ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Moderator: Mirko Zbačnik

ana179
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 282
Pridružen: 21 Okt 2008, 14:13
Kontakt:

ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ana179 » 18 Maj 2010, 08:14

Pozdravljeni!

podjetje A bo dalo v najem podjetju B poslovne prostore. Oba sta davčna zavezanca za DDV v Slo.
Po 44. členu ZDDV-1 je najem nepremičnin oproščen plačila DDV. Po 45.členu pa se lahko zavezanca med seboj dogovorita, da A vseeno obračunava DDV.

Zanima me naslednje:
Če podjetje A pri obračunu najemnine ne zaračuna DDV, ali takrat ni potrebno ničesar oddat na DURS?

Če pa se zavezanca odločita, da se obračunava DDV, potem pa morata oddati na DURS skupno izjavo.

Zakaj bi pa nekdo želel obračunati DDV, če to ni potrebno? :roll:
Kakšna je klavzula za DDV v obeh primerih?

hvala za odgovore in LP!

KAMILICA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 26 Avg 2009, 10:01

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a KAMILICA » 18 Maj 2010, 09:42

Najemnine so oproščene plačila ddv. V primeru, da imata obe stranki pravico do odbitka ddv, se ddv lahko zaračunava. Če je oproščeno ddv-ja, na durs ne pošiljate nič-oproščeno 2.točka 44 čl. ZDDV-1. Če zaračunavate ddv, pošljeta obe stranki na svoj davčni urad izjavo in je ddv obračunan skladno s 45. čl. ZDDV-1. V primeru, da od najemnin obračunavate ddv vam ni potrebno izračunavati odbitnega deleža, v nasprotnem primeru pa( če prihodki od najemnin dosežejo določen % vseh prihodkov).

lp

ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ultrafin » 18 Maj 2010, 10:34

Zakaj bi pa nekdo želel obračunati DDV, če to ni potrebno?
Zato, ker je pri nakupu, adaptaciji ali vzdrževanju odbijal vstopni ddv in ga mora zaradi prehoda na neobdavčeno dejavnost poračunati. Poleg tega mora v bodoče ali obračunavati odbitni delež ali pa za poslovne dogodke, ki se nanašajo na to nepremičnino voditi ločeno knjigovodstvo in ne upoštevati vhodnega ddv-ja v zvezi z njo.
Iz istega razloga mi oddajamo izključno zavezancem, ki imajo pravico do 100% odbitka ddv in z njimi lahko podamo skupno izjavo iz 45.čl. Zddv.
lp

ana179
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 282
Pridružen: 21 Okt 2008, 14:13
Kontakt:

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ana179 » 18 Maj 2010, 10:40

Kamilica hvala za odgovor, sedaj pa me zanima še naslednje:

kolikšen % vseh prihodkov pa še lahko dosežejo najemnine, da ni potrebno izračunavati odbitnega deleža. In kdo izračuna odbitni delež ali najemodajalec ali najemojemalec ter ali velja potem odbitni delež samo za stroške najemnine ali za vse.

lepo prosim, če me lahko kdo usmeri tudi, kje bi našla še kaj več napisanega o tej temi.. :oops: .

hvala!!

ana179
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 282
Pridružen: 21 Okt 2008, 14:13
Kontakt:

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ana179 » 18 Maj 2010, 10:44

Potem je najbolje podati skupno izjavo na DURS in DDV obračunavati.
Kako pa zgleda taka izjava, ali se lahko napiše kar dopis, oz. obstoja predpisan obrazec.

Hvala!

ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ultrafin » 18 Maj 2010, 11:32

DAVČNA UPRAVA Republike Slovenije in DAVČNA UPRAVA Republike Slovenije
Davčni urad Ljubljana Davčni urad xxxx
Oddelek za DDV Oddelek za DDV
1000 Ljubljana


Družba in družba
XY
ID št.za DDV : SI ID št.za DDV : SI
( v nadaljevanju : najemodajalec ) (v nadaljevanju : najemnik )

dajeta skupno

Izjavo o obračunavanju DDV od najemnine skladno z 45.čl. ZDDV
( Ur.l. RS, št. 117/06 )

1. Najemnik izjavlja, da :
1/ je zavezanec za DDV,
2/ bo najete prostore uporabljal za obdavčeno dejavnost,
3/ ima na dan podpisa te izjave pravico do vsega vstopnega DDV in
4/ dovoli, da mu najemodajalec od najemnine za nepremičnino zaračuna DDV po predpisani stopnji.

2. Najemodajalec in najemnik sta dne 04.junija 2009 podpisala najemno pogodbo, s katero sta se
dogovorila, da najemodajalec dá najemniku z dnem 10.junij 2009 v najem poslovni prostor –
pisarno, ki se nahaja v I.nadstropju poslovne stavbe podjetja XY.

3. Najomodajalec in najemnik se zavezujeta to izjavo poslati vsak svoji pristojni davčni upravi pred pri-
četkom uporabe najete nepremičnine iz 2.tč.te pogodbe.

