Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
ZSM
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 05 Sep 2005, 13:14

Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a ZSM » 15 Dec 2013, 20:39

imam vprašanje glede na nova pravila poročanja o stroških službene poti na REK obrazcih in predvsem o stroških plačanih neposredno izvajalcem. Bom navedla v nadaljevanju kar primer, ki je realen in v podjetju možen:

Službena pot bo izvedena od 25.3.14 do 2.4.14

20.1.2014 – knjižen račun za letalsko karto – 50 EUR.
20.2.2014 – račun za letalsko karto plačan naposredno agenciji
10.3.2014 – nakazana akontacija delavcu – 100 EUR
4.4.2014 – knjižen obračun potnih stroškov. Delavec je imel preplačilo in mora vrniti akontacijo v višini 5 EUR.
4.5.2014 – prejet priliv od delavca, ki je vrnil denar podjetju


V katerem mesecu, do kdaj, je potrebno poročati o potnih stroških na REK obrazcu.
Ali se poroča ločeno o letalski karti, akontaciji ali se vse skupaj zbere in poroča glede na obračun potnih stroškov ali glede na izplačilo potnih stroškov po obračunu potnih stroškov?

To vprašanje sem poslala že na Davčno upravo. V odgovor so mi poslali link o svojih pojasnilih na to temo, ki pa mi ne odgovarja ravno na vprašanje ali pa ne razumem odgovora... oziroma ne vidim odgovora med vrsticami... Hvala za pomoč.

Link na odgovor Dursa:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_ ... _razmerja/

novica
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1121
Pridružen: 04 Jan 2013, 10:11

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a novica » 15 Dec 2013, 21:27

Morda ni primerno, da se mešam, ampak ker je govora o povračilih stroškov zaposlenemu po mojem nikakor sem ne spada:
20.1.2014 – knjižen račun za letalsko karto – 50 EUR.
20.2.2014 – račun za letalsko karto plačan naposredno agenciji. lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a slovan » 16 Dec 2013, 08:01

Znotraj te povezave, je tudi "poglavje" Dodatni podatki o izplačanih dohodkih, kjer najdete odgovore na vaša vprašanja (naj si dovolim del copy odgovorov):

[b]Dodatni podatki o izplačanih dohodkih:[/b]3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)?
Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade.

4. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene vpisujejo tudi akontacije stroškov službenih poti, ki jih delavec prejme pred pričetkom službene poti?
Da, v polje B06 se vpisujejo tudi akontacije za povračila stroškov službene poti. Ko je službena pot opravljena, se poroča o razliki med akontacijo in dejanskimi povračili.

8. Ali se v polju B05 Povračila stroškov do uredbe vlade – prevoz poroča le o povračilih stroškov za prevoz na delo in o kilometrini, ali tudi o cestninah, vinjetah in morebitnih drugih povrnjenih stroških?
V polje B04 se vpisujejo povračila stroškov prevoza na delo in z dela, izplačana do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (kot je primeroma cestnina za prevoz na delo in z dela), se vpisujejo v polje A052. Povračila stroškov prevoza, ki jih ima delavec na službeni poti, se vpisujejo v polje B06 (stroški službene poti).

9. Kaj se vpisuje v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti? Ali se poroča o povračilih le, če se delavcu izplačajo (povrnejo) ali tudi, če zanje (zlasti prenočišče pa tudi prehrano) plača delodajalec (oziroma če račune plačajo s poslovno kartico).
V polje B06 se vpiše vsako izplačilo povračil stroškov službene poti (dokumentirano s potnim nalogom), ki ga delodajalec izplača skladno z določili 4., 5. in 6. člena Uredbe o davčni obravnavi povračili stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vpisujejo se tudi vsa povračila stroškov službene poti, ki jih delodajalec izplača neposredno izvajalcu storitve ali pa jih delavec plača s poslovno kartico.


