ČLANARINA

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
bajči
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 44
Pridružen: 09 Jul 2010, 13:13

ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a bajči » 26 Jan 2016, 11:50

Pozdravljeni
nekaj članov društva je v decembru plačalo članarino za leto 2016, zato jo moram razmejit v leto 2016.
Prosim, če mi potrdite, če sem pravilno naredila na konto 1900/7890.
Lep pozdrav.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a slovan » 26 Jan 2016, 12:39

Zakaj pa prihodki????
Članarino za leto 2016 ste prejeli bodisi na TRR ali v blagajno. V vsakem primeru je to prejeto predplačilo, ki se evidentira med prejetimi avansi (kto 230) ali pogojno kratkoročno odloženi prihodki (291).
In v letu 2016: 230 ali 291/760.

lp

bajči
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 44
Pridružen: 09 Jul 2010, 13:13

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a bajči » 26 Jan 2016, 19:19

Se mi je zdelo, da R 1 ne bo prav vendar ne razumem zakaj konto 760 saj članarina ni obdavčena in ne gre med prihodke od prodaje. Jaz jo knjižim na konto 789.
Če poknjižim 110/291 in v letu 2016 291/789 bo ok.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a slovan » 26 Jan 2016, 20:16

760: članarine so pri društvu poslovni prihodki, ne pa drugi prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki (ni pomembno, da članarina ni predmet DDV-ja).

lp

bajči
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 44
Pridružen: 09 Jul 2010, 13:13

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a bajči » 26 Jan 2016, 21:14

Torej članarina 760 in knjižim 110/291 in v letu 2016 291/760.
Ker društvo opravlja tudi profitno dejavnost se izdane račun knjiži tudi na 760?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a slovan » 27 Jan 2016, 07:24

Knjižite na način, ki ste ga prikazali.
Za drugo vrsto dejavnosti pač odprite analitični konto v okviru konta 760 (7600-članarine....7601-gostinska dejavnost!! itd)

lp

bajči
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 44
Pridružen: 09 Jul 2010, 13:13

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a bajči » 29 Jan 2016, 11:00

Slovan hvala za pomoč,
članarino sem knjižila na 789, ker mi je računovodkinja, ki ima enako društvo kot jaz tako svetovala. Jaz imam to društvo sedaj drugo leto in prejšnja računovodkinja je imela članarino na kontu 760.
Ali jo lahko dam nazaj na konto 760, kako je z menjavo kontov.
Sem zmedena ker vsak drugače knjiži, da ne veš kaj je prav.

Lep pozdrav

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a slovan » 29 Jan 2016, 13:12

Osnovna dejavnost društva je "nepridobitna" dejavnost in edini vir financiranja te dejavnosti je članarina. Glede na kontni načrt predstavlja prihodke iz naslova "prodaje storitev" in posledično je to konto 760.
Z ozirom, da je prejšnja računovodkinja imela članarino knjiženo na kontu 760, ste jo vi tudi spremenili na 789. Enako boste storili tudi v primeru uporabe konta 760 namesto 789. Ko boste vnašali podatke za javno objavo (AJPES), popravite predhodno leto (BS in IPI), da boste imeli primerljive podatke obeh obdobjih.

lp

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a vesnak » 14 Feb 2017, 16:17

tudi sama sem do sedaj knjižila članarine na 760;

danes pa sem zasledila obvestilo od zveze računovodij, ki pravi tako:

Nepridobitne organizacije in društva od začetka leta 2016 uporabljajo kontni načrt, ki velja za vse vrste pravnih oseb zasebnega sektorja. Poslovni prihodki se izkazujejo v skupini 76. Prihodki od prodaje proizvodov, materiala, blaga in storitev se izkazujejo v podskupinah od 760 do 763 – Prihodki od prodaje. Prihodki od najemnin se izkazujejo v podskupini 765 – Prihodki od najemnin. Prihodki od članarin in donacij ter dotacije in subvencije iz javnih sredstev pa spadajo v podskupino 768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki.


potem pa gledam SRS enotni okvir, pa je malce čudno napisano:

D, P, Z, N, DI 768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije,
dotacije, regresi, kompenzacije, premije ...)

D, P, Z, N, DI 769 – Prevrednotovalni poslovni prihodki

N Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
ločeno izkazujejo poslovne prihodke iz lastne dejavnosti in
poslovne prihodke od opravljanja dejavnosti negospodarskih
javnih služb. Slednje izkazujejo ločeno po vrstah in namenih,
in sicer posebej prihodke iz proračunskih in drugih javnih
sredstev ter posebej druge. Prav tako posebej izkazujejo prihodke,
prejete za določen namen.
DI Društva in invalidske organizacije ločeno izkazujejo dotacije
(dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije
fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih
oseb, članarine in prispevke članov. Posebej izkazujejo tudi
prispevke uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih
izvajajo invalidske organizacije.


kaj je sedaj pravilno? v kateri AOP številki IPI Ajpesa boste prikazali članarine članov kluba, društva ?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7842
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a slovan » 14 Feb 2017, 17:48

To kar smo se "pogovarjali" je bilo na začetku leta 2016, ko je bil sicer že objavljen enotni kontni načrt (december 2015) in prav tako tudi SRS 2016 (december 2015), pa tudi priporočen kontni načrt za vse družbe, društva......, vendar smo bili še v letu 2015 in smo temu primerno tudi razmišljali.

SRS 33 pri sestavljanju IPI-ja pravi tako:
SRS 33: Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
33.5. Izkaz poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje društvo sestavi v skladu SRS 21……
V postavko Drugi poslovni prihodki (E: v IPI-ju) društvo vključi tudi prihodke od:
a) dotacij iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji;
b) dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev;
c) dotacij iz drugih fundacij, skladov in ustanov;
č) donacij drugih pravnih in fizičnih oseb;
d) prispevkov uporabnikov posebnih socialnih programov;
e) članarin in prispevkov članov.
Društvo postavke a) do e) tega člena vrednostno obvezno razkrije v pojasnilih k izkazu poslovnega izida.

Iz tega je razumeti, da bodo prihodki od članarin sestavljali druge poslovne prihodke, čeravno je opredeljen namen v oklepaju nekoliko drugačen kot bi "nam ustrezalo" in si predstavljajte, da so članarine tiste pikice, ki sledijo predhodnemu tekstu........
Priporočen kontni načrt 2016
76 – Poslovni prihodki
768 – Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije ...)
Društva in invalidske organizacije ločeno izkazujejo dotacije (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarine in prispevke članov. Posebej izkazujejo tudi prispevke uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije.

lp

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

Re: ČLANARINA

Odgovor Napisal/-a vesnak » 14 Feb 2017, 17:51

Torej AOP 125 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI v IPI

na kateri analitični konto pa knjižite potem članarine v letu 2016 ?

hvala vam !

Odgovori