4. Izjava je sestavljena v 4 izvodih. Davčni urad prejme dva izvoda ( za kupca in prodajalca ), po
enega pa prodajalec in kupec.

Ljubljana, 04.junij 2009

Najemodajalec : Najemnik :

:)
Lahko je nekaj takega.Naša praksa je taka, da za oba zavezanca izjavo mi oddajamo na DURS priporočeno s povratnico s tem, da ena povratnica glasi na drugo stranko in ima tudi ona dokazilo, da je bila izjava res oddana.
Odbitni delež obračunavate vedno ko opravljate obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost. Obračunava je najemodajalec.
lp

lp

VELIKIMEDO
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 35
Pridružen: 29 Sep 2006, 09:03
Kraj: LJUBLJANA

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a VELIKIMEDO » 18 Maj 2010, 11:40

v tem letu računam odbitni delež, zanima me,
ali nekdo mogoče ve,
kako je sedaj z izračunom, oproščenega in obdavčenega prometa.
če imamo izstavljene račune po 76a členu???
kam to sodi v izračunu odbitnega deleža,
ali v obdavčen ali oproščen promet.
vnaprej hvala.

ana179
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 282
Pridružen: 21 Okt 2008, 14:13
Kontakt:

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ana179 » 19 Maj 2010, 11:50

imam še eno vprašanje:

kakšen delež prometa še lahko dosežejo najemnine, da ni potrebnmo obračunavati odbitnega deleža. Nikjer ne najdem tega podatka.

v našem primeru bi verjetno ta odstotek znašal ok. 0,5 %

hvala vsem za odgovore in lp!

KAMILICA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 26 Avg 2009, 10:01

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a KAMILICA » 19 Maj 2010, 13:49

ana 179:
se opravičujem tudi jaz ne najdem nikjer tega podatka, tako sem imela v mislih pa nisem več prepričana.
lp

ultrafin
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 151
Pridružen: 28 Jul 2004, 16:27

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a ultrafin » 20 Maj 2010, 07:44

Čim opravljate obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost je potrebno izračunati odbitni delež, pri tem ni pomembna velikost prihodkov neobdavčljivega dela v celotnih prihodkih.
lp

VELIKIMEDO
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 35
Pridružen: 29 Sep 2006, 09:03
Kraj: LJUBLJANA

Re: ODDAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DDV

Odgovor Napisal/-a VELIKIMEDO » 21 Maj 2010, 10:05

MENI JE TOLE POMAGALO....

65. člen
(odbitni delež)
(1) Za blago in storitve, ki jih davčni zavezanec potrebuje tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije v skladu s 63. členom tega zakona, kot za transakcije, pri katerih DDV ne sme odbiti, se lahko odbije samo tak delež DDV, ki se pripiše prvim transakcijam. Ta delež se določi v skladu s tem členom za vse transakcije, ki jih opravi davčni zavezanec.
(2) Odbitni delež se določi tako, da se navede:
a) v števcu: skupni znesek letnega prometa, brez DDV, ki se nanaša na transakcije, pri katerih je DDV odbiten po 63. členu tega zakona;
b) v imenovalcu: skupni znesek letnega prometa, brez DDV, ki se nanaša na transakcije, vključene v števcu, in na transakcije, pri katerih DDV ni odbiten, vključno s subvencijami, razen tistih, ki so neposredno povezane s ceno blaga ali storitev iz prvega odstavka 36. člena tega zakona.
(3) Pri izračunu odbitnega deleža iz drugega odstavka tega člena se ne upoštevajo naslednji zneski:
a) znesek prometa, ki se nanaša na dobave osnovnih sredstev, ki jih je davčni zavezanec uporabljal za namene svoje dejavnosti;
b) znesek prometa, ki se nanaša na priložnostne transakcije z nepremičninami;
c) znesek prometa, ki se nanaša na priložnostne finančne transakcije.
(4) Odbitni delež se določi na letni podlagi kot odstotek in se zaokroži navzgor na celo število.
(5) Odbitni delež za tekoče leto se začasno določi na podlagi podatkov o transakcijah v preteklem letu. Če v preteklem letu ni bilo takih transakcij ali če so bile transakcije v znesku neznatne, odbitni delež začasno določi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca o predvidenih transakcijah.
(6) Odbitki, opravljeni na podlagi takega začasnega deleža, se morajo popraviti, ko se v naslednjem letu ugotovi oziroma določi končni odbitni delež za preteklo leto.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti in če priglasi izbran način določanja odbitnega deleža davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko začne izračunavati odbitni delež v skladu s tem odstavkom v prvem davčnem obdobju, ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je svojo izbiro priglasil davčnemu organu, če je davčni organ prejel priglasitev vsaj 15 dni pred začetkom novega davčnega obdobja, sicer pa z začetkom naslednjega davčnega obdobja. Davčni zavezanec mora izračunavati odbitni delež v skladu z načinom, ki ga je izbral v skladu s tem odstavkom, najmanj 12 mesecev. Če davčni zavezanec želi ponovno spremeniti izbrani način določanja odbitnega deleža, mora tudi to spremembo priglasiti davčnemu organu.
(8) Davčni organ lahko na podlagi priglasitve iz sedmega odstavka tega člena prepove davčnemu zavezancu uporabo izbranega načina določanja odbitnega deleža, če davčni zavezanec z izbranim načinom ne omogoča izvajanja nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem DDV v skladu z zakonom.


