amortizacija osnovnih sredstev

Moderator: Mirko Zbačnik

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 08 Jun 2010, 21:09

Zdravo,

Tekst v SRS 39 mi ni povsem jasen in vas prosi za pomoč.
Moje videnje amortizacije za enostavno knjigovodstvo je takšno:

1.osnovna sredstva z vrednostjo manjšo od 100 eur (Ali je to z DDVjem???)se knižijo pod material v KPO.

2. osnovna sredstva od 100-500 eur so drobni inventar in se pišejo v register osnovnih sredstev
Tu piše, da se lahko dajo pod stroške takoj ali postopoma v roku enega leta - kam se ti stroški knižijo?
Ali je mogoče tudi tu vse obravnavati in knjižiti v KPO kot materijal in ne-kjižiti vregister osnovnih sredstev?

3. osnovna sredstva z vrednostjo nad 500 eur se enakomerno amortizirajo v za to določenem obdobju.
Kje se ti stroški kjnižijo?

Bi bil zelo hvaležen za kak komentar ali pojasnilo.

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11659
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 08 Jun 2010, 22:45

1.osnovna sredstva z vrednostjo manjšo od 100 eur (Ali je to z DDVjem???)se knižijo pod material v KPO.

Ne vem, če imate ravno SRS 39 (SRS 2006). Namreč govorja je o vrednosti do 500 €, seveda brez DDV če ste zavezanec za DDV, če niste zavezanec za DDV z DDV.

2. osnovna sredstva od 100-500 eur so drobni inventar in se pišejo v register osnovnih sredstev

Obstajata dva načina razumevanja oziroma načina razvrščanja tovrstnih sredstev. Odločitev je odvisna tudi od vrednsoti ostalih OS in kaj vam pomeni vrednsot 500 €.

1.) OS v vrednsoti do 500 smatrate kot drobni inventar, ki ga vodite kot material, in ga odpisujete lahko takoj, oziroma postopoma v roku enega leta. V gem primeru teh sredstev ne obravnavate kot OS, pač pa kot material oziroma drobni inventar.

2.) Obravnavate ga kot drobni inventar v okviru osnovnih sredstev. Amortizirate ga kot vsa ostala OS in imate možnost, da ga le v davčni bilanci takoj upoštevate kot strošek v celoti.

3. osnovna sredstva z vrednostjo nad 500 eur se enakomerno amortizirajo v za to določenem obdobju.
Kje se ti stroški kjnižijo?


Amortizacija dejansko pomeni postopoma prenašanje nabavne vrednsti OS na poslovne učinke - amortizacija je strošek OS. To ni strošek v letu, ko ga nabavimo, pač ga razdelimo na daljše obdobje v dobi uporabnosti. Amortiziranje ni nujno da je enakomerno časovno, lahko je padajoče, naraščajoče (katerih pa SRS 2006 ne dopuščajo več). Davčno priznana amortizacija je v obračunanem znesku do davčno priznane stopnje, seveda posamično. Obračunana amortizacija pomeni strošek (odhodekI v obdobju, ko je obračunana.

Kot s.p.-ju vam, predpostavljam, pomeni 500 tudi pomemben znesek. Predlagam, da ga vorite kot DI v okviru OS in po želji takoj davčno odpišete - pri tem morate paziti, da za OS, za katera ste v davčni bilanvi upoštevali 100 %, v davčni bilanvi njihove amortizacije ne upoštevate - za ta znesek zmanjšate davćno osnovo! A ker so to kljub vsemu osnovna sredsta, za katera obračunavate amortizacijo posamično, lahko uoštevate za nekatera tudi olajšavo za ivvestiranje v opremo! :spomezik:
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 08 Jun 2010, 23:01

Hvala za odgovor.

Če prav razumem, lahko OS do 500 EUR knjižim neposredno pod material, ne da bi ga vodil v evidenci DI ali OS.
V tem primeru strošek tudi vpišem v DDV-O, ki ga moram oddajat.

Lahko pa ga knjižim med DI s takojšnjim odpisom vrednosti. Tega ne pišem v DDV-O, ampak znesek pišem v poslovni izzid ob koncu leta. Kje se v tem primeru upošteva plačan DDV?

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11659
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 08 Jun 2010, 23:12

Obravnava DDV je neodvisna. V kolkor ste DDV zavezanec in je poraba za poslovne namene, si ga pač odbijate. V kolikor si DDV-ja ne smete odbijati (če ste na primer nezavezanec za DDV), je tudi DDV vsebovan v nabavni vrednosti ali materiala, drobnega inventarja in tudi osnovnega sredstva.

Odločtev, ali je neka "stvar" OS ali material ni le na osnovi vredsnoti, pač pa tudi dobi uporabnosti. Vašo odločitev o načinu obravnave vpišete v knjigo sklepov. Meni osebno se zdi malce "čudno", da bi računalnik vodil kot material. Včasih pride do problema obravnave mobitelov. Ti so lahko raličnih vrednsoti. V kolikor imate nek mobi v vrednsoti reciva 600 € že v evidenci OS, morate tako obravnavati tudi tistega, ki ga kupite za 1 €. Premislite logično, kaj bi lahko bil strošek materiala, kaj bil lahko "klasični" drobni inventar in ali bi neka sredstva, ki imajo daljšo vredsnot vodili kot DI v okviru OS.

