Plačilo katerih prispevkov


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
apel
Nov član
Nov član
Prispevkov: 25
Pridružen: 28 Mar 2017, 15:29

Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a apel » 19 Jun 2017, 14:07

Ena ista oseba je lastnik in direktor v dveh firmah. V eni firmi opravlja posle iz dejavnosti firme, je zavarovan za polni delovni čas in plačuje prispevke, v drugi firmi pa občasno opravlja storitve iz dejavnosti firme ( gostinstvo : izdaja računov, občasna strežba hrane in pijače) in NE prejema nobene nagrade ali izplčaila. S drugo firmo bi moral skleniti poslovodno pogodbo in plačati ustrezne prispevke. Katere prispevke je treba plačati v tem primeru ( glede na to da si ne izpalčuje nič ) in kateri REK bi morali oddati? Hvala.

rahela
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 139
Pridružen: 27 Apr 2017, 18:15

Re: Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a rahela » 19 Jun 2017, 18:22

Po poslovodni pogodbi sme samo voditi drugo firmo in ne sme opravljati del (prispevkov pa ne plača nobenih, ker je zavarovan na prvi).

apel
Nov član
Nov član
Prispevkov: 25
Pridružen: 28 Mar 2017, 15:29

Re: Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a apel » 20 Jun 2017, 00:09

Hvala rahela, zakaj " ne sme opravljati del" ; v poslovodni pogodbi je navedeno, da poleg poslov vodenja družbe, lahko občasno opravlja storitve iz dejavnosti družbe. Za te občasne storitve kot lastnik in direktor si ne izplačuje nič. Na ZZZS so svetovali prijava M12, razlog 05, podlaga 50. Kaj se tiče REK obrazca pa prosim še kakšno mnenje.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a slovan » 20 Jun 2017, 07:58

Predhodnica vam je pravilno odgovorila. Po poslovodni pogodbi sme opravljati le naloge poslovodenja. Kaj je poslovodenje pa vam "piše" tudi v ZGD-ju.
Če pogledate predlagane šifre/ razlog za zavarovanje, ki so vam jih predlagali v ZZZS potem vidite, da se prijava v zavarovanje nanaša na opravljanje del na drugi podlagi: to pa je podjemna pogodba, po kateri se opravljajo dela, ki niso poslovodenje. Za podjemno pogodbo pa velja, da dela ki jih opravlja nimajo elementov delovnega razmerja.
Plačilo prispevka se opravi na obrazcu REK-2; višina prispevka 0,53% od """izplačila"":
05-----17/5 čl. ZZVZZ: Osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oz. storitev za plačilo
50 zavarovanje za primer poklicne bolezni in/ali poškodbe pri delu, obrazec M12.

lp

maj60
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Maj 2010, 12:28

Re: Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a maj60 » 20 Jun 2017, 19:03

Tudi meni ni logično, zakaj ne sme opravljati konkretnih del. Namreč v d.o.o.-ju, kjer je lastnik edini družbenik in ni drugih zaposlenih, kdo pa potem lahko opravlja ostala dela (razen vodenja družbe)?? Do leta 2011 to ni bil problem, ker je bila lahko ta ista oseba zavarovana na podlagi 001, potem pa je s 1.1.2012 prišlo do spremembe, ko je bilo potrebno zavarovanje iz 001 spremeniti v 040, 012. Vem, da je sedaj spet možno zavarovati lastnika pod šifro 001, vendar tega nismo storili, saj je poudarek na "možno".

Ali je torej lastnik d.o.o.-ja, ki je hkrati edini družbenik, v prekršku, če opravlja poleg vodenja tudi ostala dela, vezana na dejavnost v podjetju?

Hvala za pojasnilo.
Tile naši zakonodajalci so pa res bolj papeški od papeža...na žalost. :x

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a slovan » 21 Jun 2017, 11:31

Nihče ne govori, da lastnik, ki je hkrati poslovodna oseba te družbe (ampak obvezno zavarovana drugje), ne more opravljati določenih storitev izven pogodbe o poslovodenju. Lahko, vendar se ta dela in dohodek smatrajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja: podjemna pogodba, če je upokojenec je to lahko pogodba o občasnem in začasnem delu itd. Poslovodja vodi posle družbe in zastopa družbo.
Pogodba o poslovodenju oziroma dohodki iz tega razmerja se smatrajo kot dohodki iz zaposlitve in so temu primerno obdavčeni. Če je lastnik hkrati poslovodja in ima pogodbo o zaposlitvi, potem veljajo vse pravice in odgovornosti, ki so dogovorjene v tej pogodbi in so v skladu z ZDR in ga ne bo nihče "kaznoval, če je deklica za vse".

Zakonodaja (nekaj iz zakonodaje):

Zakon o gospodarskih družbah

515. člen
(poslovodja)
Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo.

525. člen
(veljavnost pravnih poslov)
(1) Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko, morajo biti v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik družbe ni potreben.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za pravne posle, sklenjene pri rednem poslovanju.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delniško družbo z enim delničarjem.

Zakon o delovnih razmerjih
73. člen
(pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom)
(1) Če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki, ne glede na drugi odstavek 9. člena tega zakona, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:
– s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
– z delovnim časom,
– z zagotavljanjem odmorov in počitkov,
– s plačilom za delo,
– z disciplinsko odgovornostjo,
– s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.
(2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.
(3) Glede pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodne osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.


lp

rahela
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 139
Pridružen: 27 Apr 2017, 18:15

Re: Plačilo katerih prispevkov

Odgovor Napisal/-a rahela » 22 Jun 2017, 15:44

Torej je praktična rešitev, da se kot direktor zaposli po 001 na vsaki od obeh svojih firm za 4 ure in bo lahko na obeh " deklica za vse".

Odgovori