Preoblikovanje s.p.

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Gitara
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 580
Pridružen: 15 Dec 2005, 11:34

Preoblikovanje s.p.

Odgovor Napisal/-a Gitara » 13 Maj 2019, 09:08

Pozdravljeni.

Ali je v primeru preoblikovanja s.p. v d.o.o. dovolj, da se namera o prenehanju opravljanja s.p. objavi v poslovnem prostoru na oglasni deski ter sporoči partnerjem, ali je potrebno še na Ajpes?

Lp

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7801
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Preoblikovanje s.p.

Odgovor Napisal/-a slovan » 14 Maj 2019, 09:30

Copy s spletne strani AJPES:
Obvestila samostojnih podjetnikov o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti se objavijo na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah ter obvestila o nameravanem prenosu podjetja podjetnika, na podlagi petega odstavka 72. a člena Zakona o gospodarskih družbah. Obvestilo o prenehanju mora biti objavljeno najmanj 15 dni pred nameravanim prenehanjem in mora vsebovati tudi datum prenehanja. Samostojni podjetnik lahko pošlje obvestilo v objavo prek aplikacije OOPS, po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ga pošlje oziroma osebno dostavi na katerokoli izpostavo AJPES.


72.a člen

(prenos podjetja na podjetnika prevzemnika)
(1) Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese podjetje na drugo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: podjetnik prevzemnik). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
(2) Podjetnik in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.
(3) V pogodbi o prenosu podjetja morajo biti navedeni:
- firma in sedež podjetnika,
- morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,
- izjava o prenosu podjetja in
- vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja, pri čemer se je mogoče sklicevati na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.
(4) Dan obračuna prenosa podjetja iz prejšnjega odstavka je bilančni presečni dan, po stanju na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika. Za sestavo računovodskih izkazov po tem odstavku se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 68. člena tega zakona.
(5) Podjetnik mora objaviti nameravani prenos. Za objavo se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 75. člena tega zakona.
(6) Podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES. Predlogu za vpis prenosa podjetja je treba priložiti pogodbo o prenosu podjetja ter druge podatke iz drugega odstavka 74. člena tega zakona.
(7) AJPES hkrati vpiše podjetnika prevzemnika v Poslovni register Slovenije, če še ni vpisan in po uradni dolžnosti izbriše iz njega podjetnika. Z vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije podjetnik preneha opravljati dejavnost, podjetje podjetnika pa v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preide na podjetnika prevzemnika.
(8) Če podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem. Za zastaranje se smiselno uporabljajo določbe 133. in 134. člena tega zakona.


lp

Odgovori