105. člen
(Opravljanje obdavčene in oproščene dejavnosti)
(1) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 65. člena ZDDV-1 lahko uporabi eno od naslednjih možnosti:
– odbija DDV za obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost, za katero ima pravico do odbitka DDV po dejanskih podatkih, če v svojem knjigovodstvu ali zunajknjigovodski evidenci zagotovi podatke o celotnem zaračunanem DDV (na prejetih računih in ob uvozu) in znesku DDV, za katerega se prizna pravica do odbitka;
– določi znesek DDV, ki ga sme odbiti, z uporabo odbitnega deleža v skladu s 65. členom ZDDV-1 za celotno dejavnost, če ne more zagotoviti podatkov na način iz prve alineje tega odstavka;
– določi znesek DDV, ki ga sme odbiti, z uporabo več odbitnih deležev, ločeno za vsako področje svoje dejavnosti v skladu s sedmim odstavkom 65. člena ZDDV-1. Področje dejavnosti po tej alineji pomeni katero koli raven dejavnosti zavezanca po standardni klasifikaciji dejavnosti ali organizacijsko enoto zavezanca (kot npr. dislociran obrat, poslovna enota ipd).
(2) Davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščeno deloma pa obdavčeno dejavnost in v zvezi z obdavčeno dejavnostjo prejema plačila, ki ne predstavljajo plačila za opravljen promet blaga oziroma storitev (kot npr. prave subvencije, dotacije), teh plačil ne vključi v izračun odbitnega deleža, če zagotovi podatke na način iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Razdelitev zaračunanega DDV na del, ki se sme odbiti, in na del, ki se ne sme odbiti, mora davčni zavezanec opraviti pred predložitvijo obračuna DDV.
(4) Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža preteklega leta in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu za mesec februar tekočega leta. Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarsko trimesečje, pa nastale razlike popravi v davčnem obračunu za prvo davčno obdobje tekočega leta.
(5) Davčni zavezanec lahko v mesecu januarju tekočega leta za določitev zneska DDV, ki ga sme odbiti, začasno uporabi začasni odbitni delež iz preteklega leta.
(6) Če je davčni zavezanec med letom, za katerega ugotavlja dejanski odbitni delež, spremenil način vodenja knjigovodstva in je zaradi tega uporabljal več začasnih odbitnih deležev, ugotovi prav toliko dejanskih odbitnih deležev in izračunane popravke, ki jih ugotovi v mesecu februarju, upošteva v mesečnem oziroma trimesečnem obračunu DDV tekočega leta.
(7) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, za katero določa znesek odbitka DDV z odbitnim deležem in med letom začne v celoti opravljati samo obdavčeno ali v celoti samo oproščeno dejavnost, lahko preneha določati znesek odbitka DDV z odbitnim deležem v davčnem obdobju, v katerem v celoti začne opravljati samo obdavčeno ali samo oproščeno dejavnost. Davčni zavezanec mora o prenehanju uporabe odbitnega deleža obvestiti davčni organ 15 dni pred začetkom davčnega obdobja, v katerem bo prenehal uporabljati odbitni delež.
(8) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka mora odbitni delež, ki ga je kot začasnega uporabljal pri določitvi zneska odbitka DDV v davčnih obdobjih, ko še ni v celoti začel opravljati obdavčene ali v celoti oproščene dejavnosti, dokončno določiti v mesecu januarju, ki sledi letu, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, in sicer za davčna obdobja, ko je uporabljal začasni odbitni delež. Nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež, ustrezno popravi v davčnem obdobju, v katerem je ugotovil dejanski odbitni delež.

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 838
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

OBRATOVALNI STROŠKI

Odgovor Napisal/-a vesnak » 22 Mar 2011, 12:39

Pozdravljeni!

Sicer moje vprašanje na spada direktno na to temo, pa vendar, da ne odpiram nove teme:

MOL je oddala prostor pravni osebi, ki je DDV zavezanec.
MOL zaračunava najemnino za prostor brez DDVja.

Danes pa prejmemo račun od SPL za ta prostor in pri obratovalnih stroških so zaračunali tudi DDV; ali si ga lahko odbijemo? ali pa je ta DDV davčno nepriznan oz. je cel račun vključno z DDV strošek?

do sedaj smo vedno imeli najemodajalca kot pravno osebo, ki nam je zaračunavala DDV .... tako, da te kombinacije ne poznam v praksi

hvala za info !!! :)

Odgovori