BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
margi
Nov član
Nov član
Prispevkov: 29
Pridružen: 24 Feb 2008, 17:42

BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a margi » 09 Feb 2017, 17:48

SP že 20 let vodi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, vodim tudi evidenco knjig. prenosov me gospodinjstvom in sp.
Kaj se upošteva kot začetni podjetnikov kapital? Prej se je podj. kapital računal kot razlika med aktivo in pasivo.
In kaj se šteje kot pritok in odtok denarnih sredstev? Imam znesek iz evidence, vendar v evidenco ne vpisujem stroškov prehrane in prevoza, ki jih sp sicer obračuna, vendar si jih ne izplača. Bi morala v evidenco vpisovati tudi te stroške?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a slovan » 10 Feb 2017, 09:08

mmmmmmmm
Daljšega teksta mi ne "vzame", opozorilo da je premalo znakov!!! Nina help!

lp

Nina
Administratorka
Administratorka
Prispevkov: 2092
Pridružen: 27 Nov 2002, 19:16
Kraj: Kranj
Kontakt:

Re: BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a Nina » 10 Feb 2017, 13:19

Zadnje čase nam forum nekaj nagaja občasno :(
slovan, pošljite mi besedilo na mail, bom poskusila jaz objaviti.

Nina
Administratorka
Administratorka
Prispevkov: 2092
Pridružen: 27 Nov 2002, 19:16
Kraj: Kranj
Kontakt:

Re: BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a Nina » 10 Feb 2017, 16:02

[quote=slovan]Kako je razdeljen podjetnikov kapital (glej SRS 30):

A. Podjetnikov kapital

I. Začetni podjetnikov kapital

II. Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti

III. Pritoki in odtoki denarnih sredstev

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izidZačetni podjetnikov kapital predstavlja prenos stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje ob pričetku opravljanja dejavnosti (do dneva priglasitve opravljanja dejavnosti). S tem podatkom praviloma morate razpolagati, saj je stvarno premoženje "vpisano" tudi v evidenco osnovnih sredstev.

Ker pa fizična oseba lahko prenaša stvarno premoženje v s.p. tudi po vpisu v poslovni register, tega prikazuje kot "prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti" Tudi s tem podatkom mora razpolagati, saj ima prenos in nadaljnji obračun amortizacije vpliv na davek iz dejavnosti.

Podjetnik, ki vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva še vedno izračunava podjetnikov kapital na način kot ga je izračunaval do SRS 2016, saj to izhaja tudi iz novega standarda: SRS 30/priloga za enostavno knjigovodstvo:

1.4. Podjetnikov kapital se ugotovi le računsko kot razlika med stanjem popisanih sredstev in obveznosti. Vendar je to le celotni kapital, ki pa ga je potrebno nato razdeliti na njegove sestavine: kaj je začetni kapital je povedano zgoraj, prav tako tudi kaj so prenosi premoženja med opravljanjem dejavnosti....... Podatek o pretokih in odtokih denarnih sredstev povzamete iz predpisane evidence, ki jo morate voditi.SRS 30.13. Podjetnik lahko prosto razpolaga z denarnimi sredstvi. Podatke o pretokih med svojim podjetjem in gospodinjstvom razkriva v okviru predpisane skupine podjetnikovega kapitala. Če za knjiženje pretokov v gospodinjstvo in iz njega ni ustreznih knjigovodskih listin, jih mora sestaviti sam.

Evidenca mora zajemati vse pretoke in odtoke: vanjo morate vpisati tudi "obveznost do podjetnika" iz naslova obračunanih povračil stroškov (na eni strani imate stroške, na drugi strani pa, ker jih podjetnik ni nakazal na svoj osebni račun oziroma jih ni dvignil iz poslovnega računa, imate obveznost do njega = kar pomeni pretok iz gospodinjstva v podjetje). Prosto razpolaganje z denarnimi sredstvi pomeni, da lahko dvigne iz TRR-ja vsa denarna sredstva. Tudi to je pretok iz podjetja v gospodinjstvo in tudi to vpišete v evidenco. Plačilo prispevkov za socialno varnost npr. iz osebnega računa ali z gotovino na pošti, predstavlja pretok iz gospodinjstva v podjetje in ga vpišete v evidenco.

To je le nekaj misli v povezavi z vašimi dilemami.

Pa še nekaj: V Uvodu k SRS 2016 je določilo kako prikazati terjatev do podjetnika v bilanci stanja kot začetno stanje (tudi 31.12.2015/preteklo leto). Podatek se vključi v zap. II: pretoki in odtoki denarnih sredstev. Zelo enostavno ne glede na to, kakšna je dejanska struktura podjetnikovega kapitala. In zakaj v tekočem letu od njega zahteva več kot je celo predpisano v samem standardu in le-ta velja za tiste, ki vodijo knjige po enostavnem knjigovodstvu. Pa poenostavite tudi vi: podatek o podjetnikovem rezultatu je znan, le-tega vpišete v ustrezno zaporedno številko; razliko do podjetnikovega kapitala kot razliko med aktivo in pasivo pa vpišite v pretoke (zap. II).[/quote]

margi
Nov član
Nov član
Prispevkov: 29
Pridružen: 24 Feb 2008, 17:42

Re: BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a margi » 12 Feb 2017, 11:57

Hvala Slovan. Muči me naslednje

Glede na to, da smo na začetku nakazali sredstva na račun zasebnika in potem kupovali opremo, bi rekla, da je začetni kapital 0, to so bili že prenosi v denarni obliki.
Prenosov v stvarni obliki ni bilo, prenose v denarni za lansko leto lahko izračunam, tudi rezultat je znan.
Ampak tu je problem, zadeva se ne sešteje v kapital, ki bi izravnal bilanco. Potrebovala bi še nekaj takega kot so prenosi iz preteklih let.
Če pa poenostavim in v prenose v den. obliki vpišem številko, ki jo potrebujem, se ta ne bo ujemala z evidenco.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a slovan » 12 Feb 2017, 21:14

Nakazila denarja na začetku poslovanja so že predstavljala pretoke med podjetjem in gospodinjstvom, po pričetku pa tudi vsi dogodki, ki ste jih vpisovali v evidenco (če ste to počeli pravilno). Tako bi stanje v evidenci predstavljalo vse pretoke zadnjih 20 let. Na drugi strani pa tudi stanje podjetnikovega dohodka ali negativnega poslovnega izida izvira iz vseh let delovanja. Pomeni, da je vaš podjetnikov kapital sestavljen samo iz teh dveh postavk: podjetnikovega dohodka in/ali podjetnikovega negativnega poslovnega izida IN pretokov med podjetjem in gospodinjstvom.
Že sami ugotavljate, da potrebujete prenose iz preteklih let. To je jasno, saj je stanje na dan 31.12.2016 v evidenci sestavljeno: iz začetnega stanja (stanje, ki izvira iz preteklih let) in sprememb v letu 2016. In enako je tudi pri rezultatu: tekoči rezultat in rezultati +/- iz preteklih let.
lp

Bigbang
Novinec
Novinec
Prispevkov: 1
Pridružen: 25 Mar 2017, 18:46

Re: BS 2016 - začetni podjetnikov kapital

Odgovor Napisal/-a Bigbang » 25 Mar 2017, 18:53

Za enostavno knjigovodstvo je praktično torej ostalo vse po starem?

https://www.racunovodja.com/clanki.asp? ... igovodstvo

Odgovori