NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Moderator: Mirko Zbačnik

janca
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 74
Pridružen: 18 Jul 2006, 14:13
Kraj: Celje

NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a janca » 18 Dec 2006, 08:47

Pozdravljeni,

na podlagi odločbe sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov se našemu podjetju prizna nagrada za preseganje kvote.

Zanima me kako to nagrado, ki jo Sklad za vzpodbujanje zaposl. invalidov nakaže na naš TRR poknjižim.

Ali gre direktno med prihodke?

Prosim za pomoč.

Hvala
"Učenje je kakor veslanje proti toku. Takoj ko prenehaš veslati, te odnese nazaj."

MATEJA37
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 158
Pridružen: 22 Jun 2004, 15:25
Kraj: Slovenia

Nagrada za invalide

Odgovor Napisal/-a MATEJA37 » 18 Dec 2006, 10:13

Živio!

Mi knjižimo na 768.

Lp
Mateja

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a vesnak » 19 Mar 2013, 11:47

mi smo do leta 2012 tudi knjižili direktno na prihodke.

kakor razumem, pa je potrebno nagradbo po novem knjižiti tudi na razmejitve in jo zapirati z npr. plačami invalidov, izobraževanja, amortizacijo itd....

ali prav razumem glede nagrad? ali pa se knjiži kot se je še do nedolgo nazaj direktno na prihodke?
logično mi ni, da bi šlo to na razmejitve, saj to je nagrada in ne kakšna oprostitev plačila prispevkov kot je npr. to PIZ, če imaš odločbo za invalide nad kvoto :?: :?:

sonjaz
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 326
Pridružen: 08 Nov 2006, 18:58
Kraj: Savinjska

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a sonjaz » 19 Mar 2013, 11:59

Isto knjižimo na 768.
lp Sonja

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a vesnak » 24 Mar 2013, 09:32

okoli nagrad za preseganje kvote invalidov in neplačevanja PIZ prispevkov sem našla to mnenje in kakor razumem je potrebno po novem nagrado ravno tako knjižiti na razmejitev in jo porabljati za stroške v zvezi z invalidom in ne več knjižiti direktno kar na prihodke (768) - kar mi sicer ni logično, če je to nagrada = že tako imam problem zapreti neplačane prispevke

