izvzem prihodkov državne pomoči -NORMIRANEC

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
vmartina
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 42
Pridružen: 09 Jun 2008, 10:38

izvzem prihodkov državne pomoči -NORMIRANEC

Odgovor Napisal/-a vmartina » 04 Dec 2020, 12:31

Spoštovani,

Normiranec je obdavčen na osnovi prejetih prihodkov, torej tudi državnih pomoči na osnovi COVID-19.

Prejel je : temeljni mesečni dohodek,
plačilo prispevkov države za čas 13.3.-31.5.2020 Kako jih upoštevati na 1.strani davčnega obračuna?
maske od OZS - 26€

Katere prihodke lahko v davčnem obračunu izvzame pod 2.8.?

Sicer je prejel tudi nagrado za preseganje kvote invalidov in je oproščen prispevkov za PIZ.

Ali je že kaj znanega?

Prosim za pomoč
lep pozdrav

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7941
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: izvzem prihodkov državne pomoči -NORMIRANEC

Odgovor Napisal/-a slovan » 05 Dec 2020, 09:03

V davčnem obračunu se pod zap. 2.8 izvzame le temeljni dohodek, medtem ko ostale vrste državne pomoči ne. Oproščeni prispevki se ne izvzemajo iz davčne osnove, saj so "stroški" vključeni v 80% priznanih odhodkov in skupaj s prihodki(oproščeni prispevki; prispevki PIZ) nimajo vpliva na davčno osnovo.
Kar pa se tiče nagrade za preseganje kvote invalidov pa so ti namenjeni za kritje točno določenih stroškov in jih prenesete v prihodke, ko omenjene stroške "pokrivate"..61. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji..... In kot boste razbrali iz člena zakona, se tudi ta del prihodkov ne izvzema iz davčne osnove, saj imate stroške (zopet v tistih 80%) in prihodke, rezultat vpliva na davčno osnovo je 0.

61. člen
(način porabe sredstev iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov)
(1) Delodajalci, ki zaradi zaposlenih invalidov pridobijo sredstva iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov, nagrade za preseganje kvote in subvencioniranje plač invalidom zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, morajo ta sredstva prikazovati na posebnem kontu, način porabe teh sredstev pa urejata 33. in 34. člen Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).

(2) Delodajalci so dolžni ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, mesečno posredovati podatke o pridobljenih in porabljenih sredstvih iz prejšnjega odstavka, preko sistema elektronskega poslovanja Sklada.

(3) Delodajalci neporabljena javna sredstva, ki jih pridobijo zaradi zaposlenih invalidov, obrestujejo najmanj po referenčni obrestni meri, določeni skladno z 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 140 z dne 30. 4. 2004, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 271/2008 z dne 30. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L št. 82 z dne 25. 3. 2008, str. 1), ki je objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za finance.

(4) Če delodajalci prejetih sredstev iz prvega odstavka tega člena ne porabijo v treh letih od prejema ali jih ne porabijo skladno s prvim odstavkom tega člena, jih obrestovana na način iz prejšnjega odstavka, nakažejo Republiki Sloveniji oziroma Skladu.

lp

vmartina
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 42
Pridružen: 09 Jun 2008, 10:38

Re: izvzem prihodkov državne pomoči -NORMIRANEC

Odgovor Napisal/-a vmartina » 08 Dec 2020, 15:31

najlepša hvala

lp

nimfa
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 181
Pridružen: 26 Okt 2006, 17:49

Re: izvzem prihodkov državne pomoči -NORMIRANEC

Odgovor Napisal/-a nimfa » 31 Mar 2023, 09:43

Prejem povračila za maske se tudi ne izvzame? Ali se mora všteti pod prihodke?

Odgovori