Če ste zavezanec za DDV, le-ta za vas ne predstavlja odhodka in ne prihodka (zaračunani), pač pa le obveznost oziroma terjatev, razen za DDV, katerega si ne smete odbiti. Tako je v strošku reprezentance vsebovan tudi DDV.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 08 Jun 2010, 23:28

Hvala za odgovore.

V računovodstvu se še precej lovim. Ob prebiranju zakonov, pa ponavadi dobim več novih vprašanj kot odgovorov.

lp

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11659
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 08 Jun 2010, 23:36

Mislim, da niste edini :spomezik: .
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 09 Jun 2010, 14:45

Rad bi težil k enostavnosti.

Sem popoldanec in zavezanec za DDV.

Ali bi tako prav:

S sklepom določim, da se OS do 500 eur obravnavajo kot drobni inventar, ki se odpiše 100% takoj.

Ali knjižim kot:
1. DI pišem v posebno preglednico kot OS in v KPO pod amortizacijo, kjer takoj vpišem celotni znesek.

2. DI pišem v posebno preglednico kot OS in v KPO pod prejete račune.

Ne razumam natančno, kako naj strošek upoštevam le v bilanci.

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 09 Jun 2010, 15:24

Mislim, da sem nekaj izvohal...

Knjiži se pod (20,21,22) znesek računa z in brez ddv, ddv ter v rubriko odpis sredstev pod "Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih"

Tako mislim, da je jasna davčna bilanca (plačan ddv) in odpisana vrednost.

Ali sem streljal mimo?

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 09 Jun 2010, 15:59

Je pa verjetno še ena bolj enostavna možnost.

S sklepom določim vse pod 500 eur, da se obravnava kot material in enostavno poknjižim takoj pod material.

To bi mi, če je pravilno, še najbolj odgovarjalo, saj material nad to vrednostjo verjetno sploh ne bom imel.

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11659
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 09 Jun 2010, 16:10

Govora je le za vrednost osnovnih sredstev, v vrednsoti do 500 €, ne o materialu. Material je strošek v obdobju, ko je dejansko porabljen. Osnovna sredstva so sredstva in lasti ali v finančnem najemu, uporabljajo se pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in imajo dobo uporabnosti daljšo od enega leta.

V vrednosti do 500 € so mnogi strojčki, aparati, računalniki, računalniški programi, za katere lahko uveljavljate tudi davčno olajšava za investiranje v opremo. Če to smatrate kot material, te možnosti ni.

Že kompliciram. :smodrica:
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

zmajer
Nov član
Nov član
Prispevkov: 16
Pridružen: 25 Feb 2010, 17:00

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a zmajer » 10 Jun 2010, 08:23

Bi lahko prosim tole podrobneje razložili. Predvsem kako naj to izpeljem pri knjiženju - pod katere postavke v enostavnem knjigovodstvu.

Predlagam, da ga vorite kot DI v okviru OS in po želji takoj davčno odpišete - pri tem morate paziti, da za OS, za katera ste v davčni bilanvi upoštevali 100 %, v davčni bilanvi njihove amortizacije ne upoštevate - za ta znesek zmanjšate davćno osnovo! A ker so to kljub vsemu osnovna sredsta, za katera obračunavate amortizacijo posamično

Najlepša hvala

Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11659
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke
Kontakt:

Re: amortizacija osnovnih sredstev

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik » 10 Jun 2010, 08:41

Navajam primer:

Nabava DI v tekočem letu: 1.000 (v vrednosti posameznih sredstev do 500 €)

Ker jih vodite kot DI v okviru OS (v dvostavnem knjigovoodstvu je za to poseben konto), jih normalno amortizirate. Letna amortizacija je 250 €. Za poslovne namene DI normalno amortizirate. V izikazu uspeha upoštevate 250 € stroška amortizacije.

Davčno ste upoštevali 100 % odpis, se pravi 1.000 €. Torej je nastala razlika med poslovno in davčno bilanco

V davčni bilanci najprej zajamete vse stroške, ugotovljene po SRS (vse poslovne stroške, ugotovljene v izkazu uspeha) tudi obrčunano amortizacijo DI 250 €, zto morate za ta znesek v davčnem obračunu povečati davčno osnovo. V davčnem obračunu ste namreč upoštevali 1.000 €.

Od DI, za katerega upoštevate 100 % odpis v davčni bilanci (katerega vodite kot OS), za poslovne namene normalno obračunavate amortizacijo, zato morate ta strošek, ki je zajet v skupnem znesku odhodkov v davčni bilanci, ugotovljenih skladno s SRS, te stroške izvzeti iz obračuna, da ne bodo upoštevani dvakrat.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika

Odgovori