[b]""Finančne spodbude :
Samozaposleni invalidi, delodajalci, ki imajo manj kot 20 zaposlenih in imajo zaposlene invalide, ter delodajalci, zavezanci h kvoti, ki izpolnijo kvoto:
§ imajo pravico do prejema nagrade za invalide nad kvoto za preseganje kvote, nagrada znaša 25 % minimalne plače, to je 187,03 evrov na invalida v letu 2011,
§ so oproščeni plačila prispevkov za PIZ.
Do nagrade za preseganje kvote niso upravičeni, če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu, lahko pa te invalide vštevajo v kvoto. Vloga se odda na Sklad, ki o prejemanju nagrade odloči z odločbo.
Tudi o oprostitvi plačila prispevkov odloči sklad z odločbo, oprostitev pa velja za ves čas preseganja kvote. Prispevki od vseh dohodkov invalidov se sicer obračunajo ter poročajo (na obrazcih REK), vendar se ne plačajo.
Pri izračunavanju obeh finančnih spodbud se upošteva kronološko načelo (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ne glede na čas nastanka invalidnosti).
Evidentiranje in poraba neplačanih prispevkov
Oproščene prispevke mora delodajalec izkazati na posebnem kontu. Skladno z 61. členom ZZRZI mora zavezanec uporabiti sredstva iz naslova oprostitve plačila prispevkov uporabiti za namene iz 41. in 42. člena Uredbe ES o splošnih skupinskih izjemah (Uradni list EU L 214/35 z dne 9.8.2008). Uredba določa, da so upravičeni stroški tisti stroški, z izjemo stroškov plač, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi v podjetju nastali, če bi zaposlovalo neinvalidne delavce, za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen.
Upravičeni stroški so naslednji:
• (a) stroški prilagoditve prostorov;
• (b) stroški zaposlitve osebja za čas, ki ga porabijo samo za pomoč invalidom;
• (c) stroški prilagoditve ali nakupa opreme oziroma pridobitve in validiranja programske opreme, zato da jo bodo lahko uporabljali invalidi, vključno s prilagojeno in pomožno tehnološko opremo, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi jih imel upravičenec, če bi zaposloval neinvalidne delavce;
• (d) stroški gradnje, širitve zadevne poslovne enote ali namestitve opreme v tej poslovni enoti ter vsi stroški upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidov, kadar upravičenec zagotavlja zaščitno zaposlitev.
Delodajalci so dolžni enkrat letno posredovati ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, podatke o pridobljenih in porabljenih sredstvih. Prvič je tako poročanje uvedeno s spremembo zakona ZZRZI, objavljeno v Ur.l. RS št. 87/2011 dne 2.11.2011.
Tudi za prejeto nagrado za preseganje kvote določa zakon, da jo mora delodajalec porabiti za namene iz 61. člena ZZRZI.
Obrestovanje in vračilo neporabljenih prispevkov
ZZRZI določa, da morajo neporabljena javna sredstva, ki jih pridobijo delodajalci za zaposlene invalide in jih ne porabijo za namene iz 61. člena oziroma uredbe ES, delodajalci obrestovati po referenčni obrestni meri.
Če delodajalci javnih sredstev (oprostitev pri plačevanju prispevkov) ne porabijo v treh letih, odkar so jih prejeli, ali jih porabijo v nasprotju z določbami uredbe, jih morajo obrestovana po referenčni obrestni meri nakazati v državni proračun.
Vsako invalidsko podjetje, zaposlitveni center in delodajalec, ki uveljavlja ugodnosti zaradi preseganja kvote, se torej šteje za prejemnika pomoči za zaposlene invalide, zato je tudi odgovoren za namensko porabo teh, za ustrezno evidentiranje v poslovnih knjigah (prejema sredstev in njihove porabe) ter za poročanje o tem. V kolikor vsi našteti ne bodo mogli sredstev porabiti skladno z novim 61. členom ZZRZI, veljavnim od 17.11.2011, morajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevke za zdravstveno zavarovanje vrniti državnemu proračunu.
Če delodajalec krši uredbo ES glede kumulacije pomoči za zaposlovanje invalidov (vsa javna sredstva, ki jih prejme delodajalec, se seštevajo, intenzivnost pomoči pa ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov za vsako obdobje, ko so delavci, za katere je delodajalec prejel javna sredstva, zaposleni), do pomoči ni več upravičen v tekočem letu in v naslednjem koledarskem letu, prav tako pa mora javna sredstva, ki presegajo dovoljeno višino pomoči, obrestovati po referenčni obrestni meri in jih tako obrestovana vrniti državnemu proračunu.
Ob tem je potrebno omeniti še pravilo o kumulaciji državnih pomoči, in sicer različne oblike državnih pomoči oziroma spodbud kumulativno ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov oziroma 75 % plač invalidov.

Podjetje z 10 zaposlenimi zaposluje 1 invalida, zato na sklad vloži zahtevek za izplačilo nagrade za invalide nad kvoto.
knjiženje mesečno:vloga za izplačilo nagrade 162/291 ali 966
prejem nagrade 1110/291
podjetje za invalida plača usposabljanje 291/220
160 /
poraba sredstev za kritje 75% plače 966/768 invalida

Podjetje presega kvoto, zato je oproščeno plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov. Z nabranimi prispevki za invalide nabavi prilagojeno opremo za njihova delovna mesta v višini 12.000,00 EUR, opremo bo amortiziralo po 10 % amortizacijski stopnji.
knjiženje:neplačani prispevki zpiz mesečno pri plači:253,262/966
nakup specializirane opreme 040/220
160/
letna amortizacija 432/050
prenos odloženih prihodkov med redne za 966/768
kritje amortizacije
ali kritje 75% plače invalida
Podjetje iz naslova oprostitve plačila prispevkov za zaposlene invalide nabere za 8.000,00 EUR državne pomoči, izdatkov za invalide nima. Na bilančni presečni dan nabrana sredstva obrestuje skladno z 61. členom ZZRZI
knjiženje:obračun obresti za neporabljena sredstva 746/966[/b]

3739
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 828
Pridružen: 02 Feb 2005, 18:18
Kraj: Slovenia

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a 3739 » 24 Mar 2013, 16:35

Če vprašam malo po kmečko ali pravilno razumem?

