke in stališča glede zavarovalne podlage, ampak nikjer nisem zasledila, kje natančno piše, da lahko ostane podlaga 001 pri tistih poslovodjih, ki so stopili v zavarovanje pred 01.01.2003.
Sem preverila in v našem podjetju so direktorja (lastnika) avtomatsko zavarovali pod šifro 040 (letos). Trenutno se zanj še vedno obračuna plača in REK 1, po 01.01.2012 pa očitno ne več, ker je na šifri 040.
Ampak če res drži tole, da za poslovodje, ki so stopili v zavarovanje pred l.2003 lahko ostane osnova 001, potem bi "želela", da nam "ohranijo" osnovo 001, saj direktor (lastnik) v letu 2012 odhaja v pokoj in se mi zdi nepotrebno novo sklepanje pogodbe o poslovodenju in nato pošiljanje OPSVL (prispevke bi plačevala družba v imenu direktorja).

Lepo prosim za odgovor in kakšen link.

Hvala.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a slovan » 10 Nov 2011, 17:26

http://www.rfr.si/

Na njihovi spletni strani je odgovor ZPIZ-a, ki se nanaša na zaposlene direktorje/lastnike pred 01.01.2003

lp

laan76
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 22 Okt 2008, 11:00

Re: ZAVAROVALNA PODLAGA 40

Odgovor Napisal/-a laan76 » 11 Nov 2011, 08:03

Najlepša hvala za odgovor,

Lep pozdrav.

Odgovori