Ker pravilnik določa poročanje o izplačanih povračilih stroškov (ne obračunanih potnih stroških), bi poročala za vse primere, ko so le-ti izplačani, ne glede na to ali so izplačani neposredno delavcu ali pa so v povezavi z njim (oziroma za njega) izplačani hotelu, agenciji itd. Tudi vračilo preveč izplačane akontacije bi poročala v obdobju dejanskega vračila (do trenutka vračila izkazujete terjatev do delavca).

Ta vaš nakazan primer je tipičen primer kako je lahko zakonodaja neživljenjska. Za eno samo službeno pot bi po tej logiki lahko poročali kar v treh različnih mesečnih obdobjih. In kaj če ima podjetje 100 takih delavcev (karikirano)? Verjamem, da je v časih zelo razvite tehnologije, tudi to mogoče optimalno rešiti. Jaz bi brez slabe vesti vse skupaj poročala v mesecu, ko je službeno potovanje zaključeno (vključno z zmanjšanjem stroškov za vračilo, saj znesek vračila ne predstavlja več akontacijo za službeno pot, temveč terjatev do delavca za vračilo denarja): to pa je mesec april. Tudi na ta način, bo davčni organ zbral vse podatke, ki se nanašajo na določeno davčno leto.

lp

vodar
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 139
Pridružen: 20 Feb 2004, 11:00

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a vodar » 16 Dec 2013, 13:06

To velja samo za zaposlene, ki jim potne stroške izplačuje delodajalec, ali tudi za samostojne podjetnike, ki si obračunavajo potne stroške? Najbrž ne, pa vseeno, bolje večkrat vprašati...

vodar
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 139
Pridružen: 20 Feb 2004, 11:00

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a vodar » 16 Dec 2013, 13:09

Sem prehitro pisala, je že odgovor Slovana v drugi temi;

novica
Nadračunovodja
Nadračunovodja
Prispevkov: 1121
Pridružen: 04 Jan 2013, 10:11

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a novica » 16 Dec 2013, 14:27

slovan napisal/-a:Znotraj te povezave, je tudi "poglavje" Dodatni podatki o izplačanih dohodkih, kjer najdete odgovore na vaša vprašanja (naj si dovolim del copy odgovorov):

[b]Dodatni podatki o izplačanih dohodkih:[/b]3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade - stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)?
Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade.
lp


Citirano pojasnilo sem spregledala. Menim pa, da je povsem "mimo" - v nasprotju s samim predpisom:

B06 Povračilo stroškov do uredbe vlade – stroški službene pot

Vpiše se znesek izplačanih povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, prevoz, prenočišče), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Sam izraz povračilo pomeni, da dotičnemu zaposlenemu nastanejo stroški, ki mu jih delodajalec povrne. Če se usede na letalo s karto, ki jo neposredno plača delodajalec, niso zaposlenemu nastali nobeni stroški, zato jih delodajalec tudi ne povrne.

zgoraj omenjeni prevoz po mojem predpisuje evidentiranje kilometrine in drugih stroškov, vezanih na rabo lastnega vozila ali pa stroške , vezane na rabo službenega vozila - ampak oboje samo za stroške, ki jih plača sam (in dobi povrnjene) - ne za tiste, ki jih poravna s službeno kartico, pri katerih seveda ni izplačanih povračil.

No, to je samop moje mnenje, kako bi bilo smiselno glede na poimenovanje samega predpisa in njegove vsebine.
kakšen je pa sploh namen zbiranja teh podatkov, pa verjetno ne ve niti ljubi bog, pa tudi minister ne, ki je to podpisal. lp

jurek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 512
Pridružen: 11 Avg 2005, 08:43

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a jurek » 16 Dec 2013, 15:56

novica napisal/-a:kakšen je pa sploh namen zbiranja teh podatkov, pa verjetno ne ve niti ljubi bog, pa tudi minister ne, ki je to podpisal. lp
Seveda ve. Tako kot so se nepremičnine popisovale samo zaradi evidence nepremičnin.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7904
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a slovan » 18 Dec 2013, 08:53

Pravilnik, 1. člen:
S tem pravilnikom se določa vrsta, oblika in način predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12, 94/12 in 102/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2, ter navodila za izpolnitev in predložitev obračunov davčnih odtegljajev davčnemu organu.«.