Po mojem spodbuda za invalide to je (nagrada) plus neplačani prispevki iz in na OD za PIZ, ter olajšava iz dobička naprimer če je imel delavec 9000 € bruto plače je olajšava 70 % od tega je davka 18 % je prihodek 1134 €

To so po eni strani prihodki za invalida nad kvoto

Stroški za invalida nad kvoto pa so
-stroški prilagoditve opreme
-am od osnovnih sredstev za invalide itd ter
75 % bruto plače invalida

In to vodimo pri nas na stroškovnem mestu za invalida

ozr. prispevke na 966, ki jih potem prenašamo na 768
nagrado na 768
Prištejemo še neplačani davek iz dobička ozr. olajšavo za tega invalida

Takšni prihodki ne smejo biti večji od stroškov

ALI JE TAKO PRAV?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a slovan » 24 Mar 2013, 17:08

3739 napisal/-a:Po mojem spodbuda za invalide to je (nagrada) plus neplačani prispevki iz in na OD za PIZ, ter olajšava iz dobička naprimer če je imel delavec 9000 € bruto plače je olajšava 70 % od tega je davka 18 % je prihodek 1134 €

To so po eni strani prihodki za invalida nad kvoto
Da je nagrada za preseganje kvote invalidov dolg. PČR, drži. Drži tudi, da so sestavni del dolg. pas. časovnih razmejitev neplačani prispevki.
Ne znam pa si predstavljati kako je lahko PČR olajšava (oziroma znesek davka od te olajšave) za invalida pri davku od dohodkov pravnih oseb ali pa podjetnika. ?
3739 napisal/-a:Stroški za invalida nad kvoto pa so
-stroški prilagoditve opreme
-am od osnovnih sredstev za invalide itd ter
75 % bruto plače invalida
To so stroški!
3739 napisal/-a:ozr. prispevke na 966, ki jih potem prenašamo na 768
nagrado na 768
Prištejemo še neplačani davek iz dobička ozr. olajšavo za tega invalida

In zopet vprašanje: kako lahko prištejete neplačan davek od dohodka pravnih oseb? A je to le fiktiven prištevek?
lp

3739
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 828
Pridružen: 02 Feb 2005, 18:18
Kraj: Slovenia

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a 3739 » 25 Mar 2013, 07:23

Olajšave iz dobička knjižim samo na izvenbilančno 9 v breme in dobro jih pa pri preračunu upoštevam, da moram imeti za te olajšave
večje stroške da lahko dokazujem, da nisem imela več prihodkov kot stroškov za tega invalida.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a slovan » 25 Mar 2013, 07:30

V čem je "poanta" takšnega izvenbilančnega prikazovanja. Zakonodajalec zahteva točne podatke o virih (prejete spodbude za invalide nad kvoto + neplačani prispevki od plač za invalida/de = masa za črpanje); ter podatke o porabi teh virov za točno določene namene. Upoštevanje olajšave za invalida pri davčnem obračunu in s tem posledično manjši davek od dohodkov pravnih oseb/dejavnosti, pa nikjer ni zapisano, da to razliko upoštevamo pri kvoti za porabo.
Kolikor to počnete za lastne potrebe, bi bilo logično, da ima to početje tudi svoj namen.

lp

3739
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 828
Pridružen: 02 Feb 2005, 18:18
Kraj: Slovenia

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a 3739 » 26 Mar 2013, 12:29

Lepo prosim potrdite ali razmišljam pravilno

Delavec invalid ima minimalno plačo 783,,69 €

prispevki ki se ne plačajo 190,83 €
nagrada 195,82 €
skupaj 386,65

75 % bruto plače delavca je 587,77 €

Iz gornjega sledi da imamo prihodke manjše od stroškov in nam ni potrebno obračunati obresti.

Ali je to res?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a slovan » 26 Mar 2013, 13:17

3739 napisal/-a:Iz gornjega sledi da imamo prihodke manjše od stroškov in nam ni potrebno obračunati obresti.
Obresti se morajo izračunati, če ne uporabite celotnih virov, ki se nanašajo na invalida/de: v vašem primeru so prenešeni prihodki iz 96 na konto 768 v celotni višini. To pa izkazuje tudi namensko porabo sredstev.
* vaš namišljen primer prikazuje le izplen enega meseca

lp

3739
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 828
Pridružen: 02 Feb 2005, 18:18
Kraj: Slovenia

Re: NAGRADA za preseganje kvote invalidov

Odgovor Napisal/-a 3739 » 26 Mar 2013, 14:32

Hvala vam za pomoč

Odgovori