Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Aleksa2020
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 12 Apr 2020, 20:50

Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a Aleksa2020 » 17 Apr 2020, 09:47

Pozdravljeni,

berem revijo IKS (brezplačna izdaja glede koronavirusa) in piše, da se oproščeni prispevki in dohodnina od kriznega dodatka štejejo in knjižijo kot PRIHODKI.

Ker tega nisem zasledila drugje (niti na strani FURS-a oz. v njihovih primerih REK obrazcev za ukrepe), bi lepo prosila za kakšno mnenje glede tega, da moramo upoštevati te zneske prispevkov in dohodnine kot prihodke podjetja.

(enako naj bi veljalo tudi za oprostitve PIZ prispevkov - štejejo se kot prihodki !!!!! )

Domnevam, da v obračunu davka od dobička za 2020 ne bo kakšne posebne oprostitve oz. olajšave za te prispevke in krizni dodatek?

Gospa Slovan, mogoče veste vi več o tem?

Vnaprej hvala!
________________________________

Aevo rarissima nostro simplicitas.
________________________________

adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1922
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Re: Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a adut » 17 Apr 2020, 10:43

Meni je logično - na eni strani so stroški (del plače), na drugi strani pa prihodki in rezultat je 0.

Aleksa2020
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 12 Apr 2020, 20:50

Re: Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a Aleksa2020 » 17 Apr 2020, 10:53

..

Torej se izredni dodatek v resnici NE tretira kot druga izplačila po šifri 1190? .... (čeprav je štet pod to šifro)

Recimo: odpravnina (oproščena do določenega zneska) se knjži 473/255

.. in je res pri kriznem dodatku potrebno obračunati tudi prispevke in dohodnino?


Samo razmišljam ...
________________________________

Aevo rarissima nostro simplicitas.
________________________________

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a slovan » 17 Apr 2020, 16:38

Krizni dodatek: od njega se ne plača prispevkov in dohodnine
33. člen: (2) Delodajalci iz prejšnjega odstavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Kar pa se tiče oproščenih prispevkov (iz katere koli osnove) pa so praviloma prihodek podjetja.

lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a slovan » 17 Apr 2020, 18:32

Malo več:

Krizni dodatek: od njega se ne plača prispevkov in dohodnine VRSTA DOHODKA 1190: Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo
33. člen: (2) Delodajalci iz prejšnjega odstavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Kar pa se tiče vštevanja v prihodke pa je tako:
VRSTA DOHODKA 1004
a) vsi prispevki, ki so obračunani in se ne plačajo se vštevajo med prihodke. Pri obračunu plače so vsi prispevki (ne dohodnina, ker ta se plača) izkazani kot obračunani in ne plačani v primeru nadomestila plače čakanje na delo
b) v davčni bilanci ne boste ničesar izvzeli, ker bodo na eni strani stroški prispevkov in na drugi strani prihodek iz naslova oproščenih prispevkov = davčno nevtralno
c) neto nadomestilo + dohodnino boste izplačali delavcem in hkrati ga boste dobili vrnjeno s strani Zavoda za zaposlovanje. Če boste ta del evidentirali v poslovnih knjigah kot strošek plač, bo vrnjen znesek predstavljal prihodek. Kolikor pa boste že takoj vzpostavili terjatev do Zavoda (podobno kot refundacije), pa bo njihovo vračilo pač zmanjšalo to terjatev. V obeh primerih ni vpliva na davčno bilanco

VRSTA DOHODKA 1002
a) pri obračunu plače delavcev, ki delajo so obračunani in neplačani prispevki za PIZ; ostali se obračunajo in plačajo. Znesek prispevka PIZ predstavlja prihodek
b) v davčni bilanci ne boste ničesar izvzeli, ker imate prispevek med stroški (kot sestavni del plače) = davčno nevtralno

DRŽAVNA pomoč v obliki oproščenih prispevkov, ki predstavlja prihodek podjetja (ali zasebnika s.p.) se pa ne upošteva kot prihodek pri ugotavljanju kriterija za morebitno vračilo pri primerjavi prihodkov 2020/2019.

lp

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a vesnak » 18 Apr 2020, 11:58

Oproščeni prispevki PIZ se pri davčnih obračunih po normiranih odhodkih vpišejo pod 2.6 (sp)

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Krizni dodatek - so prispevki in dohodnina res prihodki?

Odgovor Napisal/-a slovan » 18 Apr 2020, 16:48

Na žalost ne. Pojasnilo o oziroma stališče FURS-a je, da so vključeni "stroški" prispevkov v tistih 80% odhodkov (ker so pač normirani odhodki vsi odhodki, tudi prispevki), zato se prihodki ne izvzemajo. Stališče DURS-a iz leta 2014 je bilo tako, da so normiranci prispevke izločili iz prihodkov v tej zaporedni številki. Zakon o dohodnini v 29. členu govori, da se dohodnine ne plačuje od oproščenih prispevkov, ki jih plačuje RS. Pri tistih, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih odhodkov/prihodkov je to razvidno iz njihovega izkaza poslovnega izida: na eni strani stroški prispevkov in na drugi strani prihodki iz naslova oproščenih prispevkov. Davčna osnova iz tega naslova je 0. Tisti del, ki se nanaša na temeljni dohodek, pa je po trenutni zakonodaji še vedno vključen v prihodke in tako povečuje davčno osnovo (čeravno je dan predlog, ki govori o tem, da naj bi bil TD oproščen plačila vseh davkov in prispevkov). Počakajmo: "KO KRANJCEM VREMENA BODO SE ZJASNILA" (pomeni: do predloga novega zakona v pisni obliki za javnost).

Tukaj je pojasnilo FURS-a:
40a. Kako se davčno obravnavajo prispevki samozaposlenih oseb, ki so oproščeni plačila po 38. členom ZIUZEOP?
V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov, ki se po 38. členu ZIUZEOP pri samozaposlenih osebah oprostijo plačila. Za zavezance, ki si zavarovani kot samozaposlene osebe, se oprostitev realizira preko določitve davčne osnove, ki je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med dejanskimi prihodki in dejanskimi ali normiranimi odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Upoštevaje veljavne davčne predpise in s tem računovodske standarde, se pripoznajo prihodki v višini oproščenih prispevkov in odhodki v višini celotnih obračunanih prispevkov, kar v učinku predstavlja realizaciji oprostitve. Enaka pravila za upoštevanje prihodkov veljajo tudi v primeru, ko zavezanci ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Glede odhodkov pa se pri zavezancu, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, šteje, da se je zavezanec odločil za pavšalno določanje oziroma pripoznavanje vseh odhodkov, ne glede na dejansko vrsto in višino obračunanih odhodkov, vključno z obračunanimi prispevki za socialno varnost. V sistemu normiranih odhodkov se torej šteje, da so bili zavezancu pripoznani vsi dejansko obračunani odhodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti, saj zavezanec dejansko obračunanih odhodkov ne izkazuje.

lp

Odgovori