Iz samega člena je torej dana možnost, da se "zbirajo" tudi podatki o dohodkih, ki se trenutno sicer ne vštevajo v davčno osnovo in so navedeni v 44. členu Zdoh:
44. člen
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo)
(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne vštevajo:
1. obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delodajalec;
……
3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, ter nadomestilo za ločeno
življenje do višine, ki jo določi vlada;
4. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem, kot so:
a) dnevnica,
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene namene (kilometrina),c) povračilo stroškov za prenočišče,
pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Povračilo stroškov po tej točki se lahko določi
ločeno ali v skupnih zneskih;
……

Iz samega člena je razvidno, da je pojem prevoza širši: vsak prevoz, ki je potreben, da se službeno potovanje opravi.
Tudi pojem povračila stroškov je potrebno gledati širše: vsi stroški, ne glede na to ali jih plača neposredno sam zaposlen ali podjetje, so povezani s službenim potovanjem konkretne osebe. In kako bi vi obravnavali letalsko karto, ki jo kupi in plača zaposlen in mu nato stroške povrnete? Se strinjam, da bo dela več kot pa bo končni učinek za ne vem katere namene.

lp

yanna1
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 84
Pridružen: 14 Jun 2005, 09:30

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a yanna1 » 02 Jan 2014, 12:54

Namen je najbrž kar jasen oz.nameni. Npr. preprečitev mahinacij s potnimi nalogi (tako kot je praksa sedaj, ko se pišejo konec leta za nazaj, odvisno koliko stroškov se rabi) je najbrž osnovni namen, olajšano delo inšpektorjem - ko pride točno že ve, katerega delavca bo preveril, sploh, če bodo občutna odstopanja (v začetku leta malo ali nič, konec leta pa bo kar naprej na službeni poti), preden pa sploh pride si pa že lahko pripravi določene podatke kot npr. poročilo banke dotične osebe o dvigih na bankomatu ali gibanja te osebe od mobilnega operaterja (če se eno ali drugo ne ujema z podatki na potnem nalogu si itak mrzel) in najverjetneje tudi kot ocena, kaj se jim še splača obdavčiti (sorazmerno z "dobičkom" države in tveganjem za vsesplošni štrajk).

Tole se sedaj trenutno spomnim, verjetno je pa še kakšna agenda odzadaj.

Hja, vse kar lahko rečem je, hvalabogu, da več ne delam tam, kjer sem prej, ko je folk na večno nekje na službeni poti (100 zaposlenih). :roll:

zajec
Nov član
Nov član
Prispevkov: 28
Pridružen: 07 Dec 2011, 09:41

Re: Poročanje o potnih stroških na REK s 1.1.14

Odgovor Napisal/-a zajec » 03 Jan 2014, 12:49

To poročanje je potrebno za IZPLAČILA od 1.1.2014 naprej?
Torej že pri decemberski plači, ki je izplačana januarja?

Sem začetnica na tem področju. Bi mi nekdo lahko razložil kdaj in kako se piše potne naloge?
Torej, ko gre delavec na službeno pot, naredi potni nalog npr. 30 km. Naredi se obračun potnega naloga: 30 km * 0,37 €/km = 11,1 eur. Zraven pa moram kot dokazilo priložiti npr. račune, ki dokazujejp da je bil na tej poti (npr. za gorivo,...) Ali se na potnem nalogui 0obračunajo dejanski stroški - npr. račun za gorivo?
A se na potnem nalogu obračunajo tudi npr. stroške reprezentance (delavec je plačal kosilo poslovnem partnerjem), stroške cestnine (vinjeta)?
Če je šel delavec s službenim avtom se ne piše nič potnih nalogov?

Pri plači vsak mesec izplačujemo tudi materialne stroške, npr. vračilo za založene gotovinske račune (ki jih knjižimo v stroške). Tega kot razvidim ne poročamo na Rek-ih.

Odgovori